Menu
Zoek
Contact

Ik ben verzekerd

Niet zeker welk type verzekering je hebt? Geef hier je polisnummer in
Wil je algemene informatie over je uitvaartverzekering? Op deze pagina krijg je een goed overzicht van jouw product. 

Vanaf 1 maart 2024 ziet de DELA factuur er anders uit dan je van ons gewend bent.

Laat jouw dierbaren, naaste familieleden en vrienden weten dat je bij ons verzekerd bent met de DELA-kaarten.

Bij elke communicatie met DELA vragen we naar jouw polisnummer. Waar kan je dit nummer op het contract van je uitvaartverzekering terugvinden?

Verhuis je tijdens de looptijd van de verzekering naar het buitenland, dan blijft je verzekering gewoon geldig onder bepaalde voorwaarden.
Natuurlijk. Is het einde van de betaalduur bereikt? Dan hoef je geen premie meer te betalen, maar blijf je gedekt voor het verzekerde kapitaal. Dit kapitaal komt ter beschikking van de begunstigden wanneer het overlijden gemeld wordt via 078 05 05 78 of claims-nl@dela.be.
Download hier ons wilsbeschikkingsformulier. Vul het in en stuur het naar wilsbeschikking@dela.be. Vermeld zeker je polisnummer. DELA bewaart jouw persoonsgegevens om je wensen te respecteren.
Nee. Volgens de privacywetgeving mogen we alleen met de verzekeringsnemer over de polis communiceren. De verzekeringsnemer is immers de contractant.

Wil je overschakelen op onze digitale communicatie? Dat kan heel eenvoudig.

Natuurlijk. Vraag hier een kopie van je polis aan.
De verzekerde heeft recht op een winstdeling. Wanneer? Als de theoretische afkoopwaarde positief is op 31 december van het jaar dat aan de winstdeling voorafgaat. Opgelet! Je moet nog verzekerd zijn op 1 juli van het jaar waarin je de winstdeling ontvangt.
Bij een uitvaart komt vaak meer kijken dan je denkt. Onze consulent DELA nabestaandenzorg geeft vrijblijvend advies over administratieve en praktische regelingen. Zo kunnen de nabestaanden zich concentreren op het rouwproces.
Wil je je gegevens wijzigen of aanvullen? Hier vind je alle antwoorden op je vragen. Opgelet! Alleen de verzekeringnemer kan de polis laten wijzigen.
Heeft je polis periodieke premies? Dan kun je kinderen onder de 18 jaar laten meeverzekeren. Op een polis met eenmalige premie kan je geen kinderen verzekeren.
Je bent de verzekeringsnemer
Bezorg ons je nieuwe adres en polisnummer.

Ben je wettelijk gerechtigd om de correspondentie voor de verzekeringsnemer te ontvangen?
Bezorg ons dan de officiële volmacht.

Bij DELA bepaal je zelf wie je verzekerde kapitaal na overlijden ontvangt:

  • De begrafenisondernemer naar keuze om de uitvaartkosten te betalen
  • Je begunstigden
Neem contact op met DELA om de eventuele mogelijkheden te bespreken. Of vul online een voorstel in.
Neem contact op met DELA om de eventuele mogelijkheden te bespreken. Heb je geen DELA contactpersoon? Maak dan een afspraak.
Je kunt de persoonsgegevens van de verzekeringsnemer, de verzekerde, het kind of de begunstigde wijzigen. Stuur hiervoor een kopie van beide zijden van de identiteitskaart op via wijziging@dela.be.
Breng de tweede verzekerde (met of zonder kinderen) over naar een aparte polis. Vul het formulier in en stuur het naar wijziging@dela.be.
Je kunt je kapitaal verminderen (met een verzekerd minimum van 2500 euro) of je betalingstermijn aanpassen (tot maximaal 80 jaar).
Je kunt de jaarlijkse indexering op je polis toepassen of annuleren tijdens de betalingstermijn.
Zowel de huidige als de toekomstige verzekeringsnemer moeten het formulier ondertekenen en terugsturen naar wijziging@dela.be.
Je kunt de verzekering op jouw naam overnemen en de premies blijven betalen als het betaalperiode nog niet is afgelopen.
Neem een individueel DELA Uitvaartzorgplan voor je kind. Dit is het beste moment om een polis af te sluiten, aangezien de premies voor jongeren vrij laag zijn. Vraag het op tijd aan, zodat je kind verzekerd blijft. Dit zal jou gemoedsrust geven.
Een scheiding zorgt vaak voor delicate situaties.  We zetten graag de mogelijkheden voor jou en jouw polis op een rijtje.
Verhuis je tijdens de looptijd van de verzekering naar het buitenland, dan blijft je verzekering gewoon geldig onder bepaalde voorwaarden.
Proficiat met je nieuw samengesteld gezin!  Natuurlijk kunnen alle gezinsleden van de voordelen genieten van een DELA Uitvaartverzekering.
Heb je vragen over je premiebetalingen? Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt.

Vanaf 1 maart 2024 ziet de DELA factuur er anders uit dan je van ons gewend bent.

Ja, je kunt je polis onder bepaalde voorwaarden opnieuw starten.
Je kunt de premiebetalingen spreiden tot de leeftijd van 80 jaar. Je vindt je betaalduur in de bijlage bij je polis.

Je kan je rekeningnummer makkelijk zelf wijzigen.

Je betaling en onze aanmaning hebben elkaar waarschijnlijk gekruist. Je mag de aanmaningsbrief negeren.

Onze tip: betaal vóór de 25e van de maand. Zo komt je betaling op tijd bij DELA aan en krijg je geen aanmaning.
DELA stopt automatisch de domiciliëring na de laatste premiebetaling.
Ja, als je gekozen hebt voor domiciliëring. Dan betaal je op de 5e, 10e, 15e of 20e werkdag van elke maand. Wil je je spildatum veranderen? Neem dan contact met ons op. Hou je polisnummer bij de hand.
Nee, de premies van je uitvaartverzekering zijn niet fiscaal aftrekbaar.
Ja, je kiest tussen maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse betalingen, gespreid over een periode van je keuze.
Maak je geen zorgen. We regulariseren je situatie volgende maand(en). DELA doet geen nieuwe inhoudingen zolang je premies vooraf hebt betaald. Wil je niet wachten op de regularisatie? Dan kun je een terugbetaling (refund) aan je bank vragen. Je krijgt dan de premie terugbetaald die via domiciliëring werd ingehouden.
Soms moet je moeilijke financiële knopen doorhakken. Net dan is het verstandig om je uitvaartverzekering te laten doorlopen. Want vroegtijdig je verzekering stoppen, is altijd financieel nadelig. Bovendien ben je dan niet meer verzekerd voor de kosten van je uitvaart. Dat betekent dat jij of jouw nabestaanden die zelf moeten betalen.
Komt het je beter uit om wat minder te betalen per maand? Geen probleem. Een aantal opties kunnen helpen.
Misschien kom je in aanmerking voor een premieverrekening. Dit betekent dat we je premie of het verzekerde kapitaal verrekenen. Zo kan het verschuldigde bedrag wegvallen.
Je hebt ooit een verzekering afgesloten voor iemand anders maar wenst daar nu geen premies meer voor te betalen ?  Je kan de verzekering laten overnemen door een andere persoon of je kan ook de verzekering van die persoon schrappen als jij de verzekeringnemer bent.
Wijzig je graag de datum waarop de premie van de rekening wordt gehouden ? Of de betaalperiode of de betaalwijze ? Dat regelen we graag voor jou.
MijnDELA is je persoonlijke online (klanten)zone op www.dela.be. Ben je verzekerd bij DELA? Dan heb je meteen alle informatie over jouw uitvaartverzekering binnen handbereik.

Ben je verzekerd bij DELA? Dan kan je via je persoonlijke MijnDELA account op elk moment je polis inkijken en een kopie downloaden. Je kan er ook enkele aanpassingen zelf uitvoeren en je hebt toegang tot onze digitale wilsbeschikking.

Ben je niet verzekerd bij DELA? Dan heb je via je persoonlijke MijnDELA account toegang tot onze digitale wilsbeschikking.

Surf naar www.mijndela.be en registreer je éénmalig. Je hebt dan meteen toegang tot onze digitale wilsbeschikking.

Om deze digitale wilsbeschikking nadien eventueel aan je polis te koppelen, je polisgegevens te raadplegen of aanpassingen door te voeren vragen we je achteraf om aan te loggen via itsme of eID.

DELA hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom zijn de gegevens op MijnDELA volgens de strengste normen beveiligd.
Zo kan het voorkomen dat er in jouw geval voor een bepaalde reden jouw polis(sen) niet herkend wordt(en).

Heb je vragen over de jaarlijkse inlichtingen die je over jouw uitvaartverzekering ontvangt? Op deze pagina vind je alle antwoorden.

Ieder jaar bezorgt DELA aan al zijn verzekeringnemers “jaarlijkse inlichtingen”. Dat is een document waarin verplichte maar ook zeer nuttige informatie staat over jouw uitvaartverzekering. Bovendien geeft het een handig overzicht van de belangrijkste kenmerken.

Op je document met jaarlijkse inlichtingen staat veel informatie. Dit document geeft de stand van zaken van je polis op het einde van vorig jaar.

De jaarlijkse inlichtingen geven steeds de situatie van jouw polis op 31 december van het voorgaande jaar weer.

Blijkbaar hebben we het nieuwe adres nog niet. Het is belangrijk dat de verzekeringnemer zijn nieuwe adres doorgeeft. Dit kan als volgt: 

De meeste polissen voorzien in de financiering van de uitvaart. Na betaling van de uitvaartkosten verdeelt DELA het saldo onder de begunstigden. Je kiest zelf wie dat zijn. De begunstigden staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van de polis.

De jaarlijkse inlichtingen worden niet allemaal tegelijk verstuurd. Heb je je jaarlijkse inlichtingen nog niet ontvangen? Dan krijg je deze binnenkort toegestuurd.

In je jaarlijkse inlichtingen vind je terug hoeveel premies je het voorgaande jaar betaalde. Je vindt ook terug tot welke datum je nog premies dient te betalen.

Alles wordt duurder, ook uitvaartkosten. Bekijk hier waarom DELA je Uitvaartzorgplan indexeert.

Het DELA Uitvaartzorgplan wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd gedurende de periode van de premiebetaling.

Het Uitvaartzorgplan wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli, gedurende de duurtijd van premiebetaling.

We verhogen het verzekerd bedrag van het Uitvaartzorgplan telkens op 1 juli. Deze verhoging gebeurt automatisch en volgens de evolutie van de consumptieprijsindex.

De premie stijgt volgens de evolutie van de consumptieprijsindex, maar ook met de bereikte leeftijd en de nog resterende looptijd van de premiebetaling.
Als het verzekerd kapitaal door indexatie verhoogt, dan is er een kostprijs aan die verhoging.
Deze verhoging resulteert in een premieverhoging gedurende de nog resterende looptijd van de premiebetaling.
Standaard wordt op het indexatiebijvoegsel de jaarpremie getoond, ook al moet je misschien nog minder dan 1 jaar premie betalen.

De indexatie zorgt ervoor dat je polis waardevast blijft op lange termijn en zo tegemoet komt aan de stijgende uitvaartkosten.

DELA staat voor ‘Draagt Elkanders Lasten’ en is onderdeel van coöperatie DELA. Coöperatie DELA is uit solidariteit geboren. Met als doel: voor iedereen een betaalbaar en waardig afscheid mogelijk maken. Van bij de start in 1937 is het denken en handelen van DELA gestoeld op coöperatieve waarden. In 1942 kreeg de vereniging in Nederland het statuut van een coöperatie. Zo kunnen verzekeringnemers en verzekerden lid worden, krijgen leden gelegenheid tot inspraak en wordt er niet gestreefd naar winstmaximalisatie.

Solidariteit, verbondenheid met elkaar en zorg voor elkaar zijn onlosmakelijk verbonden met DELA’s identiteit: we willen zoveel mogelijk ontzorgen rondom overlijden en nabestaanden helpen om de draad van het leven terug op te nemen. Dankzij solidariteit kunnen we samen dingen bereiken die we alleen niet of moeilijk kunnen bereiken.

Coöperatie DELA wil anders omgaan met mens, samenleving en rendement.
Bij een coöperatie staat het belang van de leden en de klanten voorop. Zo ook bij coöperatie DELA. Dat merk je hieraan:

  •  Leden kunnen mee bepalen wat we doen en hoe we het doen.
  • Leden genieten diverse voordelen.
  • Coöperatie DELA streeft geen winstmaximalisatie na.
Als lid van coöperatie DELA geniet je verschillende voordelen.
Als lid van coöperatie DELA geniet je diverse voordelen. Bovendien heb je als lid ook mogelijkheid tot inspraak en zeggenschap. Coöperatief ondernemen doe je immers samen. Raadpleeg hier het meest actuele overzicht van alle voordelen.
Als lid kan je op volgende manieren jouw stem laten horen:
Wie vanaf 1 oktober 2022 een DELA Uitvaartzorgplan afsluit, wordt automatisch maar vrijblijvend lid van coöperatie DELA.
Ja. Het lidmaatschap van coöperatie DELA geldt voor de hele polis. Met andere woorden: zowel jij als klant als jouw (eventuele) medeverzekerde kinderen en/of partner zijn automatisch en vrijblijvend lid. Wens je liever geen lid te worden van coöperatie DELA? Dan kan je dit hier aangeven. Houd er in dat geval wel rekening mee dat ook jouw eventuele medeverzekerden dan niet langer lid zijn van coöperatie DELA.
DELA lanceert het lidmaatschap van coöperatie DELA in België in verschillende fases. In de beginfase – vanaf oktober 2022 – kunnen enkel nieuwe verzekerden lid worden van coöperatie DELA. Op termijn – in de loop van 2023-2024 – verwelkomen we ook graag bestaande klanten, die al een DELA verzekering hebben, bij coöperatie DELA.
Vanuit onze roots dragen wij een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. DELA gelooft in maatschappelijk verantwoord ondernemen, op een kritische maar menselijke, eerlijke, respectvolle, ethische en duurzame manier. We proberen onze ecologische voetafdruk dan ook te beperken en beleggen duurzaam.
In ons online-ledenpanel kan jij je stem laten horen. Met jouw mening, tips en suggesties kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren in het voordeel van alle leden.

Je hoeft hiervoor niets te doen. Wie vanaf 1 oktober 2022 een DELA verzekering afsluit wordt automatisch maar vrijblijvend lid van coöperatie DELA, samen met jouw (eventuele) medeverzekerden.

Ja, dat kan. Zodra je het aanvraagformulier voor jouw polisvoorstel invult en ondertekent, ontvang je een automatische bevestigingsmail met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier als bijlage. Zowel de e-mail als de bijlage vermelden een paragraaf over coöperatie DELA en het lidmaatschap waarin ook staat dat – mocht je liever geen lid worden van coöperatie DELA – je dit zelf op elk moment kan aangeven op www.dela.be/cooperatie/afmelden. Je verzekering blijft, ook na afmelding bij coöperatie DELA, zoals ze is.

Met het DELA Uitvaartzorgplan betaal je de kosten van je uitvaart. Je kiest zelf het bedrag dat je verzekert. De premie betaal je volgens je eigen tempo: van maandelijks tot jaarlijks of zelfs éénmalig. Goed om te weten: vanaf je eerste premiebetaling ben je verzekerd voor het volledige bedrag en alle bijhorende diensten.

Meer dan een uitvaartverzekering
Je krijgt een waaier aan bijstand, waaronder onze persoonlijke en unieke nabestaandenzorg: Jouw dierbaren krijgen hulp en advies bij de praktische en administratieve beslommeringen na de uitvaart. Onze consulenten staan hen bij van A tot Z zodat ze nadien niet voor verrassingen komen te staan.
Jouw nabestaanden kunnen ook extra bijstand opvragen zoals psychologische bijstand, gezinshulp enzovoort.
Lees hier meer over deze unieke zorg.

Dankzij jouw keuze voor een uitvaartverzekering zorgde je ervoor dat alles goed geregeld is, nu én later. Een mooi gebaar voor jezelf en je nabestaanden.

We wensen je daarom hieronder goed te informeren over alle mogelijkheden omtrent je verzekering. Zo ben je er zeker van dat je de juiste beslissing kan nemen.

Welke situatie is voor jou van toepassing ?

Soms moet je moeilijke financiële knopen doorhakken. Net dan is het verstandig om je uitvaartverzekering te laten doorlopen. Want vroegtijdig je verzekering stoppen, is altijd financieel nadelig. Bovendien ben je dan niet meer verzekerd voor de kosten van je uitvaart. Dat betekent dat jij of jouw nabestaanden die zelf moeten betalen. We kijken graag samen met jou naar een oplossing voor jouw situatie.

Is je gezinssituatie gewijzigd waardoor je twijfelt aan jouw uitvaartverzekering ? We kijken graag samen met jou naar jouw situatie.

Weet je niet zeker waarvoor je verzekerd bent ? We geven je graag meer informatie.

Twijfel je aan het nut van jouw uitvaartverzekering ? Het loont altijd de moeite om een uitvaartverzekering te hebben. We kijken graag samen met jou naar jouw situatie.

Naar een andere verzekeraar overstappen, is vaak niet voordeliger. Integendeel. We raden je aan je goed te informeren voor je een beslissing neemt.
Heb je geen nabestaanden of erfgenamen meer ? Het loont nog steeds de moeite om een uitvaartverzekering te hebben.
Je uitvaartverzekering is een verzekering en geen spaarboekje of spaarformule. Dat betekent dat je vanaf de eerste premiebetaling bent verzekerd op het risico op overlijden voor het volledig verzekerd bedrag.
Wat jammer. We hadden zo graag aan al je verwachtingen voldaan. Laat ons weten hoe we onze diensten kunnen verbeteren.

Jammer dat je overweegt om je uitvaartverzekering stop te zetten. Met je DELA verzekering ben je immers beschermd tegen (stijgende) uitvaartkosten.

Het kan voorkomen dat je meerdere polissen hebt. Elke polis staat op zich. Opgelet: zorg dat je nog voldoende verzekerd bent wanneer je een of meerdere polissen opzegt.

 Nee, dat is helaas niet mogelijk. Je kunt je verzekering niet tijdelijk stopzetten.
Kies je ervoor om te stoppen met premies te betalen voor het einde van de premieduurtijd? En wil je dus je verzekering premievrij maken? Dan betaal je geen premies meer. Toch blijf je levenslang verzekerd, weliswaar voor een verminderd kapitaal. Dat is de premievrije waarde. 

Als je jouw verzekering afkoopt, ben je niet langer verzekerd en zullen jij of je nabestaanden de kosten van de uitvaart zelf moeten betalen.

Kreeg je na de stopzetting van je verzekering een premievrije waarde of afkoopwaarde toegekend? Dan kun je je verzekering opnieuw starten onder bepaalde voorwaarden.

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden?

Wij helpen je graag.

Neem contact op