Menu
Zoek
Contact

Waaraan merk je dat DELA anders omgaat met mens, maatschappij en rendement?

Vanuit onze roots dragen wij een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. DELA gelooft in maatschappelijk verantwoord ondernemen, op een kritische maar menselijke, eerlijke, respectvolle, ethische en duurzame manier.

We proberen onze ecologische voetafdruk dan ook te beperken en beleggen duurzaam. Wij beleggen niet bij bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapens of die de door de Verenigde Naties uitgedragen principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie schenden. Sinds de oprichting van het DELA Fonds, in 2007, steunen wij financieel goede doelen. Dat zijn laagdrempelige projecten, die vooral gedragen worden door vrijwilligerswerk en het moeilijke moment rondom overlijden draaglijker maken. Binnen DELA zetten de medewerkers zich ook graag in voor maatschappelijke doelen, zoals op de DELA-doe goed dag, onder het motto ‘Voor elkaar, voor een ander‘.

In lijn met de coöperatieve gedachte streeft coöperatie DELA geen winstmaximalisatie na ten behoeve van externe aandeelhouders of investeerders die ze tevreden moet stellen. Dit betekent niet dat we niet ondernemend zijn en geen winst (willen) maken, maar wel dat die winst zoveel mogelijk ten goede komt aan onze klanten en leden, onder meer door winstdeling en door investeringen die de groei en bestendigheid van de organisatie garanderen. Zo is winst voor DELA geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken, namelijk zo veel mogelijk van betekenis zijn voor elkaar en de samenleving rondom overlijden.

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden?

Wij helpen je graag.

Neem contact op