Menu
Zoek
Contact

Wat is een testament?

Een testament is een schriftelijk document waarin een notaris of erflater (de persoon die overlijdt en iets nalaat) vastlegt waar het vermogen van de overledene naartoe gaat. De erflater kan het testament op elk ogenblik herroepen, aanvullen en herschrijven. Het testament treedt pas in werking van zodra de persoon in kwestie overlijdt. Op dat moment kan er niets meer veranderd worden aan de inhoud van het document.

Wie is erfgenaam?
Een testament opmaken?
Bekijk onze voorbeeldtestamenten

Waarom een testament opstellen?

Een testament opstellen kan nuttig zijn voor iedereen: of je nu kinderen hebt of niet.

  • Personen met kinderen stellen gemiddeld iets minder vaak een testament op, omdat kinderen volgens het wettelijk erfrecht elk evenveel krijgen. Wie daarvan wil afwijken, stelt best een testament op, waarin je dan bijvoorbeeld vastlegt dat je zoon het appartement aan zee krijgt en je dochter je beleggingen.
  • Personen zonder kinderen nemen vaak hun partner op als begunstigde in het testament. Zonder testament riskeer je dat een deel van je nalatenschap alsnog toekomt aan je bloedverwanten. Als je geen partner hebt, gebeurt het ook vaak dat personen zonder kinderen hun vermogen schenken aan één of meerdere goede doelen.
Broers en zussen

Wie zijn de ‘reservataire erfgenamen’?

In een testament geef je jouw erfgenamen op en kies je zelf op welk deel van je erfenis ze recht hebben, maar je kan nooit afwijken van de zogenaamde reservataire erfgenamen. Dit zijn de langstlevende wettelijke echtgenoot en kinderen van de overledene. Deze personen bezitten een zogenaamd voorbehouden of reservatair erfdeel, waardoor ze altijd recht hebben op een deel van de erfenis.

  • De langstlevende wettelijke echtgenoot(*) heeft op grond van de reserve recht op de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik, met als minimum het vruchtgebruik van de woning. Deze reservataire erfgenaam kan dus de woning van de overledene opeisen of verhuren.
    * Een ongehuwde langstlevende partner (wettelijk of feitelijk samenwonend) heeft geen reserve en kan daardoor altijd onterfd worden.
  • De kinderen hebben op grond van de reserve recht op de helft van het vermogen van de ouders, ongeacht het aantal kinderen.

Als reservataire erfgenaam kan je je tegen de uitvoering van het testament verzetten, maar je bent niet verplicht om dat te doen.

Wat is het verschil tussen een testament en laatste wilsbeschikking?

De begrippen ‘testament’ en ‘laatste wilsbeschikking’ worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen niet hetzelfde.

  • In een testament leg je vast waar je wil dat je vermogen naartoe gaat als je er later niet meer bent.
  • In een laatste wilsbeschikking bepaal je waar je stoffelijk overschot later naartoe gaat en hoe je uitvaart er moet uitzien. Je bezorgt dit document ook best aan de burgerlijke stand van je gemeente. Bij DELA kan iedereen een laatste wilsbeschikking opmaken. Bovendien kunnen klanten hun polis automatisch koppelen aan dit document.
Leg jouw uitvaartwensen vast
Vrijstelling en vermindering

Naast een testament en een laatste wilsbeschikking zijn er nog andere zaken waarmee DELA je kan bijstaan. Heb je je bijvoorbeeld al eens afgevraagd wat de gemiddelde kosten zijn van een begrafenis of crematie? Met een uitvaartverzekering bescherm je je naasten tegen de kosten van jouw uitvaart later. Ontdek de uitvaartverzekering van DELA