Menu
Zoek
Contact

Soorten testamenten

Wat zijn de kosten bij een uitvaart?
Mail me het overzicht

Welke testamentvormen bestaan er?

Hou bij het opstellen van een testament rekening met de verschillende soorten. Er bestaan slechts 3 geldige vormen:

Het eigenhandige of ‘holografische’ testament

Het eigenhandige of holografische testament schrijft, dateert en ondertekent de erflater eigenhandig. Een onderhands testament is verplicht volledig handgeschreven. Een uitgetypt document vanuit de printer is dus ongeldig. We raden aan het eigenhandig geschreven testament voor bewaring af te geven aan een notaris. De notaris zal het testament archiveren en registreren in het Centraal Register van Testamenten. Zo ben je zeker dat jouw testament na je overlijden uitgevoerd zal worden.

Het authentieke testament

Het authentieke testament wordt geschreven door een notaris, volgens de wensen van de testator, in het bijzijn van twee getuigen. Een authentiek testament heeft in vergelijking met het eigenhandige testament volgende voordelen:

 • niemand kan achteraf de datum en de waarachtigheid van het testament betwisten.
 • een authentiek testament kan niet verloren geraken.

De notaris bewaart het authentieke testament en laat het opnemen in het Centraal Register van Testamenten (C.R.T).

  Het internationale testament

  Het internationaal testament is een mengvorm van een authentiek en een eigenhandig testament. Het is een geschrift, handgeschreven of getypt en opgemaakt door de erflater zelf of door iemand anders. De taal waarin het geschrift is opgesteld is vrij. De erflater overhandigt dit geschrift achteraf aan de notaris en verklaart voor de notaris, in het bijzijn van twee getuigen, dat het geschrift zijn testament is en dat hij de inhoud ervan kent. De notaris bewaart vervolgens het testament onder gesloten omslag, samen met de notariële akte met de verklaring van de erflater.

  Ontvang voorbeeldtestamenten

  Via onderstaande link kan je 4 eenvoudige voorbeeldtestamenten ontvangen. Op die manier ga je zelf aan de slag om een rechtsgeldig testament te schrijven.

  Partners

  Welke testamentvorm kiezen?

  Een eigenhandig geschreven testament is het eenvoudigst én het goedkoopst. De tekst van zo’n testament is meestal heel eenvoudig, waardoor de kans op fouten vergroot. De erflater die zelf een testament opstelt, heeft niet de juridische kennis om aanvullende schikkingen te doen voor het geval zijn legataris (diegene die een bepaald goed uit de nalatenschap verkrijgt door het testament) voor hem of zelfs na hem overlijdt. Een notaris kan hierbij helpen.

  Daarnaast bestaat het risico dat het testament verloren gaat, vergeten of vernietigd wordt of nog erger: in handen valt van een niet-erfgenaam. Het probleem van de bewaring dus. Ook hier kan een notaris een oplossing bieden. Hij bewaart het testament en zorgt voor de bekendmaking in het Centraal Register van Testamenten (C.R.T.). Na het overlijden is de erflater dan zeker dat zijn wil omtrent zijn nalatenschap wordt nageleefd, als zijn erfgenamen de notaris op de hoogte stellen van het overlijden.

  De erflater zorgt dan nog wel best voor een meldingsbriefje in zijn administratie zodat de erfgenamen weten dat ze na het overlijden contact moeten opnemen met die bepaalde notaris. Hoe dan ook, de bewijskracht van een onderhands testament (dus zonder de tussenkomst van een notaris) is reëel. Een ontevreden erfgenaam moet aantonen dat het testament niet van de erflater is wat vaak geen eenvoudige opdracht is. Daarom is een eigenhandig testament in vele situaties aangeraden.

  Aan een erfenis zijn heel wat fiscale aspecten verbonden. Wat is het verschil tussen het verdelen van de erfenis en een nalatenschap? Welke personen komen in aanmerking voor een erfenis en welke successietarieven gelden?

  Wat komt er kijken bij een erfenis?