Menu
Zoek
Contact

Lichaam schenken aan de wetenschap: een mooie geste

Je kan ervoor kiezen om jouw lichaam na jouw dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Studenten geneeskunde, onze toekomstige artsen, krijgen op deze manier de kans om nieuwe technieken en chirurgische ingrepen te oefenen. De procedure om jouw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap is echter niet gekend bij het grote publiek. Daarom dit handige overzicht:

 • Je neemt contact op met een medische faculteit naar keuze.
 • Deze universiteit biedt je een document/testament zodat je kan vastleggen dat je jouw lichaam wenst te schenken aan de wetenschap. Dit testament moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend worden door de schenker.
 • Je krijgt een kopij van het testament dat je aan een vertrouwenspersoon geeft.
 • Je krijgt een kaartje dat je in je portemonnee steekt, bij voorkeur bij je identiteitskaart.
 • Bij overlijden wordt je lichaam opgehaald door de begrafenisondernemer die je lichaam naar de universiteit van jouw keuze brengt.
 • Na een verblijf van onbepaalde duur (meestal 1 à 2 jaar) zal de universiteit volgens de wettelijke bepalingen het lichaam vrijgeven, rekening houdend met de laatste wilsbeschikking van de overledene.
Download het overzicht van universiteiten
DELA - Lichaam schenken aan de wetenschap

Opgelet!

 • Universiteiten betalen nooit voor een lichaam.
 • Alle kosten verbonden aan het overlijden, waaronder het vervoer door de begrafenisondernemer, zijn voor de familie of de wettelijke erfgenamen.

Het is dus een fabel dat jouw lichaam schenken aan de wetenschap niets kost. Informeer je dus goed op voorhand over de mogelijke kosten.

De universiteiten kunnen een lichaam ook weigeren onder bepaalde voorwaarden:

 • Bij laattijdig verwittigen en bezorgen van het lichaam.
 • Indien er een doorgedreven autopsie heeft plaatsgevonden.
 • Omdat het lichaam te zwaar beschadigd is door een ernstig ongeval of chirurgische ingreep. De conserveringsmethode kan dan niet toegepast worden.
 • Bij een voorgaande orgaantransplantatie.
 • Bij overlijden in het buitenland.

Een bijkomend advies is om bij jouw identiteitskaart jouw persoonlijke LEIF-kaart te steken waarop al jouw wilsverklaringen mooi gebundeld staan.