Menu
Zoek
Contact

Lichaam schenken aan de wetenschap: een mooie geste

U kunt ervoor kiezen om uw lichaam na uw dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Studenten geneeskunde, onze toekomstige artsen, krijgen op deze manier de kans om nieuwe technieken en chirurgische ingrepen te oefenen. De procedure om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap is echter niet gekend bij het grote publiek. Daarom dit handige overzicht:

 • U neemt contact op met een medische faculteit naar keuze.
 • Deze universiteit biedt u een document/testament zodat u kunt vastleggen dat u uw lichaam wenst te schenken aan de wetenschap. Dit testament moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend worden door de schenker.
 • U krijgt een kopij van het testament dat u aan een vertrouwenspersoon geeft.
 • U krijgt een kaartje dat u in uw portemonnee steekt, bij voorkeur bij uw identiteitskaart.
 • Bij overlijden wordt uw lichaam opgehaald door de begrafenisondernemer die uw lichaam naar de universiteit van uw keuze brengt.
 • Na een verblijf van onbepaalde duur (meestal 1 à 2 jaar) zal de universiteit volgens de wettelijke bepalingen het lichaam vrijgeven, rekening houdend met de laatste wilsbeschikking van de overledene.
Download het overzicht van universiteiten waar u uw lichaam kan schenken aan de wetenschap
DELA - Lichaam schenken aan de wetenschap

Opgelet!

 • Universiteiten betalen nooit voor een lichaam.
 • Alle kosten verbonden aan het overlijden, waaronder het vervoer door de begrafenisondernemer, zijn voor de familie of de wettelijke erfgenamen.

Het is dus een fabel dat uw lichaam schenken aan de wetenschap niets kost. Informeer u dus goed op voorhand over de mogelijke kosten.

De universiteiten kunnen een lichaam ook weigeren onder bepaalde voorwaarden:

 • Bij laattijdig verwittigen en bezorgen van het lichaam.
 • Indien er een doorgedreven autopsie heeft plaatsgevonden.
 • Omdat het lichaam te zwaar beschadigd is door een ernstig ongeval of chirurgische ingreep. De conserveringsmethode kan dan niet toegepast worden.
 • Bij een voorgaande orgaantransplantatie.
 • Bij overlijden in het buitenland.

Een bijkomend advies is om bij uw identiteitskaart uw persoonlijke LEIF-kaart te steken waarop al uw wilsverklaringen mooi gebundeld staan.