Menu
Contact

Financiële planning: erfenisverdeling

Bij een overlijden komen heel wat wettelijke zaken kijken. Dit komt bovenop het rouw- en verwerkingsproces. De meesten denken hier dus niet graag aan, zo onmiddellijk na het overlijden van een dierbaar persoon.

Het loont echter de moeite om hier nu al eens bij stil te staan. Hoe optimaliseert u uw succesierechten zodat uw nabestaanden minder zullen moeten betalen als u er niet meer bent? Bekijk dus hoe u dit zo goed mogelijk kan regelen zodat uw nabestaanden zich kunnen focussen op het rouwproces.

Er zijn immers een heel aantal zaken die u nu reeds in orde kunt brengen voor later. Het opstellen van een testament, het schenken van een som geld of vastgoed of het afsluiten van een levens-, overlijdens- of uitvaartverzekering: aan u de keuze. In het laatste geval kan DELA u verder helpen met een Uitvaartzorgplan. Daarmee bespaart u uw nabestaanden de kosten en zorgen van uw uitvaart.

Wat zijn successierechten?

Successierechten of erfenisrechten zijn taksen die de staat heft op jouw erfenis. Deze successierechten worden berekend op de waarde (na aftrek van de schulden) van al wat uit de nalatenschap van de overledene wordt verkregen.

Het tarief (percentage) van deze successierechten hangt af van het erfbedrag en de graad van bloedverwantschap.

Want het leven stopt niet na haar, zei ze. Daarom heeft ze ‘Kom op tegen kanker’ in haar testament opgenomen. Een mooi gebaar naar alle mensen die met de ziekte geconfronteerd worden.
 

Wie kan erven?

Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen én schulden die een overleden persoon achterlaat. Als de overledene in zijn/haar testament zijn/haar nalatenschap niet zelf regelde, zijn de regels van de wettelijke erfopvolging van toepassing:

  1. Regel van orde: De wetgever verdeelt in eerste instantie de familieleden in groepen (orden). Het is een rangschikking volgens orde van voorrang, die bepaalt wie voor de erfenis in aanmerking komt.
  2. Regel van graad: Een voorafgaande orde sluit een volgende orde uit (de regel van de prioriteit van de orde). Maar niet iedereen die in de nuttige orde (groep) staat, zal ook effectief erven. Alleen wie binnen de orde het dichtst bij de overledene staat, zal erven.
  3. Regel van plaatsvervulling: Soms gebeurt het dat een erfgenaam zelf al overleden is. In dat geval nemen zijn afstammelingen zijn plaats in.
  4. Regel van de 'kloving': Als de overledene geen naaste afstammelingen nalaat, treedt een bijzonder mechanisme in werking dat de nalatenschap verdeelt in twee gelijke delen tussen vaders en moeders kant.

De verschillende graden

  1. Alle afstammelingen: Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.

  2. De ouders van de overledene samen met broers, zusters en/of de afstammelingen van de overledene.

  3. Alle bloedverwanten in de opgaande lijn.

  4. De bloedverwanten in de zijlijn, andere dan broers en zusters en hun afstammelingen: Ooms, tantes, neven, nichten, ...

Een hogere orde sluit de lagere steeds uit. Binnen de orde zal de graad bepalen of je al dan niet erft. De graad wordt bepaald door de optelling van het aantal generaties tussen de overledene en zijn bloedverwant.

Uw erfenis vrijwaren van uitvaartkosten?

Ontdek het DELA Uitvaartzorgplan