Menu
Contact

Dossier erfenis en erfbelastingen

Dossier

Erfenis

Onderstaande tekst biedt een grove schets van de wetgeving inzake erfenissen, erfovereenkomsten en de erfrechtelijke gevolgen van schenkingen en van hun fiscale gevolgen.

Er bestaat echter een waaier van bijzondere gevallen en uitzonderingen waarop we niet ingaan. Een erfopvolging kan immers erg complex worden. Voor antwoorden op concrete kwesties raden we dan ook aan een notaris, een gespecialiseerde advocaat of andere gespecialiseerde jurist te raadplegen.

Lees ook dossier 2 : Erfenisbelasting

Wat is een erfenis?

Als een persoon overlijdt, wijst de wet de erfgenamen aan. De wetgeving heeft binnen deze context een rangschikking opgesteld volgens orde en graad.

Wie zijn er erfgenaam? Bloedverwanten en langstlevende partner

De wet bepaalt wie er erfgenaam is, m.a.w. wie er erft.
De bepalingen ter zake vinden we terug in het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titels I, II en IIbis.

Wat is een erfovereenkomst?

Een 'erfovereenkomst' is een overeenkomst tussen de toekomstige erflater en de toekomstige erfgenamen over de bestemming van een nog niet opgengevallen nalatenschap.

Wat is een schenking? Wat is de weerslag van een schenking op de nalatenschap?

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker zich ‘dadelijk en onherroepelijk’ van een bepaald goed ontdoet ten voordele van de begiftigde. 

Is een erfgenaam verplicht om erfenis te aanvaarden?

Laat de erflater veel schulden na, dan kan een erfenis een vergiftigd geschenk betekenen.
De wettelijke erfgenamen staan immers in voor alle openstaande schulden van de erflater.

Lees ook Deel II : erfenisbelasting

In dit tweede deel behandelen we de successietarieven in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië.