Menu
Zoek
Contact
schenking

Wat is een schenking?

Een schenking is een overeenkomst waarbij iemand definitief afstand doet van een goed of gelden zonder de mogelijkheid om dit later terug te nemen. De persoon die de schenking ontvangt, wordt de begiftigde genoemd. In tegenstelling tot een erfenis en een testament, vindt een schenking plaats tijdens het leven van de schenker.

Dossier

Een schenking kan op twee manieren plaatsvinden: via een notariële schenkingsakte of als 'handgift'.

  • Een notariële schenkingsakte is een officieel document dat opgesteld wordt door een notaris. Hierin wordt de schenking juridisch vastgelegd. Het biedt zekerheid en bewijs van de schenking, aangezien het een formele en wettelijke procedure is.
  • Een handgift daarentegen is een schenking die plaatsvindt zonder dat er een notariële akte aan te pas komt. Het kan simpelweg gebeuren door het fysiek overhandigen van een object of geld aan de ontvanger. Er is geen formele procedure of documentatie vereist.

In beide gevallen moet de ontvanger de schenking altijd accepteren. Dit betekent dat de ontvanger akkoord gaat met het ontvangen van het geschonken goed of geld. Soms worden er voorwaarden gesteld aan een schenking, maar deze moeten wel wettelijk toegestaan zijn. Dit wordt een schenking "onder voorwaarden" genoemd. Bij een schenking "onder last" moet de ontvanger ook iets doen of laten om de schenking te kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld, als een huis wordt geschonken onder de voorwaarde dat de ontvanger het als zijn hoofdverblijfplaats gebruikt.

Om ervoor te zorgen dat schenkingen geen invloed hebben op het wettelijk erfdeel of ongelijkheid tussen erfgenamen veroorzaken, heeft elke erfgenaam een inbrengplicht. Dit betekent dat elke erfgenaam moet melden wat hij al heeft ontvangen van de overledene. Dit omvat erfdelen uit een testament, voordelen van een levensverzekering en eventuele schulden die de overledene had.

Tot slot nog belangrijk om te weten: net zoals bij een erfenis erfbelasting verschuldigd kan zijn, wordt er bij een schenking schenkbelasting geheven. Dit is een belasting die wordt berekend op basis van de waarde van de geschonken goederen of gelden.

Andere artikels rond erfenis