Menu
Zoek
Contact

Coöperatie DELA: wat is het?

‘Het moet en kan anders’ dat was het motto van een aantal Eindhovenaren in 1937 die vochten tegen een groot onrecht, namelijk dat een waardige uitvaart afhankelijk was van sociale klasse. Wie in die tijd geen geld had voor een uitvaart, werd 's morgens vroeg in een hoekje van het kerkhof begraven, zonder grafzerk, zonder naam of zichtbaar kenteken. Mensen met geld werden dan weer begraven met veel aanzien.

dela

Onze oprichters vonden dit onwaardig, en vonden dat iedereen recht had op een waardige begrafenis. Daarom stichtten zij de vereniging 'Draagt Elkanders Lasten, nu verkort tot DELA, een organisatie gebaseerd op solidariteit. Iedereen - ongeacht rang of stand - kon lid worden voor een beperkt maandelijks bedrag, en was hierdoor verzekerd van een waardige begrafenis.

De gedachte was: vele kleintjes maken samen sterk en vanuit vereende kracht kun je meer bereiken. De uitgangspunten waren – naast solidariteit – de verbondenheid van mensen en de zorg voor elkaar. De vereniging organiseerde immers zélf de uitvaarten voor haar leden waardoor er naast solidariteit ook ‘onderlinge verbondenheid’ en de ‘zorg voor elkaar’ ontstond.

In 1942 kreeg de vereniging in Nederland het toepasselijke statuut van een coöperatie

Coöperatie DELA vandaag

Vandaag is coöperatie DELA* over de landsgrenzen heen inmiddels een krachtig collectief van meer dan drie miljoen leden, met als doel: voor iedereen een waardig en betaalbaar afscheid mogelijk maken. Onze bestaansreden, onze diepgewortelde maatschappelijke betrokkenheid en de aard en gevoeligheid van onze activiteit maken dat hoe we het doen minstens even belangrijk is als wat we doen. Daarom blijven we - over de landsgrenzen heen – steeds denken en handelen vanuit onze coöperatieve identiteit. De coöperatieve waarden vormen het kompas van DELA in België, dat deel uitmaakt van coöperatie DELA. Daarom hebben leden zeggenschap, vinden we aandacht voor mens en maatschappij belangrijk, is winst geen doel op zich en zijn we niet afhankelijk van externe aandeelhouders.

Bekijk de voordelen van het lidmaatschap van coöperatie DELA.

dela

Onze missie

DELA wil zo veel mogelijk van betekenis zijn aangaande één van de moeilijkste momenten van het leven: het verlies van een dierbare. Daartoe verzekeren en verzorgen we uitvaarten, en helpen we bij vragen rondom overlijden. Met onze dienstverlening willen we nabestaanden maximaal ontzorgen en mogelijk maken dat ze ‘de draad van het leven’ op een goede manier terug kunnen op nemen.

Maatschappelijk verantwoord en solidair

DELA is een organisatie die maatschappelijke betrokkenheid in de genen draagt en vindt het ook vandaag nog steeds belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

DELA gelooft in maatschappelijk verantwoord ondernemen, op een kritische en menselijke, eerlijke, respectvolle, ethische en duurzame manier.

We proberen onze ecologische voetafdruk dan ook te beperken en beleggen op een fatsoenlijke manier. Wij beleggen niet bij bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens of die de door de Verenigde Naties uitgedragen principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie schenden.

Vanuit onze coöperatieve gedachte vinden we het belangrijk om onze bijdrage te leveren aan de samenleving en er te zijn 'voor elkaar'. Daarom werd het DELA Fonds opgericht. Sinds de oprichting in 2010 steunen wij financieel goede doelen. Het gaat om laagdrempelige projecten, die vooral gedragen worden door vrijwilligerswerk en die dat moeilijke moment rondom overlijden draaglijker maken. Binnen DELA zetten de medewerkers zich ook graag in voor maatschappelijke doelen bijvoorbeeld op de ‘DELA-doe goed dag’, onder het motto ‘Voor elkaar, voor een ander’.

Onze coöperatieve identiteit: samen sterk, samen delen, samen bepalen.

Bij een coöperatie staat het belang van de leden en klanten voorop. Zo ook bij coöperatie DELA. Dat merk je hieraan:

  • Leden kunnen mee bepalen wat we doen en hoe we het doen.
  • Leden genieten allerlei voordelen.
  • Coöperatie DELA streeft geen winstmaximalisatie na.

Inspraak & zeggenschap

Coöperatief ondernemen doe je samen. 'Samen bepalen' vinden we vanuit onze coöperatieve gedachte belangrijk. Als lid heb je dan ook de mogelijkheid tot inspraak en zeggenschap.
Ook jij kan een project indienen voor het DELA Fonds. Als lid kun je je bovendien kandidaat stellen voor de toewijzingscommissie, die bepaalt of een project steun van het Fonds kan krijgen.
We streven ernaar klachten naar volle tevredenheid op te lossen. Helaas lukt dat niet altijd. Wij vinden het bij een ledenorganisatie passen dat leden die ontevreden zijn met de afhandeling van een klacht, de kans krijgen hun verhaal te doen bij een vertegenwoordiging van leden van de coöperatie. Daarom werken we aan een geschillencommissie die een bindend advies kan opleggen aan de directie van DELA. Los van deze geschillencommissie kan je te allen tijde je klacht voorleggen aan externe instanties, zoals ombudsdiensten of de rechtbank. Zo kan je bijvoorbeeld terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen.
In ons online-ledenpanel kun jij je stem laten horen. Met jouw mening, tips en suggesties kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren, in het voordeel van alle leden.

Ledenvoordeel

Geen winstmaximalisatie

DELA streeft geen winstmaximalisatie na en moet geen verantwoording afleggen aan externe aandeelhouders. Dit betekent niet dat we niet ondernemend zijn en geen winst (willen) maken, maar wel dat we de winst die we maken zoveel mogelijk ten goede laten komen aan onze klanten en leden. Winst is voor DELA geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken, namelijk zo veel mogelijk van betekenis zijn voor elkaar en de samenleving rondom overlijden.

Verzekerden van het DELA Uitvaartzorgplan delen in de winst, deze winstdeling is gefundeerd en geïnspireerd door de coöperatieve gedachte ‘samen delen’ die van bij het begin en nu nog altijd een leidraad is van DELA.

Toelichting over het lidmaatschap bij coöperatie DELA

DELA biedt sinds oktober 2022 het lidmaatschap van coöperatie DELA in België aan. Iedereen die sinds dat moment een DELA uitvaartverzekering afsluit wordt automatisch lid. Bestaande verzekeringsklanten zullen in verschillende fases toetreden tot de coöperatie. Tot het moment dat iedereen de mogelijkheid heeft gekregen om lid te worden, kan elke DELA-verzekeringsklant genieten van de voordelen die het lidmaatschap biedt, met uitzondering van verzekeringsklanten die zich actief afmelden. Het lidmaatschap bij coöperatie DELA is niet verplicht: Zo kan je kan een DELA Uitvaartzorgplan afsluiten/hebben zonder lid te worden/zijn van coöperatie DELA.

Wens je geen lid (meer) te zijn van coöperatie DELA?

Geef hier aan dat je niet langer lid wenst te zijn. Medeverzekerden worden mee uitgeschreven. Je verzekering blijft uiteraard zoals ze is.

Afmelden

Nog vragen over coöperatie DELA en het lidmaatschap?

Raadpleeg hier onze veelgestelde vragen.

*Coöperatie DELA U.A., gelegen Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven te Nederland met inschrijvingsnummer 17012026 bij de Kamer van Koophandel te Nederland