Menu
Zoek
Contact

Geschillencommissie

Omdat we willen dat je honderd procent tevreden bent.

Jouw tevredenheid komt bij DELA en coöperatie DELA op de eerste plaats. Ook als je een klacht hebt, willen we dat je tevreden bent met de oplossing die we voorstellen. Maar wat als dat niet zo is? Wat kan je dan doen? Dat lees je hier.

Tevredenheid voorop

Wij doen steeds ons uiterste best om een gepaste oplossing uit te werken. Toch kan het zijn dat een lid zich niet kan vinden in die oplossing.

dela

Wij vinden vanuit de coöperatieve waarden dat wie ontevreden is met de afhandeling van een klacht, de kans moet krijgen zijn of haar verhaal te doen bij een vertegenwoordiging van leden van coöperatie DELA.

Daarom werken we aan de oprichting van een onafhankelijke geschillencommissie, die het licht ziet in de loop van 2023.

Geschillencommissie

Ben je ondanks onze inspanningen om jouw klacht op te lossen toch niet tevreden? Dan ontstaat er wat men noemt 'een geschil'. Dat geschil kan je voorleggen aan 'de Belgische Kamer van de geschillencommissie binnen coöperatie DELA' — kortweg: de geschillencommissie.

De geschillencommissie:

  • behandelt geschillen tussen de klant en DELA.
  • is samengesteld uit 5 leden van coöperatie DELA met een in België afgesloten verzekering bij DELA vanaf 1 oktober 2022.
  • treedt onafhankelijk op en oordeelt naar eigen inzicht over het geschil.
  • neemt een beslissing die bindend is voor de directie van DELA.

Naar aanleiding van behandelde klachten adviseert de geschillencommissie de directie van DELA over de klachtenprocedure, het voorkomen van klachten en de kwaliteit van de dienstverlening.

Hoe werkt het?

1. Interne klachtenprocedure

Een belangrijke voorwaarde is dat je de interne klachtenprocedure volledig doorlopen hebt. Dat betekent dat je jouw klacht eerst voorgelegd hebt aan de betrokken dienst van DELA.

Blijf je ontevreden over de uitkomst? Dan kan je in de loop van 2023 online of per brief een geschil indienen bij de geschillencommissie die zal bestaan uit leden van coöperatie DELA

Binnen 15 werkdagen verneem je schriftelijk of de geschillencommissie het geschil zal behandelen of niet, met de motivatie erbij.

Niet elk geschil kan door de geschillencommissie worden behandeld. De voorwaarden voor ontvankelijkheid door de geschillencommissie staan in het reglement. Aan dat reglement wordt volop gewerkt: het zal er zijn in de loop van 2023.


2. Behandeling van het geschil

De geschillencommissie behandelt het geschil op basis van de beschikbare informatie. Is er meer informatie nodig? Dan kan de geschillencommissie je om meer informatie of toelichting vragen.


3. Uitspraak van de geschillencommissie

De geschillencommissie neemt een gemotiveerde beslissing en deelt je de uitspraak mee binnen 15 werkdagen na behandeling. Voor DELA is de uitspraak bindend.

Wat als je het met de uitspraak niet eens bent? Dan kan je jouw klacht uiteraard nog altijd voorleggen aan externe instanties, zoals ombudsdiensten of de rechtbank. Zo kan je bijvoorbeeld terecht bij Ombudsman van de Verzekeringen.

Toelichting over het lidmaatschap bij coöperatie DELA

DELA lanceert het lidmaatschap van coöperatie DELA in België in verschillende fases. In de beginfase – vanaf oktober 2022 – zullen enkel nieuwe verzekerden automatisch en vrijblijvend lid worden van coöperatie DELA. Op termijn – in de loop van 2023-2024 - willen we ook bestaande klanten die al een uitvaartverzekering bij DELA hebben graag verwelkomen bij coöperatie DELA.

 

Klanten die voor oktober 2022 bij DELA een uitvaartverzekering hebben afgesloten moeten dus nog even geduld uitoefenen om lid te kunnen worden van coöperatie DELA. Omdat we vinden dat alle klanten recht hebben op de ledenvoordelen, genieten ook niet-leden van dezelfde voordelen.