Menu
Zoek
Contact

Juridische informatie

cookie icoon

Cookieverklaring

DELA maakt gebruik van cookies om jouw surfervaring op deze website gebruiksvriendelijk en makkelijk te maken.

Lees meer
privacy icoon

DELA respecteert jouw privacy

DELA hecht veel belang aan jouw privacy en wenst (jouw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe DELA persoonsgegevens over jou verwerkt.

Lees meer
info icoon

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden vertellen je welke informatie en diensten worden aangeboden op deze website. Ontdek de rechten en plichten die gelden bij het surfen op deze website zowel voor jou (als bezoeker) als voor DELA (als beheerder).

Lees meer
voorwaarden icoon

Documentatie DELA Uitvaartzorgplan

Je kan hier de Algemene Voorwaarden, infofiche en segmentatiecriteria van het DELA Uitvaartzorgplan raadplegen. Je vindt hier ook de infobrochure Algemene zorgplicht (opgesteld voor een betere bescherming van de consument).

Lees meer
privacy icoon

Wettelijke mededelingen aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België

DELA is verplicht om gegevens te bezorgen aan het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) over haar klanten die een levensverzekering met een component leven hebben. DELA beheert enkele overgenomen portefeuilles die onder deze verplichting vallen. De verplichting tot het meedelen van informatie aan het CAP geldt niet voor een uitvaartverzekering aangezien deze enkel een component overlijden bevat.

Lees meer
info icoon

Klokkenluiden bij DELA

Via het Klokkenluidersbeleid willen we werknemers en andere belanghebbenden aanmoedigen om (vermoedelijk) wangedrag te melden zodat DELA maatregelen kan nemen om de situatie recht te zetten.

Lees meer