Menu
Zoek
Contact
erfenis

Dossier erfenis en erfbelastingen

Dossier

Hoeveel successierechten betalen de erfgenamen?

Terwijl het eerste deel van het dossier het wettelijk kader rond erfenissen besprak, behandelt dit tweede deel de erfbelasting in België. Iedere persoon die iets erft, dient de nalatenschap steeds aan te geven aan de belastingdienst, zodat kan bepaald worden hoeveel successierechten (of erfbelasting) ze op de toegewezen bezittingen moeten heffen. Afhankelijk van het gewest waarin je woont, betaal je andere successietarieven.

Benieuwd naar wat jouw erfgenamen zullen betalen op jouw bezittingen? Bereken het met onze Successiesimulator.

Start jouw berekening

Andere tarieven in de drie gewesten

Successierechten zijn grotendeels een gewestelijke bevoegdheid. Elk gewest bepaalt dus zelf de belastingtarieven en eventuele vrijstellingen. Hierdoor vertonen de successierechten in de drie Belgische gewesten grote verschillenOm te bepalen welke successierechten van toepassing zijn op de nalatenschap, moet gekeken worden naar het gewest waarin de persoon op het ogenblik van overlijden woonachtig was. Woonde de overledene bijvoorbeeld in het Waals Gewest, dan gelden de Waalse successietarieven voor zijn nalatenschap. Waar de erfgenamen van de overledene wonen of waar de geërfde goederen gelegen zijn, doen er dus niet toe.

Vlaamse successierechten

In Vlaanderen is erfbelasting een verzamelterm voor successierechten. Als we de term erfbelasting gebruiken, gaat het dus specifiek over de Vlaamse successierechten. In Vlaanderen worden erfgenamen ingedeeld in drie categorieën volgens hun verwantschap met degene van wie ze erven:

 1. In rechte lijn en tussen partners;
 2. Tussen broers en zussen;
 3. Tussen alle anderen (vreemden).

Brusselse successierechten

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën erfgenamen, naargelang hun verwantschap met de overledene.

 1. In rechte lijn en tussen partners
 2. Tussen broers en zussen
 3. Tussen ooms/tantes en neven/nichten
 4. Tussen alle anderen (vreemden)

Waalse successierechten

De successierechten in het Waals gewest kennen net zoals de Brusselse successierechten vier categorieën:

 1. In rechte lijn en tussen partners
 2. Tussen broers en zussen
 3. Tussen ooms/tantes en neven/nichten
 4. Tussen alle anderen (vreemden)

Successiesimulator

Hoeveel betalen jouw erfgenamen aan successierechten? Wil je makkelijk en snel een overzicht van je erfgenamen en hun erfdeel? Via onze successiesimulator zie je in één oogopslag wie wat krijgt en hoeveel je erfgenamen aan successierechten moeten betalen. De resultaten krijg je via mail zodat je deze altijd opnieuw kan raadplegen.

 

Start mijn simulatie

Lees ook Deel I: erfenis

In dit eerste deel gaan we dieper in op de wetgeving inzake erfenissen, erfovereenkomsten en de erfrechtelijke gevolgen van schenkingen en van hun fiscale gevolgen.

Naar Deel 1