Menu
Zoek
Contact
Vrijstelling en vermindering

Vrijstellingen en verminderingen in de Waalse successierechten

Dossier

De vrijstelling voor de gezinswoning tussen echtgenoten en partners

In navolging van het Vlaams gewest heeft ook het Waals  gewest een vrijstelling in de successierechten voor de gezinswoning ingevoerd tussen echtgenoten en partners.

De vrijstelling kan genoten worden door de echtgenoot en de wettelijk samenwonende partner, zonder minimumperiode van hun huwelijk of wettelijke samenwoning. De louter feitelijk samenwonende partner daarentegen geniet deze vrijstelling niet.

 

Het verlaagde tarief voor de familiale vennootschap of familiale onderneming

In het Waals gewest geldt een tarief van 0% voor de verkrijgingen ingevolge overlijden binnen een familiale onderneming of vennootschap. 

De vrijstelling is aan enkele voorwaarden gekoppeld, zoals:

  • de overledene bezit minstens 10% stemrechten van de vennootschap;
  • de onderneming heeft een kwalificerende activiteit (op groepsniveau volstaat);
  • een activiteit wordt minstens vijf jaar na het overlijden voortgezet.

 

Abattement in rechte lijn, tussen echtgenoten en partners

Hetgeen een erfgenaam in rechte lijn of een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner op grond van het wettelijk erfrecht erft (niet op grond van testament) wordt vrijgesteld ten belope van de eerste schijf van 12.500 euro.

Indien het netto-aandeel van de erfgenaam niet hoger is dan 125.000 euro, dan geniet hij een vrijstelling van de eerste 25.000 euro.

Dit abattement wordt nog eens verhoogd met 2.500 euro voor elk vol jaar dat een afstammeling erft voor diens 21ste verjaardag.