Menu
Zoek
Contact
Partners

Tarief in rechte lijn en tussen partners

Dossier

Net zoals in de andere gewesten genieten ook in Wallonië de verwanten in rechte lijn en de partners de meest voordelige tarieven in de successierechten.

Erfdeel Tarief
0 - 12.500 3%
12.500 - 25.000 4%
25.000 - 50.000 5%
50.000 - 100.000 7%
100.000 - 150.000 10%
150.000 - 200.000 14%
200.000 - 250.000 18%
250.000 - 500.000 24%
> 500.000 30%

Deze tarieven in rechte lijn worden afzonderlijk toegepast op het erfdeel van elke erfgenaam. Er wordt net zoals in Brussel, en in tegenstelling tot in Vlaanderen, geen splitsing gemaakt tussen roerende en onroerende goederen.

 

Wie geniet de Waalse tarieven in rechte lijn en tussen partners ?

De tarieven in rechte lijn worden in eerste instantie genoten door alle verwanten in rechte opgaande (ouders, grootouders,…) en neergaande (kinderen, kleinkinderen,…) lijn.

Echtgenoten en wettelijk samenwonenden vallen onder dezelfde categorie, zonder enige wachttermijn. Louter feitelijk samenwonende partners daarentegen zijn in Wallonië de tarieven tussen alle anderen verschuldigd op wat zij van elkaar erven.

In Wallonië worden adoptieve kinderen gelijkgesteld met geboren kinderen, maar wederom wordt gewone adoptie gelijkgeschakeld onder bepaalde omstandigheden, zoals stiefouderadoptie of dat het adoptiekind voor diens 21ste verjaardag minstens zes jaar ononderbroken de hulp en verzorging heeft gekregen van de adoptieouder die een kind normaal van zijn ouders krijgt.

Stiefkinderen worden in Wallonië gelijkgeschakeld met geboren kinderen, waarbij een stiefkind zowel het kind van de echtgenoot als het kind van de wettelijk samenwonende partner is.