Menu
Contact

Welke stappen moet ik nemen bij het overlijden van een naaste?

Wat te doen bij overlijden?

Het overlijden van een dierbare is altijd moeilijk te verwerken. Naast uw eigen verdriet moet u op korte tijd plots heel wat zaken regelen: de aangifte van het overlijden bij allerlei instellingen, de organisatie van een mooie en persoonlijke afscheidsceremonie en het in orde brengen van financiële zaken. We geven u graag een chronologisch overzicht van welke stappen u best onderneemt wanneer een naaste net overleden is.

 De 5 stappen die u best neemt

 1. Contacteer een dokter
 2. Kijk na of de overledene een uitvaartverzekering heeft
 3. Contacteer een begrafenisondernemer
 4. Contacteer de nabestaanden
 5. Wat moet u nog in orde brengen?

1. Contacteer een dokter

Laat het overlijden altijd vaststellen door een arts: dat is een wettelijke verplichting in België. In een ziekenhuis gebeurt dat steeds automatisch. Maar als de persoon niet in een ziekenhuis is overleden, moet je zelf een dokter laten komen. Die maakt een medisch attest van overlijden op.

2. Kijk na of de overledene een uitvaartverzekering heeft

Indien ja, neem contact op met de uitvaartverzekeraar. Heeft de overledene een DELA Uitvaartzorgplan?

Bel dan 078 05 05 78. Onze medewerkers helpen u op een begripvolle en integere manier verder.

Meer info over het DELA Uitvaartzorgplan

3. Contacteer een begrafenisondernemer

We raden steeds aan om op voorhand al eens binnen te springen bij een uitvaartondernemer in uw buurt. Zo kunt u nagaan of dit de persoon is die uw gepersonaliseerde afscheid kan en mag verzorgen.

Daarnaast is het ook handig om meteen een offerte voor een uitvaart naar uw wensen te laten opstellen. Zo krijgt u een idee over de kostprijs van uw persoonlijke uitvaart en kunt u eventueel een DELA Uitvaartzorgplan afsluiten om uw afscheid te financieren met het verzekerde bedrag.

Vind een begrafenisondernemer
Wat te doen bij een overlijden? 2
Wat te doen bij een overlijden? 5

Ophaling en formaliteiten

De begrafenisondernemer (of een gespecialiseerd vervoersbedrijf) zorgt voor de ophaling van de overledene. Daarnaast brengt de uitvaartondernemer enkele administratieve formaliteiten rond het overlijden in orde zoals de aangifte van het overlijden bij de dienst burgerzaken van de stad of gemeente.

Wat heeft hij/zij daarvoor nodig?

 • het medisch attest van overlijden door de dokter
 • de identiteitskaart van de overledene
 • eventueel zijn/haar trouwboekje
 • eventueel zijn/haar rijbewijs
 • de identiteitskaart van de aangever(s)/getuige(n) (is dus meestal de begrafenisondernemer zelf)

Op basis van deze aangifte maakt de gemeente een officiële overlijdensakte op. Meestal vraagt de begrafenisondernemer een paar kopieën van dit document. Die heeft u later nodig voor de bank, de verzekeringsmaatschappij, het ziekenfonds, de notaris, enz.

Een uitvaartverzekering: denk nu aan later

Als de overledene geen partner had of de partner is reeds overleden, worden de kosten van de uitvaart meestal afgetrokken van de nalatenschap. Als die niet toereikend is om de uitvaartkosten te betalen, moeten de erfgenamen het afscheid zelf bekostigen.

Een mogelijke oplossing om dit te vermijden is het afsluiten van een uitvaartverzekering. In dat geval wordt het verzekerd bedrag gebruikt voor betaling van de uitvaartkosten of wordt het uitgekeerd aan de begunstigden in de polis voor betaling van de uitvaartfactuur.

Een uitvaartverzekering zorgt voor gemoedsrust, want de kosten van uw uitvaart zijn op voorhand geregeld voor het verzekerde bedrag. Dat zorgt voor gemoedsrust, voor u én uw nabestaanden. In de uitvaartverzekering van DELA, het Uitvaartzorgplan, is nabestaandenzorg standaard inbegrepen.

Meer info over een uitvaartverzekering

Kostprijs van een uitvaart

Een gemiddelde uitvaart kost vandaag € 5.000*. In deze prijs zijn de koffietafel, de graf- of urnmuurconcessie en eventuele rouwjuwelen niet inbegrepen. Telt u deze zaken er wel bij, komt u uit op een afscheid van € 7.000 en meer. Let wel: bewaar alle documenten en facturen over de begrafeniskosten (de begrafenisondernemer, het drukwerk, de koffietafel, de bloemen, ... ). Soms betaalt het ziekenfonds of zelfs de werkgever van de overledene bepaalde kosten geheel of gedeeltelijk terug. In elk geval kunt u de kosten inbrengen bij de aangifte van de nalatenschap voor de erfbelasting en dus aftrekken van het totaalbedrag van de nalatenschap.

*volgens een onderzoek van Test Aankoop in oktober 2018

Bereken uw uitvaartkosten

Organisatie van de uitvaart

Na goedkeuring van de offerte tijdens het regelingsgesprek, gaat u met de begrafenisondernemer van uw keuze een contract aan. Jullie bespreken samen alle wensen omtrent de uitvaart van de overleden dierbare: crematie of begrafenis, locatie, sprekers, muziek, afscheidsbloemen, ... Zo krijgt de overledene het mooie en gepersonaliseerde afscheid dat hij/zij voor ogen had.

Daarom is het belangrijk om nu al eens na te denken over uw afscheid zodat uw nabestaanden later geen moeilijke beslissingen moeten nemen. Leg uw uitvaartwensen vast in een digitale wilsbeschikking en bewaar ze in uw persoonlijke en beschermde MijnDELA account. Zo kunt u ze steeds aanpassen, verder aanvullen en desgewenst afdrukken. Breng uw nabestaanden ook op de hoogte van de locatie van deze wensen. Dan is de kans het grootst dat uw uitvaartwensen later ingewilligd worden.

Vrije keuze van uitvaartondernemer

DELA-klant? De keuze van begrafenisondernemer is altijd vrij. U hoeft dus geen uitvaartcentrum dat partner is van DELA te kiezen. Het omgekeerde geldt ook. Bent u geen klant bij DELA maar wenst u uw uitvaart te laten organiseren door een begrafenisondernemer van DELA? Ook dat is mogelijk.

4. Contacteer de nabestaanden

Bel familieleden op en breng hen op de hoogte van het overlijden. Vraag aan hen en eventueel vrienden of ze de overledene nog een laatste keer willen zien. Op die manier hebben de naasten veel steun aan elkaar en staat u er niet alleen voor.

5. Wat moet u nog in orde brengen?

Als u een DELA Uitvaartzorgplan heeft afgesloten, niets.

Een consulent nabestaandenzorg van DELA komt na de uitvaart bij uw familie langs (of in social distance tijden via virtuele meeting) en helpt haar met de praktische en administratieve verwikkelingen na het overlijden.

Bent u geen DELA-klant?

Dan moet u onderstaande zaken zelf in orde brengen.

Verwittigen van de bank

Als de bank wordt gecontacteerd om een overlijden te melden, zal de medewerker meteen alle rekeningen van de overledene en van de wettige echtgeno(o)t(e) blokkeren. De bankbediende zal ook controleren of de overleden persoon een kluis had. De bankinstelling zal ook aan de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen die de erfbelasting opvolgt, meedelen wat precies de inhoud is van alle rekeningen van de overledene.

Hou er rekening mee dat door het blokkeren van de rekeningen ook alle domiciliëringen en de permanente betalingsopdrachten worden stopgezet. Als u gehuwd bent met scheiding van goederen, kunt u de rekeningen op uw naam laten deblokkeren door de bank een kopie van uw huwelijkscontract te bezorgen.

Om de rekeningen te laten deblokkeren, moet u kunnen aantonen wie de erfgenamen zijn. Dat is mogelijk met een attest van erfopvolging. Dat kan u krijgen bij het registratiekantoor. Of u kan dit aantonen met een akte van erfopvolging, op te vragen bij uw notaris.

In afwachting daarvan, zal de bank een aantal betalingen laten doorgaan: onder meer voor het bekostigen van de uitvaartfactuur en een voorschot op het saldo van een deel van de geblokkeerde rekeningen. Dat voorschot zal maximum de helft van de tegoeden bedragen of € 5.000.

Een notaris inschakelen: geen verplichting, wel een aanrader

Een notaris kan een welgekomen hulp zijn bij een overlijden: als uw partner is overleden, gaat de notaris na of hij/zij een testament heeft opgesteld. Als dat niet het geval is, verzamelt de notaris alle informatie om de omvang van de nalatenschap te bepalen. Zo kan hij/zij de erfgenamen adviseren om de nalatenschap te aanvaarden, te weigeren of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Het is heel belangrijk dat de aangifte van nalatenschap correct wordt ingevuld. Het geven van verkeerde (of laattijdige) informatie wordt bestraft met boetes in de vorm van belastingverhogingen. Een bezoek aan de notaris na een overlijden is dus niet verplicht maar in sommige gevallen wel aan te raden. Bovendien is de notaris ook de persoon die de erfenis zal vereffenen en verdelen.

Andere administratieve formaliteiten

We geven nog graag een opsomming van andere formaliteiten die na een overlijden moeten gebeuren:
 • het verwittigen van de werkgever, vakbond, boekhouder, eventuele fondsen, ...
 • het contacteren van verzekeringsmaatschappijen, nutsorganisaties, (ver)huurders, opzeg van abonnementen, ...
 • de opvolging van het pensioen, ziekenfonds, de kinderbijslag, ...
Meer info over nabestaandenzorg

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN:

Overlijden in het buitenland en klant bij DELA? Ook dan bellen de nabestaanden naar 078 05 05 78.

Sloot de overledene een reisverzekering af? Contacteer dan tevens de reisverzekeraar.

Als er geen reisverzekering of uitvaartverzekering is, raadpleegt u het ziekenfonds van de overledene.

Betreft het een overlijden door een ongeval: contacteer dan zeker de autoverzekeringsmaatschappij van de overledene.

Meer info over ons repatriëringscentrum