Menu
Contact

DELA steunt Boven De Wolken

DELA staat voor “Draagt Elkanders Lasten” en vervult een belangrijke maatschappelijke rol: het ontzorgen van mensen op één van de moeilijkste momenten van hun leven, namelijk het afscheid van een dierbare. Vanuit haar sociale betrokkenheid richtte DELA het DELAfonds op. Via het DELAfonds steunt DELA initiatieven die het moeilijke moment rondom het afscheid draaglijker willen maken.

De vzw Boven De Wolken is zo’n mooi initiatief, dat uitstekend past bij het DNA van DELA en het DELAfonds. Boven de Wolken kan daarom sinds 2017 rekenen op de steun van het DELAfonds.

Interview met Boven De Wolken

Wat is Boven De Wolken? Wat doet deze vzw precies? Hoe is de samenwerking met dé uitvaartspecialist DELA tot stand gekomen? Wat zijn de toekomstplannen van Boven De Wolken? Antwoorden in dit dubbelinterview met de oprichtsters zelf: Anneleen en Sharon.

Boven de Wolken

Boven de Wolken is een wondermooi initiatief van Sharon en Anneleen. Deze bijzondere vzw heeft samen met DELA één doel: ELKE ouder van een sterrenkindje in België de mogelijkheid bieden om kosteloos een fotoreportage te laten maken van zijn/haar overleden sterrenkindje.

Het leren leven met het verlies van je kind vraagt immers heel veel tijd. Het is een turbulente en zware periode met een rollercoaster van gevoelens: instorten, huilen, terug durven lachen en warme herinneringen koesteren. Dat laatste is wat Boven de Wolken voor sterrenouders wil betekenen.

Dankzij de hulp van DELA kon de vzw haar activiteiten ook opzetten in Wallonië. Voortaan kunnen sterrenouders in heel België terugvallen op de diensten van Boven de wolken.

Wil u zelf ook graag uw steun betuigen aan Boven de Wolken? Dan kan u op hun website terecht om een gift te doen, of om zelf een steunactie op te zetten: https://steun.bovendewolken.be/. Namens Boven de Wolken en het DELAfonds, dank voor uw warme steun.