Menu
Zoek
Contact

Klokkenluiden bij DELA

DELA is een door waarden gedreven organisatie en streeft naar een cultuur van openheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Binnen DELA willen we op een eerlijke en integere manier werken. Toch kan het zijn dat u met een situatie te maken krijgt, waarvan u vindt of vermoedt dat er sprake is van illegaal, oneerlijk of onrechtmatig gedrag. DELA is er zich van bewust dat u deze situaties op een veilige en vertrouwelijke manier moet kunnen melden, zonder zich zorgen te moeten maken over eventuele implicaties van en/of represailles naar aanleiding van, een melding.

Via het Klokkenluidersbeleid willen we werknemers en andere belanghebbenden aanmoedigen om (vermoedelijk) wangedrag te melden zodat DELA maatregelen kan nemen om de situatie recht te zetten.

Het Klokkenluidersbeleid omschrijft wie kan melden en welke bezorgdheden kunnen gemeld worden. Tevens worden de stappen om te goeder trouw melding te maken van een feitelijke of vermoedelijke inbreuk zonder risico op represailles uiteengezet. Ook regelt het Klokkenluidersbeleid de procedure, waaronder de wijze waarop dergelijke meldingen worden verzonden, ontvangen, geanalyseerd, onderzocht en opgevolgd via de online klokkenluiderstool.

DELA stelt online een klokkenluiderskanaal ter beschikking dat toegankelijk is voor interne (personen in een werkgerelateerde context) en externe klokkenluiders (personen buiten een werkgerelateerde context). Het Klokkenluidersbeleid is in overeenstemming met de Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

Hierbij vindt u de link naar: