Menu
Zoek
Contact

Crematie, steeds populairder

Crematie is het verbranden van de overledene in een crematieoven. Dit gebeurt in het crematorium. In Vlaanderen kiest bijna 78% voor deze vorm van lijkbezorging. In Wallonië is dat 54% en in Brussel 58%. Begrafenisondernemers wijten het stijgend aantal crematies (een verdubbeling in 20 jaar tijd) aan het dalend aantal katholieke gelovigen. Katholieken kiezen immers nog vaak voor een traditionele begrafenis met een teraardebestelling.

Je kan de crematie zelf regelen via het crematorium of een beroep doen op een begrafenisondernemer. Uitvaartondernemers zorgen voor de volledige afhandeling en administratie van de crematie. 

Vind een begrafenisondernemer in jouw buurt
Crematie DELA urne

Leg jouw uitvaartwensen vast

Wens je later een gepersonaliseerde crematieceremonie dat een weerspiegeling is van jouw leven? Daar kan je nu al voor zorgen. Vul onze digitale wilsbeschikking in en bewaar jouw uitvaartwensen online. In de laatste wilsbeschikking van je gemeente kan je nu ook aangeven dat je samen met je eerder overleden echtgenoot of partner met wie je een feitelijk gezin vormde te ruste gelegd wil worden. Wat is er mogelijk?

  • Je urn wordt in de kist van je overleden echtgenoot of partner geplaatst en begraven of samen met de kist of lijkwade begraven.
  • Je urn wordt samen met de urn van je overleden echtgenoot of partner in een urnenveld begraven of in het columbarium geplaatst.
  • Jullie urnen worden samen op de strooiweide uitgestrooid.

Neem je dit niet op in je laatste wilsbeschikking? Dan kunnen je partner, kinderen of ouders daartoe later ook een schriftelijk verzoek indienen.

Bereken de kost van jouw uitvaart

Ook benieuwd naar de kosten van een crematie naar jouw wensen? Dankzij onze gebruiksvriendelijke uitvaartkostencalculator krijg je een indicatie van de kostprijs van jouw afscheid. Een uitvaart kost vandaag gemiddeld € 7.000 volgens Spaargids.

Wil je jezelf én jouw nabestaanden nu al beschermen tegen de kosten van jouw crematie? Dat kan met een DELA Uitvaartzorgplan. Gemoedsrust voor jou en jouw familie want die heeft later geen financiële, praktische en administratieve zorgen na jouw overlijden.

Crematie

Hoe verloopt de aanvraag tot crematie?

Om een overledene te cremeren, moet je de toestemming hebben van de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Bij een niet-natuurlijk overlijden of een overlijden in het buitenland is de toestemming van het bevoegde parket nodig.

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor deze aanvraag én het vervoer naar het crematorium. Bij een aanvraag tot crematie moeten volgende documenten bijgevoegd worden:

  • een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld, met de aanduiding of het gaat om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden en de afwezigheid van een pacemaker
  • wanneer een natuurlijk overlijden werd vastgesteld, is er een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts
  • bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is een toelating tot crematie van de procureur des Konings nodig

Hoe verloopt een crematie?

Bij de aankomst van de overledene aan het crematorium wordt het verlof tot verbranding, en het verlof tot vervoer van lijk en as gecontroleerd door het crematoriumpersoneel van de overheid, en er wordt een vuurvast steentje met registratienummer op de kist gelegd. Dit steentje blijft liggen tijdens het verbrandingsproces. Op die manier is er later geen twijfel over de identiteit van de overledene. Meestal wordt het stoffelijk overschot verbrand samen met een zgn. crematiekist. Dat is een goedkope kist die als extra 'brandstof' dient voor het crematieproces. De temperatuur van de verbrandingsoven is max. 1.100 graden Celsius en de 'verassingstijd' bedraagt anderhalf uur. De as van een volwassen persoon weegt ongeveer 2,5 - 3 kg. Het is een misverstand dat een lichaam verteert door de vlammen. De verassing gebeurt steeds door de hitte.

Aangezien vermenging van de as verboden is, mag er telkens slechts één persoon gecremeerd worden per crematieoven. Na de crematie blijft enkel nog de as over van de overledene. Die wordt in een gesloten urn, met het identificatiesteentje afgegeven, aan de begrafenisondernemer, of aan de nabestaanden. Het crematorium geeft een gratis urn voor de as. Uiteraard kunnen de nabestaanden ook kiezen voor een sierurn bij de begrafenisondernemer. Een sierurn is steeds met deksel, maar bestaat in verschillende vormen, maten, kleuren en materialen. De meest gebruikte materialen zijn keramiek, graniet, marmer, metaal, maar ook glas of zelfs hout.

De wet stelt geen eisen in verband met kleding (buiten latex kledij is verboden) of juwelen van de overledene bij verbranding. Kledij uit natuurlijke materialen zijn wel milieuvriendelijker bij crematie.


Lees meer over asbestemming

Het crematorium: persoonlijk afscheid nemen

Een crematorium is een rustige en serene locatie die goed uitgerust is met aula's en koffiekamers. Zo kunnen familie en vrienden op een persoonlijke manier afscheid nemen van hun overleden dierbare.

De intercommunale crematoria worden gesubsidieerd door de omliggende gemeenten. Andere crematoria fungeren zelfstandig, maar crematies worden altijd uitgevoerd door overheidspersoneel. Dit is perfect combineerbaar met de privésector. Zo zijn de DELA crematoria zelfstandig maar worden de crematies dus uitgevoerd door personeel van de overheid.

Vervoer van een lichaam moet gebeuren met een wagen die speciaal voor deze taak staat ingeschreven. Alleen een begrafenisondernemer of een gespecialiseerde firma mogen dus een overleden lichaam transporteren. Een urne daarentegen mag wél vervoerd worden met een wagen zonder speciale inschrijving.


Ontdek onze crematoria
Crematie

De crematieplechtigheid: jij kiest

Het is mogelijk om een afscheidsdienst te organiseren in de aula van het crematorium, ook zonder crematie. De overledene wordt gecremeerd voor of na de dienst. De plechtigheid kan verschillen al naargelang de geloofsovertuiging. Het is perfect mogelijk om er een persoonlijke dienst van te maken, met inbreng van familie en vrienden.

De plechtigheid kan geleid worden door iemand van het crematorium, een moreel consulent, een familielid, of door een katholieke voorganger. Deze laatste leidt een gelijkaardige dienst als in de kerk, alleen wordt er geen communie (hostie) uitgedeeld. Tijdens de crematie kan de familie in het crematorium ook een rouwmaaltijd nuttigen, zodat ze geen verplaatsingen meer moet doen.

Het is ook mogelijk om de afscheidsceremonie te registreren op video. Zo kunnen de nabestaanden het afscheid in alle sereniteit thuis herbeleven, en ook wie niet aanwezig kon zijn, krijgt de kans om de dienst te bekijken. Tijdens de dienst kunnen tevens foto’s of video’s geprojecteerd worden.

Er zijn heel wat mogelijke formules voor een koffietafel, van een eenvoudige broodjesmaaltijd tot een warm of koud buffet, en zelfs walkingdinners. In de cafetaria kan men iets drinken (koffie, thee, fris) en eventueel een snack eten.

Concessie voor urnenveld

Je asurn kan worden uitgestrooid, bewaard in een columbarium of begraven in een urnenveld. Voortaan kan je gemeente concessies verlenen voor urnenvelden (eerder kon dat enkel voor graven en columbaria). Onze woordvoerder Marysia Kluppels: ‘Mooi om te zien dat de Vlaamse wetgever meegaat met de tijd. Zeker nu steeds meer mensen kiezen voor crematie. We merken ook dat mensen vaker op zoek gaan naar milieuvriendelijke oplossingen, dichter bij de natuur, en dan wordt er makkelijker gekeken naar het begraven van de urne in het urnenveld dan naar columbaria.’

Samen met huisdier begraven worden

Dankzij het gewijzigde Vlaamse decreet is het nu ook mogelijk om samen met de urn met de as van je overleden huisdier begraven te worden. De urn van één of meerdere eerder overleden gezelschapsdieren wordt dan samen met de urn van de overledene in een urnenveld begraven of in een columbarium geplaatst. Informeer of je gemeente dit toestaat.

Ontdek de voorwaarden