Menu
Zoek
Contact

LEIF - LevensEinde InformatieForum

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen. Daarbij staat respect voor de wil van de patiënt centraal. LEIF werd begin 2003 opgericht naar aanleiding van de wettelijke regelingen rond patiënten-rechten, palliatieve zorg en euthanasie, die in 2002 van kracht werden.

LEIF ontstond als een open forum voor artsen, zorgverleners, patiënten en hun familie omdat slechts weinig mensen vertrouwd zijn met de inhoud van deze wetten. Vandaar ook dat steeds meer (bekende) personen en verenigingen deze organisatie (onder)steunen en in de verf zetten. 

Wenst u euthanasie? Contacteer ULTeam: 078 05 01 55
DELA - LEIF

LEIF-kaart

LEIF is ook de organisatie die de LEIF-kaart in het leven heeft geroepen. Deze plastic kaart vermeldt over welke wilsverklaringen (euthanasie, schenking lichaam aan de wetenschap, orgaandonatie, negatieve wilsverklaring) iemand beschikt. Dat betekent niet dat die persoon de formulieren voor deze wilsverklaringen niet meer hoeft in te vullen. De LEIF-kaart vermeldt alleen dat deze wilsverklaringen bestaan.

Bij plots overlijden of comateuze toestand (door een ongeval of een beroerte) is het belangrijk dat artsen en hulpverleners deze kaart meteen kunnen terugvinden in de portefeuille van het slachtoffer zodat ze rekening kunnen houden met de wettelijke wilsverklaringen die hij/zij geregistreerd heeft.

LEIF-gegevens

Op deze LEIF-kaart staan enkele belangrijke gegevens:

1. Naam en rijksregisternummer

Belangrijk zodat zorgverleners snel de geregistreerde documenten kunnen terugvinden.

2. Verwijzing naar alle vastgelegde wilsverklaringen

De kaart vermeldt over welke wilsverklaringen de eigenaar beschikt. Let wel: de LEIF-kaart vervangt deze wilsverklaringen niet. Integendeel: ze verwijst er net naar.

3. Contactpersoon

De kaart vermeldt ook de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon die in het bezit is van documenten van de eigenaar. Héél belangrijk zodat er een 'double check' kan gebeuren indien de kaart beschadigd is.

Leifkaart

LEIF-punten

Vragen over het Levenseinde en nood aan een persoonlijk gesprek? Dan kan je terecht in volgende LEIF-punten:

LEIF-punt Antwerpen  
Huisartsenwachtpost Antwerpen Oost - Florent Pauwelslei 31, 2100 Deurne (naast AZ Monica)
0468 24 85 42
info@leifantwerpen.be
www.leifantwerpen.be


LEIFpunt Brussel

Saincteletteplein 17, 1000 Brussel
02 456 82 01
info@brel.be
www.leif.be


LEIFpunt Kempen   

Mermansstraat 17, 2300 Turnhout
0477 20 88 03 (tijdens kantooruren)
info@leifpuntkempen.be
www.leifpuntkempen.be


LEIFpunt Oudenaarde

Infopunt Levenseinde van het Netwerk Levenseinde
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
055 20 74 00
info@netwerklevenseinde.be
www.netwerklevenseinde.be


LEIFpunt West-Vlaanderen

Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
Openingsuren te raadplegen op de website. Hier kan je ook informatie krijgen over andere LEIFpunten in de provincie.
050 34 07 36
info@leifwestvlaanderen.be
www.leifwestvlaanderen.be


LEIFpunt Zuiderkempen

Regio Heist-op-den-Berg, Putte, Beerzel, Berlaar, Bonheiden, Hulshout, ...
015 23 80 71
info@leifzuiderkempen.be
www.leifzuiderkempen.be

DELA - LEIF

ULTeam

ULteam (uitgesproken als ‘ultiem’) of ‘Uitklaring Levenseindevragen Team’ adviseert en ondersteunt bij het uitklaren en beantwoorden van complexe vragen rond het levenseinde. Het doel is om een opvangkanaal te bieden aan mensen met een hulpvraag die nood hebben aan een zgn. 'second opinion'.

Het team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit onder meer uit:

 • palliatief arts
 • psychiater
 • psycholoog
 • sociaal & psychiatrisch verpleegkundige
 • levensbeschouwelijk begeleider
 • oncoloog
 • jurist
 • LEIF-arts
 • pediater
 • huisarts
 • moraalfilosoof

Je kan dit team raadplegen over allerlei (moeilijke) vragen rond het levenseinde door zowel patiënten (en hun naasten) als door hun behandelende artsen.

Voor wie?

Het ULTeam is er voor mensen met een vraag rond het levenseinde en/of euthanasie en die nood hebben aan bijkomend advies. Zowel terminale zieken, niet-terminale ongeneeslijk zieken als mensen met een ongeneeslijke psychiatrische aandoening kunnen bij ULTeam terecht.

Ook artsen die geconfronteerd worden met een complexe levenseindeproblematiek en hierrond bijkomende interdisciplinaire uitklaring, professioneel advies of ondersteuning wensen, kunnen beroep doen op het ULTeam. Een mooi initiatief!

Contact

ULTeam (NL-FR)

J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
078 05 01 55 - info@ulteam.be