Menu
Zoek
Contact

Orgaandonatie: help anderen met jouw organen

Volgens de wet van 13 juni 1986 betreffende orgaandonatie is elke Belg die in het bevolkingsregister is ingeschreven een potentiële orgaandonor. Tenzij je jezelf daartegen verzet hebt via het rijksregister in jouw gemeente of stad. Jammer genoeg gaan er jaarlijks nog heel wat organen van overleden mensen verloren omdat familieleden plots protesteren en artsen vaak tegemoetkomen aan hun vraag om geen organen weg te nemen. Breng jouw familie dus tijdig op de hoogte van je specifieke wensen omtrent orgaandonatie.

Vanaf 14 juni 2006 is de wet op orgaandonatie ook aangepast. Voortaan kan je laten registreren of je orgaandonor wilt zijn (of niet). De procedure is eenvoudig en gratis. Het is voldoende om in het gemeentehuis het registratieformulier betreffende orgaandonatie in te vullen en te tekenen. Het formulier wordt automatisch doorgestuurd naar het rijksregister. Hierdoor kunnen conflicten met en binnen de familie vermeden worden.

Download de wilsverklaring orgaandonatie

Leg jouw uitvaartwensen vast

Je kan niet enkel kiezen wat er met jouw lichaam gebeurt na je overlijden. Leg ook al op voorhand jouw uitvaartwensen vast via onze digitale wilsbeschikking en bewaar ze veilig online. Ook als je geen klant bent van DELA kan je gebruik maken van deze kosteloze service.

Wat kost jouw uitvaart?

Hoeveel kost een persoonlijke afscheidsceremonie? Ook dat kan je nu al bepalen via onze gebruiksvriendelijke uitvaartkostencalculator. Als je de kostprijs van een uitvaart naar jouw wensen kent, kan je dit bedrag ook verzekeren in een DELA Uitvaartzorgplan. Een mooi gebaar naar jouw nabestaanden toe want zij moeten zich later geen zorgen maken over de financiële en administratieve afwikkelingen na jouw overlijden.

Veelgestelde vragen

Wanneer mogen er GEEN organen weggenomen worden?

  • Wanneer de overleden persoon via de burgerlijke stand officieel heeft geregistreerd dat hij geen donor wenst te zijn.
  • Wanneer de potentiële donor op een andere wijze verzet heeft uitgedrukt en zover zijn geneesheer daarvan op de hoogte werd gesteld.

De mogelijkheid van verzet door familieleden van de eerste graad werd door de wet van 25 februari 2007 afgeschaft. Wettelijk gezien kan de familie van een potentiële donor zich dus niet meer verzetten tegen orgaandonatie. Al gebeurt dit in de praktijk nog dagelijks.

Kan ik (of mijn familie) vergoed worden voor het afstaan van mijn organen?

Afstand doen van weefsels of organen mag nooit met winstoogmerk gebeuren. Het is dus verboden om hiervoor geld te vragen. De donor of zijn nabestaanden, hebben tegenover de receptor (orgaanontvanger) dus geen rechten.

Wordt het lichaam van de donor met respect behandeld?

Het verwijderen van de organen en het opnieuw sluiten van het lichaam moet steeds gebeuren met respect voor de overledene en bezorgdheid voor de gevoelens van de familie. Het is belangrijk dat dit snel en met zorg gebeurt zodat de overledene kan opgebaard worden en de familie het lichaam kan groeten.

Mag de identiteit van de orgaandonor bekendgemaakt worden?

Neen. De identiteit van de donor en de receptor mag niet worden meegedeeld. Een receptor kan bijvoorbeeld wel een bedankingsbrief sturen naar de familie van de donor. Maar in deze brief mag op geen enkele wijze de identiteit van de receptor bekendgemaakt worden. Via het transplantatiecentrum of ziekenhuis wordt de brief dan anoniem aan de familie van de donor doorgegeven.

DELA - orgaandonatie

Meer info?

Op de website health.belgium.be vind je een folder en een brochure met meer informatie over orgaandonatie.

Een bijkomend advies is om bij jouw identiteitskaart jouw persoonlijke LEIF-kaart te steken waarop al jouw wilsverklaringen mooi gebundeld staan.