Menu
Zoek
Contact

Rouwgroepen

Soms kan het verdriet om het wegvallen van een bijzonder persoon zo groot zijn, dat je nood hebt aan professionele hulp. Een deskundige kan jou handvaten aanreiken om te werken rond de rouw en kan jou hierin ondersteunen.

Een andere manier om hulp te zoeken bij rouw en verlies, zijn lotgenotengroepen. Mensen die iets gelijkaardigs hebben meegemaakt kunnen helpen om het verlies te verweven in het leven en de nodige steun en geborgenheid bieden.

Hieronder een overzicht van rouw- en (zelf)hulpgroepen, al dan niet onder professionele begeleiding:

Algemene rouwgroepen

Amfora
Amfora helpt mensen te praten over afscheid van het leven en leidt mensen op om te leren een eindelevensverhaal neer te schrijven van iemand die in de laatste levensfase is.

Coda rouwzorg
Coda Rouwzorg bestaat uit een groep getrainde en gemotiveerde rouwzorgvrijwilligers.

Heidehuis – Omwarming
Ze bieden een uiteenlopend aanbod aan voor mensen die een dierbare verloren hebben.

Huis van de Mens
Het huis van de Mens is er voor een persoonlijk gesprek over hoe om te gaan met verlies, geeft tips over hoe je iemand in rouw kan bijstaan en verzorgt voordrachten en workshops over rouw en verlies bij kinderen en volwassenen.

Huis van Troost
In het Huis van Troost zijn vrijwilligers beschikbaar die bereid zijn tot ‘luisteren’, tot ‘meeleven’ met mensen in verdriet onder vele vormen.

Lost & C°
Lost & Co maakt verlies zichtbaar en bespreekbaar en daagt iedereen uit om op eigen wijze met verlies om te gaan en daar kracht uit te halen.

Palliatieve zorg Vlaanderen
Palliatieve Zorg Vlaanderen is de koepel- en netwerkorganisatie die zorgverleners, organisaties en mantelzorgers die dagelijks instaan voor palliatieve zorg ondersteunt.

Postkantoor
Een post-kantoor voor brieven naar overleden mensen. Je kan een handgeschreven brief sturen naar het postkantoor en ontvangt als antwoord een interpretatie van jouw brief in een beeld.

Reveil
Reveil wil de Vlaamse rouwcultuur de 21e eeuw in loodsen, onder andere via rouwconcerten over heel Vlaanderen.

Rondpunt
Rondpunt vzw ijvert voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer. Slachtoffers, naasten, nabestaanden, veroorzakers en professionals kunnen bij Rondpunt terecht met al hun grote én ook kleine zorgen.

Rouw- en Verliescafé Vlaanderen
Het Rouw- en verliescafé biedt een nieuwe, ongedwongen manier om mensen samen te brengen rond een moeilijk thema: verlies.

Saying Goodbye
Saying Goodbye wil zich als vereniging inzetten voor kinderen, jongeren en volwassenen die recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare.

Verlies Verbindt
Verlies Verbindt is een vzw voor en door lotgenoten, met als doel om mensen die geconfronteerd worden met het overlijden van een geliefde te ondersteunen op een laagdrempelige manier.

Vonkel, een luisterend huis
Het Vonkelhuis biedt een onbevooroordeeld luisterend oor aan mensen met een vraag rond sterven, dood en rouw.

Rouw bij kinderen en jongeren

Missing You
Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend,… verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten.

Verlies van een kind

Berrefonds
Het Berrefonds wil een houvast zijn voor (groot)ouders, familie en vrienden op het moment dat hen het ondenkbare overkomt: het verlies van een kind.

Boven de Wolken
Boven De Wolken biedt gratis professionele fotosessies aan voor sterrenouders bij het verlies van hun baby.

Cozapo
Een contactgroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd omdat prenatale diagnostiek ernstige afwijkingen bij het kind aan het licht bracht. 

Eleonoor
Deze vzw voorziet gratis ‘rouwkost’ voor een volledig gezin in de week na de stilgeboorte of het overlijden van een baby, zoon of dochter.

Elisio Vlinderpost
Elisio Vlinderpost is een vzw door en voor sterrenouders. Zij sturen mama’s en papa’s van sterrenkindjes een wenskaart op Moederdag, Vaderdag en/of de geboortedag van hun kindje.

FARA
Fara geeft informatie en biedt ondersteuning bij een zwangerschapsafbreking.

Levensadem
Begeleiding van vrouwen en koppels bij de verwerking van miskraam, abortus of zwangerschapsafbreking om medische redenen.

Lucas for Life
Lucas for Life vzw zet zich in voor palliatieve thuiszorg voor kinderen en wil de dood bij en met kinderen en jongeren bespreekbaar maken.

Met Lege Handen
Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby ontstaan vanuit de behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren hebben. 

Over-Hoop
Over-Hoop vzw richt zich als lotgenotenvereniging zowel tot ouders als tot het verkeersslachtoffer zelf of hun naasten.

OVOK (Ouders van een Overleden Kind)
O.V.O.K. wil ouders die een kind verliezen een helpende hand reiken en bijstaan in de verwerking van het immense verdriet. De vereniging bestaat uit vrijwilligers die ook lotgenoot zijn en uit ervaring weten wat het verlies van een kind betekent.

Ouders van een vermoord kind
Deze vzw richt zich naar ouders die hun kind verloren hebben door geweld/moord.

OVK - SAVE (Ouders van een verongelukt kind)
OVK biedt hulp en steun aan families van (jonge) dodelijke verkeersslachtoffers. 

Solibelli
Solibelli ondersteunt ouders die een (on)geboren kind verliezen dat deel uitmaakt van een meerling.

Vilomah
Deze vereniging ondersteunt gezinnen die een kind verloren hebben of gaan verliezen (palliatief). 

We love Mariefonds
Het We Love Mariefonds helpt op een laagdrempelige manier kinderen die langdurig ziek zijn of te maken krijgen met ziekte en overlijden van een naaste.

De mooiste ster
Deze vzw biedt sterrenouders praktische en emotionele ondersteuning aan om hen te helpen bij hun rouwproces.

Pediatrische liaisonteams

Pediatrische palliatieve zorg is actieve en volwaardige zorg, afgestemd op kinderen en adolescenten met een complexe, chronische aandoening die het leven bedreigt of beperkt, en op hun gezin. De zorgen passen zich aan de wensen en behoeften van ieder aan. Het doel van pediatrische palliatieve zorg is het begeleiden van jonge patiënten en hun gezin, zodat zij hun leven in de best mogelijke omstandigheden tot het einde voluit kunnen leven.

Kites team UZ Leuven
Herestraat 49 - 3000 Leuven - Tel.: + 32 16 34 33 42

Koester Team - UZ Gent
Heymanslaan 10 - 9000 Gent - Tel.: +32 9 332 24 39 +32 9 332 12 39

Verlies van een partner

ActiefWW Limburg
Een vriendengroep van Limburgse weduwen en weduwnaars die samen met andere lotgenoten op een actieve manier het rouwproces verwerken.

ConTempo
ConTempo is een netwerk van mensen die hun partner verloren door overlijden. Met vorming en onderlinge contacten gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst.

Over-Eind
Mensen die hun levenspartner veel te vroeg hebben verloren, in veiligheid dankbaar laten terugblikken. Stilstaan bij wat is geweest, opnieuw vooruitkijken en verder gaan …

Stiltekracht
Lotgenotengroep voor rouwenden van 40 tot 65 jaar met partnerverlies

Weduwen en Weduwnaars
De vereniging brengt weduwen en weduwnaars samen, verdedigt hun belangen en verschaft steun. De vereniging wil aan weduwen en weduwnaars de kans geven elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zich te ontspannen.

Verlies na zelfdoding

Ik draag je mee
Website om herinneringen te bewaren en te delen van een dierbare die je verloor aan zelfdoding.

Werkgroep verder
Op deze website lees je waar je terecht kan voor ondersteuning, wat je kan helpen en hoe je kan leren omgaan met verlies door zelfdoding.