Menu
Contact

Negatieve wilsverklaring: wat wil ik NIET?

De wet op de patiënten-rechten zegt dat u steeds uw uitdrukkelijke toestemming moet geven voor welke behandeling dan ook: genezend, levensreddend, levensverlengend, palliatief, …

Wanneer u niet voldoende mondig bent of niet voldoende ingelicht bent over de voor- en nadelen van een bepaalde therapie, dan kan de arts eenzijdig een behandeling starten waar u eigenlijk geen akkoord voor gegeven hebt. Daarom werd de negatieve wilsverklaring in het leven geroepen.

Met dit document kunt u vastleggen welke onderzoeken of behandelingen u NIET meer wenst wanneer u het zelf niet meer kan vragen door wilsonbekwaamheid: bij coma, dementie, verwardheid, hersentumor, enz. Het kan hier gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek, …

We spreken over een ‘negatieve wilsverklaring’ omdat het hier gaat over het afwijzen van behandelingen en onderzoeken. Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren als u dit op voorhand heeft vastgelegd. Een bijkomend advies is om bij uw identiteitskaart uw persoonlijke LEIF-kaart te steken waarop al uw wilsverklaringen mooi gebundeld staan.