Menu
Zoek
Contact

Negatieve wilsverklaring: wat wil ik NIET?

De wet op de patiënten-rechten zegt dat je steeds jouw uitdrukkelijke toestemming moet geven voor welke behandeling dan ook: genezend, levensreddend, levensverlengend, palliatief, …

Wanneer je niet voldoende mondig bent of niet voldoende ingelicht bent over de voor- en nadelen van een bepaalde therapie, dan kan de arts eenzijdig een behandeling starten waar je eigenlijk geen akkoord voor gegeven hebt. Daarom werd de negatieve wilsverklaring in het leven geroepen.

Met dit document kan je vastleggen welke onderzoeken of behandelingen je NIET meer wenst wanneer je het zelf niet meer kan vragen door wilsonbekwaamheid: bij coma, dementie, verwardheid, hersentumor, enz. Het kan hier gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek, …

We spreken over een ‘negatieve wilsverklaring’ omdat het hier gaat over het afwijzen van behandelingen en onderzoeken. Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren als je dit op voorhand heeft vastgelegd. Een bijkomend advies is om bij jouw identiteitskaart jouw persoonlijke LEIF-kaart te steken waarop al jouw wilsverklaringen mooi gebundeld staan.

Download de negatieve wilsverklaring