Vul uw wilsverklaringen nu al in

Een afscheidsceremonie op maat van uw ideeën of wensen? U kunt dit nu al vrijblijvend plannen. Het enige wat u hoeft te doen, is uw uitvaartwensen vastleggen in een digitale wilsbeschikking en officialiseren in een laatste wilsbeschikking. Op die manier wordt uw ceremonie een mooie weerspiegeling van uw leven. Een fijne herinnering voor alle nabestaanden.

Leg uw uitvaartwensen vast

De vijf soorten wilsverklaringen

  • Laatste wilsbeschikking
  • Euthanasie
  • Orgaandonatie
  • Schenking lichaam aan de wetenschap
  • Negatieve wilsverklaring

Wilsverklaring euthanasie

In een wilsverklaring euthanasie kunt u uw wil over het levenseinde uitdrukken voor het geval u zelf niet meer in staat bent om uw wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma. In een wilsverklaring euthanasie kan een nog wilsbekwame patiënt (die in staat is om zijn wil te uiten) expliciet verzoeken om bij hem euthanasie toe te passen.

Het is niet verplicht om deze wilsverklaring officieel te registreren. Wanneer u deze wilsverklaring laat registreren in het gemeentehuis, komt deze in een databank van de federale overheidsdienst volksgezondheid terecht. Artsen hebben permanent toegang tot deze databank. Een arts van een patiënt die onomkeerbaar buiten bewustzijn is, moet die databank dan raadplegen om na te gaan of er een wilsverklaring euthanasie van die patiënt voorhanden is. U kan uw wilsverklaring ook op elk moment intrekken of aanpassen.

Lees meer

Orgaandonatie: help anderen met uw organen

Wanneer u een plotse dood sterft, kunt u andere mensenlevens redden met uw organen. Elke Belg die geen officieel document omtrent orgaandonatie invult en bewaart, is in principe een potentiële orgaandonor.

Verzet kan worden aangetekend door een formulier in te vullen bij de gemeente die dit in een register opneemt dat bij elke potentiële orgaandonatie moet worden geraadpleegd. Hetzelfde geldt wanneer men zich uitdrukkelijk als donor wil laten registreren. Op de website van Beldonor staat een formulier. Het volstaat om dit in te vullen en af te geven aan de dienst bevolking van jouw gemeente. De gemeente stuurt het formulier door naar het Nationaal Register zodat men kan zien dat u geregistreerd bent als orgaandonor.

Word orgaandonor

Uw lichaam schenken aan de wetenschap ?

Wanneer u uw lichaam aan de wetenschap afstaat, wordt het gebruikt door studenten geneeskunde maar ook om nieuwe chirurgische ingrepen op te oefenen. Afstand doen van uw lichaam moet u uiteraard tijdens uw leven al laten registreren. U kunt zelf een handgeschreven wilsuiting opstellen, of een formulier downloaden op de site van een (Belgische) universiteit naar keuze. In ruil krijgt u van de desbetreffende unief een ontvangstbewijs, dat u steeds bij uw identiteitskaart moet bewaren.

Lees meer

Negatieve wilsverklaring: dit wil ik niet

In een negatieve wilsverklaring kun je vastleggen welke onderzoeken of behandelingen je niet meer wenst wanneer je het zelf niet meer kan vragen door zgn. wilsonbekwaamheid: bij coma, dementie, verwardheid, hersentumor, ... Het kan ook gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek, ...

Lees meer