Menu
Contact

Vul nu al uw wilsverklaringen in

Wat is een wilsverklaring?

Een wilsverklaring is een schriftelijke verklaring van wat u (niet meer) wilt aan behandelingen en extra zorg als u niet meer in staat zou zijn om uw wil te uiten. Wanneer u dus wilsonbekwaam bent.

Uw wilsbeschikking opstellen?

Een afscheidsceremonie op maat van uw ideeën of wensen? U kunt dit nu al vrijblijvend plannen. Het enige wat u hoeft te doen, is uw uitvaartwensen vastleggen in een digitale wilsbeschikking en online bewaren. Op die manier wordt uw ceremonie een mooie weerspiegeling van uw leven. Een fijne herinnering voor alle nabestaanden.

Leg uw uitvaartwensen vast
Wilsverklaring en wilsbeschikking opstellen negatieve wilsverklaring

Wilsverklaring euthanasie

In een wilsverklaring euthanasie kunt u uw wil over uw levenseinde kenbaar maken voor het geval u zelf niet meer in staat bent om uw wil uit te drukken, bijvoorbeeld door een coma. In deze wilsverklaring kan een wilsbekwame patiënt (die in staat is om zijn wil te uiten) expliciet verzoeken om euthanasie toe te passen wanneer hij fysisch of psychisch ondraaglijk lijdt en zich daardoor in een uitzichtloze situatie bevindt. U kan uw wilsverklaring euthanasie ook op elk moment intrekken of aanpassen.

Lees meer over euthanasie

Wilsverklaring orgaandonatie

Wanneer u sterft, kunt u andere mensenlevens redden met uw organen. Elke Belg is in principe een orgaandonor, tenzij u expliciet verzet aantekent.

Lees meer over orgaandonatie

Wilsverklaring lichaam schenken aan de wetenschap

Wanneer u uw lichaam aan de wetenschap afstaat, wordt het gebruikt door studenten geneeskunde maar ook om nieuwe chirurgische ingrepen op te oefenen. Afstand doen van uw lichaam moet u uiteraard tijdens uw leven al laten registreren.

Meer weten over het schenken van het lichaam aan de wetenschap

Negatieve wilsverklaring: dit wil ik niet

In een negatieve wilsverklaring kun je vastleggen welke onderzoeken of behandelingen je niet meer wenst wanneer je het zelf niet meer kan vragen door zgn. wilsonbekwaamheid: bij coma, dementie, verwardheid, hersentumor, ... Het kan ook gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek, ...

Meer weten over de negatieve wilsverklaring