Menu
Zoek
Contact

Tarief tussen alle anderen of ‘vreemden’

Dossier
De derde categorie in de Vlaamse erfbelasting, de restcategorie, heeft meteen de hoogste tarieven. Meestal worden deze dan ook de tarieven ‘vreemden’ genoemd. 
Erfdeel Tarief
0 - 75.000 45%
75.000 - 125.000 55%
> 125.000 65%

 

De tarieven ‘vreemden’ zijn identiek als de tarieven tussen broers en zussen, behalve dat de eerste schijf tot 75.000 euro aan 45% in plaats van 30% wordt belast.

Een ander verschil is dat de erfgenamen in deze categorie op hun gezamenlijke erfenis bovenstaande tarieven in de erfbelasting verschuldigd zijn. Vijf neven en nichten zullen dus samen evenveel erfbelasting betalen op hun erfenis, als één neef die dezelfde erfenis zou ontvangen.