Menu
Zoek
Contact
Vreemden

Tarief tussen alle anderen of ‘vreemden’

Dossier
De derde categorie in de Vlaamse erfbelasting, de restcategorie, heeft meteen de hoogste tarieven. Meestal worden deze dan ook de tarieven ‘vreemden’ genoemd. 
Erfdeel Tarief
0 - 75.000 45%
75.000 - 125.000 55%
> 125.000 65%

 

De tarieven ‘vreemden’ zijn identiek als de tarieven tussen broers en zussen, behalve dat de tweede schijf tot 75.000 euro aan 45% in plaats van 30% wordt belast.

Een ander verschil is dat de erfgenamen in deze categorie op hun gezamenlijke erfenis bovenstaande tarieven in de erfbelasting verschuldigd zijn. Vijf neven en nichten zullen dus samen evenveel erfbelasting betalen op hun erfenis, als één neef die dezelfde erfenis zou ontvangen.


Voorbeeld: Daan heeft een testament geschreven waarin hij zijn nalatenschap verdeeld onder zijn dierbaarste (niet-verwante) vrienden:

  • Joris laat hij de helft van zijn vermogen na,
  • Tine en Rob laat hij elk een kwart van zijn vermogen na.
De nalatenschap van Daan omvat enkel roerende goederen voor een totale waarde van 650.000 euro.
Aangezien de erfgenamen van Daan tot de laatste categorie behoren, worden zij geglobaliseerd belast, dat wil zeggen op hun opgetelde erfdelen.
In totaal zullen de erfgenamen van Daan zodoende 343.000 euro erfbelasting verschuldigd zijn. Deze erfbelasting wordt omgedeeld over de erfgenamen naargelang de grootte van hun erfdeel: Joris zal de helft van deze belasting moeten ophoesten (171.500 euro), Tine en Rob dienen elk één kwart te betalen (elk 85.750 euro).