Menu
Zoek
Contact
Partners

Tarief in rechte lijn en tussen partners

Dossier

De eerste categorie in de Vlaamse erfbelasting, heeft de meest gunstige tarieven.

Erfdeel Tarief
0 - 50.000 3%
50.000 - 250.000 9%
> 250.000 27%             

Deze tarieven zijn progressief en worden opvolgend toegepast op het erfdeel.

De tarieven in rechte lijn worden toegepast per erfgenaam. Dit betekent dat elke erfgenaam, elk kind bijvoorbeeld, afzonderlijk eerst de 3%, dan de 9% en pas daarboven de 27% zal betalen.

Ten slotte worden de Vlaamse tarieven in rechte lijn afzonderlijk toegepast op het roerend erfdeel en het onroerend erfdeel.

Voorbeeld: Vader David laat twee kinderen na: dochter Marie en zoon Vincent. Zijn nalatenschap omvat een woning met een geschatte waarde 250.000 euro, en gelden met een totale waarde van 90.000 euro. Marie en Vincent zullen elk erfbelasting verschuldigd zijn op hun respectievelijke onroerende - en roerende erfdeel. De erfbelasting wordt zodus op vier erfdelen afzonderlijk berekend.
Elk kind heeft een onroerend erfdeel van 125.000 euro, waarop zij zodoende elk 8.250 euro erfbelasting verschuldigd zijn.
Elk kind heeft een roerend erfdeel van 45.000 euro, waarop zij zodoende elk 1.350 euro erfbelasting verschuldigd zijn.
Marie en Vincent zullen bijgevolg elk in totaal 9.600 euro erfbelasting verschuldigd zijn, samen is dat 19.200 euro.

 

Wie geniet deze tarieven in rechte lijn en tussen partners?

In rechte lijn betekent in de stamboom recht omhoog en recht omlaag. Met andere woorden: de ouders, de grootouders, de kinderen, de kleinkinderen,…

Kinderen zijn in principe de geboren kinderen (biologische kinderen), maar ook geadopteerde kinderen genieten de tarieven in rechte lijn. Hier moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen volle adoptie en gewone adoptie. Vol geadopteerde kinderen genieten een volledige gelijkschakeling met geboren kinderen, maar gewoon geadopteerde kinderen genieten deze gelijkstelling slechts onder bepaalde omstandigheden, zoals in geval van stiefouderadoptie (adoptie van het kind van hun partner) of indien het geadopteerde kind voor de leeftijd van 21 minstens drie jaar de hulp en verzorging heeft gekregen van de adoptant die een kind normaal krijgt van zijn ouders.

In Vlaanderen genieten ook stiefkinderen de tarieven in rechte lijn. Stiefkinderen zijn de kinderen van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de feitelijk samenwonende partner (> 1 jaar). De gelijkstelling van het stiefkind is beperkt tot die ene relatie, tussen stiefouder en stiefkind. Een stiefkleinkind (kind van uw stiefkind of stiefkind van uw kind) betaalt de tarieven ‘tussen alle anderen’ op wat het zou erven van de stief-grootouder.

Merk op dat stiefkinderen en stiefkleinkinderen automatisch niets erven van de stiefouder en de stief-grootouder, en dit wijzigt niet door de recente hervorming van het erfrecht. Om een stiefkind te begunstigen dient de stiefouder of stief-grootouder nog steeds een testament op te stellen. 

Partners genieten eveneens deze gunstige tarieven in de erfbelasting. Partner betekent in de Vlaamse erfbelasting de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner en, mits bepaalde voorwaarden, de feitelijk samenwonende partner. De echtgenoot en de wettelijk samenwonende partner genieten deze tarieven onmiddellijk vanaf het huwelijk of het afleggen van de verklaring wettelijk samenwoning.

De feitelijk samenwonende partner moet daarentegen minstens één jaar ononderbroken werkelijk samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren alvorens hij of zij de tarieven in rechte lijn kan genieten op hetgeen hij of zij erft. Let wel een louter feitelijk samenwonende partner heeft geen wettelijk erfrecht en zal dus slechts erven indien hij of zij begunstigd werd, bijvoorbeeld bij testament.