Menu
Zoek
Contact
Broers en zussen

Tarief tussen broers en zussen

Dossier
Wie de tarieven in rechte lijn en tussen partners niet geniet, zal onvermijdelijk veel hogere erfbelasting verschuldigd zijn. De tweede categorie in de Vlaamse erfbelasting is voorbehouden voor de broers en zussen.
Erfdeel Tarief
0 - 35.000 25%
35.000 - 75.000 30%
> 75.000 55%

 

Deze tarieven tussen broers en zussen zijn progressief (stijgen naarmate het erfdeel groter wordt) en worden toegepast per broer en zus afzonderlijk.

Er is daarentegen geen splitsing tussen het roerend en het onroerend erfdeel van elke broer en zus, zoals dat in rechte lijn bestaat.

Voorbeeld: Marthe overlijdt zonder afstammelingen en heeft geen partner. Zij laat een broer Frank, een zus Linda en een zus Mieke na.
Het vermogen van Marthe omvat een woning met een waarde van 190.000 euro en gelden voor een totaal van 140.000 euro.
De broer en zussen van Martha erven volgens het wettelijk erfrecht elk één derde van de nalatenschap van hun overleden zus. Zodoende hebben zij een belastbaar erfdeel van elk 110.000 euro.
Elk van de erfgenamen van Marthe zal bijgevolg 40.000 euro erfbelasting verschuldigd zijn.
In totaal zullen zij 120.000 euro erfbelasting betalen op de erfenis van hun overleden zus.


Wie is de tarieven tussen broers en zussen verschuldigd ?

De categorie broers en zussen heeft weinig verdere verduidelijking nodig. Een broer of zus is een zijverwant met eenzelfde vader en / of moeder. Met andere woorden, ook halfbroers of -zussen vinden zich terug in deze categorie.