Menu
Zoek
Contact
Ooms tantes neven nichten

Tarief tussen ooms/tantes en neven/nichten

Dossier

De derde categorie in de Brusselse successierechten geldt voor verkrijgingen tussen ooms/tantes en neven/nichten.

Erfdeel Tarief
0 - 50.000 35%
50.000 - 100.000 50%
100.000 - 175.000 60%
> 175.000 70%

Deze tarieven zijn van toepassing op hetgeen je erft van je oom of tante, dat is broer of zus van jouw vader of moeder, en van neven en nichten, de kinderen van je ooms en tantes.. Deze tarieven worden eenmaal toegepast op de samengenomen erfdelen van alle erfgenamen in deze categorie.

Grootooms/groottantes, dat zijn de broers en zussen van je grootouders genieten niet deze tarieven. Ook hetgeen je zou erven van de broers en zussen van je stiefouder, zal niet onderworpen zijn aan deze tarieven, maar aan de tarieven tussen alle anderen.

Het begrip neef/nicht dient hier overigens begrepen te worden als het kind van jouw broer of zus, niet het kind van je oom/tante (in het Nederlands worden beide zijverwanten namelijk als neef/nicht benoemd). Hetgeen je van het kind van je oom/tante zou erven, wordt belast aan de tarieven tussen alle anderen.