Menu
Zoek
Contact

Tarief tussen ooms/tantes en neven/nichten

Dossier

De derde categorie in de Brusselse successierechten geldt voor verkrijgingen tussen ooms/tantes en neven/nichten.

Erfdeel Tarief
0 - 50.000 35%
50.000 - 100.000 50%
100.000 - 175.000 60%
> 175.000 70%

Deze tarieven zijn van toepassing op hetgeen u erft van uw oom of tante, dat is broer of zus van uw vader of moeder. Deze tarieven worden eenmaal toegepast op de samengenomen erfdelen van alle erfgenamen in deze categorie.

Grootooms/groottantes, dat zijn de broers en zussen van uw grootouders genieten niet deze tarieven. Ook hetgeen u zou erven van de broers en zussen van uw stiefouder, zal niet onderworpen zijn aan deze tarieven, maar aan de tarieven tussen alle anderen.

Het begrip neef/nicht dient hier overigens begrepen te worden als het kind van uw broer of zus, niet het kind van uw oom/tante (in het Nederlands worden beide zijverwanten namelijk als neef/nicht benoemd). Hetgeen u van het kind van uw oom/tante zou erven, wordt belast aan de tarieven tussen alle anderen.