Menu
Zoek
Contact
Partners

Tarief in rechte lijn en tussen partners

Dossier

De meest gunstige tarieven in de Brusselse successierechten betalen de erfgenamen in rechte lijn en partners.

Erfdeel Tarief
0 - 50.000 3%
50.000 - 100.000 8%
100.000 - 175.000 9%
175.000 - 250.000 18%
250.000 - 500.000 24%
> 500.000 30%

De tarieven in rechte lijn in Brussel zijn progressief, hoe groter het erfdeel, hoe hoger het tarief. Deze progressiviteit wordt enigszins doorbroken doordat elke erfgenaam in deze categorie afzonderlijk wordt belast op zijn erfdeel. Er is evenwel geen splitsing tussen het roerend en het onroerend erfdeel van elke erfgenaam (zoals in Vlaanderen).

Wie geniet het tarief in rechte lijn en tussen partners in Brussel ?

Het tarief in rechte lijn in Brussel geldt in principe voor erfgenamen die in de stamboom in rechte lijn bloedverwant zijn: kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders,…

Ook adoptiekinderen genieten de tarieven in rechte lijn, mits het gaat om volle adoptie. Voor gewone adoptie bestaat er in Brussel slechts een gelijkschakeling in bepaalde omstandigheden zoals stiefouderadoptie (adoptie van het kind van de wettelijk samenwonende partner of de echtgenoot) of indien het geadopteerde kind voor diens 21ste verjaardag minstens drie jaar ononderbroken de hulp en verzorging van de adoptant heeft gekregen die een kind normaal van zijn ouders krijgt.

Tot voor kort konden stiefkinderen in Brussel slechts uitzonderlijk het tarief in rechte lijn genieten op wat ze erfden van een stiefouder, maar met een ordonnantie van 1 januari 2017 worden stiefkinderen voortaan volledig gelijkgeschakeld met geboren kinderen.

Echtgenoten en wettelijk samenwonende partners genieten dezelfde tarieven in rechte lijn. Louter feitelijk samenwonende partners daarentegen zullen de tarieven tussen alle anderen betalen, op wat zij erven van elkaar.