Menu
Zoek
Contact
Vreemden

Tarief tussen alle anderen of ‘vreemden’

Dossier

Ten slotte is er een vierde en laatste categorie in de Brusselse successierechten met de hoogste tarieven. Deze categorie erfgenamen heeft een toptarief van liefst 80%.

Erfdeel Tarief
0 - 50.000 40%
50.000 - 75.000 55%
75.000 - 175.000 65%
> 175.000 80%

Deze tarieven worden toegepast op de gehele erfenis van alle erfgenamen in deze categorie, zoals verre verwanten die niet behoren tot een vorige categorie of niet-verwanten.