Menu
Zoek
Contact

Wat betekent winstdeling?

Goed nieuws: je uitvaartverzekering geeft recht op winstdeling.
Wanneer, wat en hoeveel?

Wat is winstdeling bij DELA en voor wie geldt dit?
Een groot deel van je betaalde premies worden voor een lange tijd belegd. Elk jaar wordt er op basis van de rendementen op die beleggingen een eventuele winstdeling berekend door DELA. Er wordt rekening gehouden met de winst die nodig is om toekomstige verplichtingen voor dezelfde polissen veilig te stellen.

De modaliteiten van deze winstdeling zijn vastgelegd in het winstdelingsplan. In overeenstemming met dat winstdelingsplan bepaalt DELA elk jaar op basis van het behaalde rendement op haar beleggingen of er een deelname in de winst wordt toegekend. Het winstaandeel wordt exclusief gebruikt voor een verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal zonder dat de premie wordt verhoogd. Er is geen jaarlijkse garantie op winstdeelname.
Het winstaandeel wordt toegekend per 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de winstdeling wordt berekend. De polis is winstdelend vanaf de ingangsdatum tot het moment van uitkering.

De winstdeling:

  • verhoogt het verzekerde kapitaal zonder dat de premie wordt verhoogd
  • is niet gegarandeerd
  • wordt elk jaar bepaald op basis van het winstdelingsbeleid van DELA

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden?

Wij helpen je graag.

Neem contact op