Menu
Zoek
Contact
Erfovereenkomst

Wat is een erfovereenkomst?

Een erfovereenkomst is een afspraak tussen de erflater (degene die zijn nalatenschap achterlaat) en zijn erfgenamen, over wat er met zijn bezittingen moet gebeuren. In principe kan je in België geen erfovereenkomst afsluiten om misbruiken en inbreuken op de gelijke erfenisverdeling te voorkomen, maar met een globale erfovereenkomst is dit sinds kort wel mogelijk. Via een globale erfovereenkomst kunnen ouders, samen of afzonderlijk, de erfenis regelen in overleg met alle vermoedelijke erfgenamen in neerdalende lijn (kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen).

Dossier
Sinds de hervorming van erfovereenkomsten op 1 september 2018 kan je (ongelijke) schenkingen uit het verleden voortaan rechtzetten aan de hand van een globale erfovereenkomst. Er is geen volledige gelijkheid tussen de vermoedelijke erfgenamen vereist. Wel moet de globale erfovereenkomst evenwichtig zijn door bijvoorbeeld een duur studieverblijf in het buitenland of een gratis woonvoordeel van een toekomstige erfgenaam te verrekenen.

Een globale erfovereenkomst heeft als voordeel dat ouders hiermee bepaalde schenkingen en voordelen definitief kunnen waarderen. De globale erfovereenkomst laat bovendien een zogenaamde ‘generatiesprong’ toe. Dit wil zeggen dat een kind ervoor kan kiezen om zijn kleinkinderen toe te bedelen in plaats van zichzelf.

Wie een erfovereenkomst afsluit, heeft steeds een notariële akte nodig. De notaris zal bovendien jouw akte inschrijven in het Centraal testamentenregister.

Net zoals bij erfenissen, behouden erfgenamen ook bij erfovereenkomsten het recht om de nalatenschap te verwerpen, zuiver te aanvaarden of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.