Menu
Zoek
Contact

Hoe een testament opmaken?

Er zijn een aantal vereisten waaraan een testament moet voldoen om rechtsgeldig te zijn, als het testament niet voldoet aan deze vormvereisten is het niet rechtsgeldig en kan het bijgevolg niet uitgevoerd worden.

De vereisten zijn: duidelijk, ondubbelzinnig, gedateerd, ondertekend.

Ontvang voorbeeld-testamenten

Via onderstaande link kan je 4 eenvoudige voorbeeldtestamenten ontvangen. Op die manier ga je zelf aan de slag om een rechtsgeldig testament te schrijven.

testament

Wie kan een testament maken?

Iedereen die geestelijk gezond is, door de wet niet onbekwaam verklaard en de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, kan een testament opstellen. Deze persoon kan dus zelf bepalen hoe zijn (roerende en onroerende) goederen zullen verdeeld worden na zijn/haar overlijden.

Een minderjarige van 16 jaar zal wel slechts een testament kunnen maken over maximum de helft van de goederen waarover hij beschikt. En wanneer de beide ouders van de minderjarige erflater nog leven, zelfs maar over een vierde van zijn/haar vermogen.

Vanaf 18-jarige leeftijd kan elke persoon over het geheel van zijn goederen beschikken en regelingen daaromtrent opnemen in zijn/haar testament.

testament

Wie kan erven?

Of anders gezegd: wie kan bij testament ontvangen? Iedereen kan in principe bij testament erven, al zijn er uitzonderingen. Minderjarigen of ‘onbekwaam-verklaarden’ kunnen dus ook erven in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken. De wet belet echter sommige personen om bij testament te erven. Zo zal iemand die nog niet verwekt is op het ogenblik van het overlijden van de erflater niet kunnen erven. Daarnaast heeft de wet er ook voor gezorgd dat je sommige mensen niet kan onterven, zoals jouw kinderen bijvoorbeeld.

Een ongeboren kind dat levensvatbaar geboren wordt, kan dus wél erven. Maar dokters en apothekers die een persoon hebben verzorgd tijdens zijn/haar ziekte, kunnen bijvoorbeeld niet aangeduid worden in een testament. Deze mensen hadden immers een bijzondere band met de zieke persoon, waardoor de kans op beïnvloeding veel groter is.

Wist je dat er verschillende vormen van testamenten zijn?

Er bestaan slechts 3 geldige vormen.

Welke soorten testamenten bestaan er?

Op voorhand nadenken over wat je aan wie naalaat kan conflicten vermijden.
Lees meer over de verschillende successietarieven in ons dossier.

Welke successietarieven zijn van toepassing?

Naast een testament kan je nu nog andere zaken regelen voor later. Heb je al eens gedacht aan een uitvaartverzekering? Daarmee bespaart je jouw nabestaanden de kosten en zorgen van jouw afscheid. Een mooi gebaar. Bereken jouw premie voor een DELA Uitvaartzorgplan met nabestaandenzorg.

Bereken uw premie