Menu
Zoek
Contact

Hoe een testament opmaken?

Er zijn een aantal vereisten waaraan een testament moet voldoen om rechtsgeldig te zijn, als het testament niet voldoet aan deze vormvereisten is het niet rechtsgeldig en kan het bijgevolg niet uitgevoerd worden.

De geldigheidsvereisten van een testament verschillen naargelang het type testament dat je opstelt: een eigenhandig testament, een authentiek testament of een internationaal testament. Voor alle testamenten geldt wel dat het duidelijk en ondubbelzinnig moet worden opgesteld.

Zelf een testament opstellen?
Mail me de voorbeelden

Ontvang voorbeeldtestamenten

Via onderstaande link kan je 4 eenvoudige voorbeeldtestamenten ontvangen. Op die manier ga je zelf aan de slag om een rechtsgeldig testament te schrijven.

testament

Wie kan een testament maken?

Iedereen die voldoende helder van geest is, door de wet niet onbekwaam verklaard en de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, kan een testament opstellen. Deze persoon kan dus zelf bepalen hoe zijn (roerende en onroerende) goederen zullen verdeeld worden na zijn/haar overlijden.

Een minderjarige (tem 16 jaar) zal wel slechts een testament kunnen maken over maximum de helft van de goederen waarover hij beschikt. En wanneer de beide ouders van de minderjarige erflater nog leven, zelfs maar over een vierde van zijn/haar vermogen.

Vanaf 18-jarige leeftijd kan elke persoon over het geheel van zijn goederen beschikken en regelingen daaromtrent opnemen in zijn/haar testament, maar wel rekening houdend met de reserve van bepaalde erfgenamen..

Partners

Wie kan erven?

Of anders gezegd: wie kan bij testament ontvangen? Iedereen kan in principe bij testament erven, al zijn er uitzonderingen. Minderjarigen of ‘onbekwaam-verklaarden’ kunnen dus ook erven in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken. De wet belet echter sommige personen om bij testament te erven. Zo zal iemand die nog niet verwekt is op het ogenblik van het overlijden van de erflater niet kunnen erven. Daarnaast heeft de wet er ook voor gezorgd dat je sommige mensen niet kan onterven, zoals jouw kinderen bijvoorbeeld.

Een ongeboren kind dat levensvatbaar geboren wordt, kan dus wél erven. Maar dokters en apothekers die een persoon hebben verzorgd tijdens zijn/haar laatste ziekte, kunnen bijvoorbeeld niet aangeduid worden in een testament. Deze mensen hadden immers een bijzondere band met de zieke persoon, waardoor de kans op beïnvloeding veel groter is. Voor bepaalde verwanten, voor wie een captatieverbod geldt (= verbod voor arts, verpleger, ...), bestaat een uitzondering. Stel bijvoorbeeld dat een zoon (die arts is) zijn vader als arts behandelde, dan kan de zoon ondanks dit captatieverbod toch erven van zijn vader die hij verzorgde.

Wist je dat er verschillende vormen van testamenten zijn?

Er bestaan slechts 3 geldige vormen.

Welke soorten testamenten bestaan er?

Op voorhand nadenken over wat je aan wie naalaat kan conflicten vermijden.
Lees meer over de verschillende successietarieven in ons dossier.

Welke successietarieven zijn van toepassing?

Naast een testament en een laatste wilsbeschikking zijn er nog andere zaken waarmee DELA je kan bijstaan. Heb je je bijvoorbeeld al eens afgevraagd wat de gemiddelde kosten zijn van een begrafenis of crematie? Met een uitvaartverzekering bescherm je je naasten tegen de kosten van jouw uitvaart later. Ontdek de uitvaartverzekering van DELA