Menu
Zoek
Contact

Ik wil mijn verzekering afkopen.

Kies je voor afkoop? Dan ben je niet langer verzekerd voor de uitvaartkosten. Dit betekent dat jij of je nabestaanden de kosten van de uitvaart zelf moeten betalen.

Je wilt je verzekering afkopen

Kies je voor afkoop? Dan ben je niet langer verzekerd voor de uitvaartkosten. Dit betekent dat jij of je nabestaanden de kosten van de uitvaart zelf moeten betalen.

Verminderd bedrag
We verminderen de som van de al betaalde premies met:

 • de kosten die we gemaakt hebben om het verzekerde kapitaal te garanderen
 • de afkoopvergoeding (de hoogte van de afkoopvergoeding en de manier waarop we ze berekenen, zijn door de wet vastgelegd)
  Het resultaat van de berekening kan betekenen dat je weinig of niets terugkrijgt van de betaalde premies.

De afkoopwaarde
Kies je ervoor om je verzekering af te kopen? Dan krijg je een deel van de betaalde premies terug. Dat is de afkoopwaarde. Het bedrag hangt af van verschillende factoren waaronder de datum van de aanvraag.

Niet langer verzekerd
Van zodra DELA de afkoopsom op je rekening heeft gestort, ben je niet meer verzekerd. Wat betekent dit concreet?

 • Jij of je nabestaanden zullen de kosten van de uitvaart zelf moeten betalen.
 • Je betaalt voortaan geen premies meer.
 • Heb je een domiciliëring? Dan zet DELA de afhoudingen stop. Je moet hiervoor zelf niets doen.
 • Betaal je op een andere manier je premies? Dan kan het zijn dat je zelf de opdracht bij je bank moet stopzetten.

Hoe wordt de afkoopsom berekend?

Van de betaalde premies trekken we de kosten af voor de dekking van het risico (sinds de aanvangsdatum van het contract tot de afkoopdatum) en de afkoopvergoeding.

Weinig of geen afkoopwaarde
Als je een levensverzekering hebt afgesloten, kun je besluiten deze vóór het einde van de looptijd op te zeggen. De verzekeringsmaatschappij keert dan een afkoopwaarde uit: de waarde van de verzekering op dat moment.

Als je je polis stopzet kijken we dus naar hoeveel premies je reeds hebt betaald. Daarvan worden de kosten afgetrokken die DELA heeft gemaakt. Dit betekent dat je bij het stopzetten van de polis nooit alle betaalde premies terug krijgt. Je krijgt de waarde van de verzekering op dat moment. Soms is het zelfs zo dat er nog geen waarde is opgebouwd, en dat je dus niets terug krijgt. Je afkoopwaarde staat dan op 0.

Werkwijze

We sommen hieronder de belangrijkste stappen op. Wil je meer details? Hier vind je het volledige verloop van de afkoopprocedure.

Hoe verloopt de afkoop ?

 1. Bezorg ons je ondertekende aanvraag tot afkoop, samen met je:
  • polisnummer
  • naam en voornaam
  • adres
  • e-mail
  • telefoonnummer

  Klik hier als je een voorbeeld van een aanvraag wilt zien.

 2. DELA verzendt aangetekend een afkoopkwitantie naar jou. Daarop staat de afkoopwaarde.
 3. Bezorg ons de volledig ingevulde en ondertekende afkoopkwitantie, samen met een recto verso kopie van je identiteitskaart. Noteer op de afkoopkwitantie je rekeningnummer. Scan het document en mail het naar annulatie@dela.be. Of stuur het ons via de post naar ons kantoor op de Noorderplaats 5, bus 2, 2000 Antwerpen.
 4. DELA schrijft de afkoopwaarde over op je rekeningnummer. Na de uitbetaling ontvang je een polisbijvoegsel dat de stopzetting van de dekking bevestigt.
 5. Heb je een domiciliëring? Dan zet DELA de afhoudingen stop. Je hoeft zelf niets meer te doen. Betaal je op een andere manier je premies? Dan kan het zijn dat je de opdracht bij je bank moet stopzetten.

Wie ontvangt de afkoopwaarde ?
Jij beslist als verzekeringnemer wie de afkoopwaarde ontvangt.

Wanneer staat de afkoopwaarde op mijn rekening?
Reken op een maximale doorlooptijd van 6 weken, op voorwaarde dat je alle documenten juist en volledig invult en ze snel terugstuurt.

Waarom is er soms weinig of geen afkoopwaarde?
Een verzekering is wat men noemt een 'kanscontract'. Niemand weet op voorhand wanneer het overlijden van de verzekerde zich zal voordoen. Toch moeten we dit risico vanaf dag één dekken, ongeacht de premies die je op dat ogenblik al betaald hebt. Want met het DELA Uitvaartzorgplan ben je vanaf je eerste premiebetaling verzekerd voor het volledige kapitaal.

Einde verzekering
De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde met het uitbetalen van het verzekerde kapitaal aan de begunstigden.

In de overeenkomst is een termijn van premiebetaling afgesproken. Indien je het wenst kan je de premiebetaling vroeger stopzetten, maar dit heeft dan ook gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst. Hou er rekening mee dat dit altijd financieel nadelig is.

Weinig of geen afkoopwaarde
Als je een levensverzekering hebt afgesloten, kun je besluiten deze op te zeggen. De verzekeringsmaatschappij keert dan een afkoopwaarde uit: de waarde van de verzekering op dat moment.

Als je je polis stopzet kijken we dus naar hoeveel premies je reeds hebt betaald. Daarvan worden de kosten afgetrokken die DELA heeft gemaakt. Dit betekent dat je bij het stopzetten van de polis nooit alle betaalde premies terug krijgt. Je krijgt de waarde van de verzekering op dat moment. Soms is het zelfs zo dat er nog geen waarde is opgebouwd, en dat je dus niets terug krijgt. Je afkoopwaarde staat dan op 0.

Je las het algemene antwoord op deze vraag. Zoek je het antwoord specifiek voor jouw verzekering ?

Vind de antwoorden die je zoekt specifiek voor jouw verzekering hier:

Weet je niet welke verzekering je hebt ? We helpen je graag.

Geef hier je polisnummer in

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden?

Wij helpen je graag.

Neem contact op