Menu
Zoek
Contact

Mijn premie stijgt gevoelig tegenover vorig jaar. Hoe kan dat?

We verhogen het verzekerd bedrag van het Uitvaartzorgplan telkens op 1 juli. Deze verhoging gebeurt automatisch en volgens de evolutie van de consumptieprijsindex.

De premie stijgt meer dan de procentuele stijging van de evolutie van de consumptieprijsindex, omdat ze ook rekening houdt met de bereikte hogere leeftijd en de kortere nog resterende looptijd van de premiebetaling

Het is niet zo dat zowel het kapitaal als de premie evenredig stijgt. Het kapitaal stijgt volgens de procentuele stijging van de consumptieprijsindex, en de premie wordt verhoogd volgens de premie die moet betaald worden voor het deel van de verhoging van het kapitaal, rekening houdend met de oudere bereikte leeftijd en deze kostprijs wordt gespreid over de resterende kortere looptijd van de premiebetaling.

Wanneer de premie gevoelig is toegenomen, ligt de verklaring bij de hogere leeftijd, maar vooral bij de kortere resterende duurtijd van premiebetaling. Naarmate de polis zijn einddatum bereikt, blijft er nog een korte duurtijd over om de hogere kostprijs over te spreiden en dus stijgt de premie ook gevoelig.

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden?

Wij helpen je graag.

Neem contact op