Menu
Zoek
Contact

Wat betekent de jaarlijkse indexering?

Het DELA Uitvaartzorgplan wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd gedurende de periode van de premiebetaling.

Waarom?

We verhogen het verzekerd bedrag van je Uitvaartzorgplan op 1 juli. Deze verhoging gebeurt automatisch en volgens de evolutie van de consumptieprijsindex van december tegenover het indexcijfer van december het jaar ervoor.

De consumptieprijsindex wordt elk jaar gepubliceerd door de overheid.
Het verzekerd bedrag wordt met dit indexpercentage verhoogd.

Hieruit volgt een aangepaste premie. Op deze manier blijft het Uitvaartzorgplan waardevast.

De premie stijgt volgens:

  • het percentage van de index
  • de bereikte leeftijd
  • de resterende betalingstermijn

Bekijk hoe je polis wordt geïndexeerd.

Filmpje indexatie Uitvaartzorgplan

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden?

Wij helpen je graag.

Neem contact op