Gegevens van de verzekeringsnemer

*
*
*
Dit is geen geldig e-mailadres. Gelieve opnieuw in te geven.
*
Dit is geen geldig telefoonnummer. Gelieve opnieuw in te geven.
*
*
Ik ben op de hoogte dat DELA mijn persoonsgegevens verwerkt, ook al stop ik tussentijds met het invullen van deze online aanvraag tot polisvoorstel.

* Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Te verzekeren personen

Volwassen verzekerde {{$index + 1}}

*
*
*
*
Volwassene toevoegen

Kind toevoegen

Kind {{$index + 1}}

*
*
*
*
U kunt geen kind toevoegen boven de 18 jaar. Aangezien deze persoon meerderjarig is, moet er een aparte uitvaartverzekeringspolis afgesloten worden.
Kind(eren) jonger dan 18 jaar toevoegen

* Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Kies uw premie

Een maandelijkse premiebetaling is slechts mogelijk tot 70 jaar. Vanaf 70 jaar kan u enkel opteren voor een éénmalige premie, zoals hiernaast berekend.

Maandelijkse premie

Maandelijks afbetalen is 2% duurder dan jaarlijks afbetalen.

Enkel via domiciliëring.

Maandelijkse premie {{policyRequest.PremiumCalculation.PremiumCalculationForm.MonthlyTotalPaidAmountDigitsBeforeComma}},{{policyRequest.PremiumCalculation.PremiumCalculationForm.MonthlyTotalPaidAmountDigitsAfterComma}}
{{policyRequest.InsuredAdults[$index].FirstName}} {{policyRequest.InsuredAdults[$index].LastName}} {{calculationResult.MonthlyBirthday}}
Een jaarlijkse premiebetaling is slechts mogelijk tot 70 jaar. Vanaf 70 jaar kan u enkel opteren voor een éénmalige premie, zoals hiernaast berekend.

Jaarlijkse premie

Jaarlijks afbetalen is goedkoper dan maandelijks afbetalen.

Via domiciliëring of overschrijving.

Jaarlijkse premie {{policyRequest.PremiumCalculation.PremiumCalculationForm.YearlyTotalPaidAmountDigitsBeforeComma}},{{policyRequest.PremiumCalculation.PremiumCalculationForm.YearlyTotalPaidAmountDigitsAfterComma}}
{{policyRequest.InsuredAdults[$index].FirstName}} {{policyRequest.InsuredAdults[$index].LastName}} {{calculationResult.YearlyBirthday}}

Eénmalige premie (koopsom)

Goedkoopste optie: betaal alles in één keer.

Enkel via overschrijving.

Eénmalige premie {{policyRequest.PremiumCalculation.PremiumCalculationForm.OnetimeTotalPaidAmountDigitsBeforeComma}},{{policyRequest.PremiumCalculation.PremiumCalculationForm.OnetimeTotalPaidAmountDigitsAfterComma}}
{{policyRequest.InsuredAdults[$index].FirstName}} {{policyRequest.InsuredAdults[$index].LastName}} {{calculationResult.OnetimeBirthday}} Het is niet mogelijk om de premieberekening uit te voeren.
 
In de totale premie zijn inbegrepen: {{getPremiumCalculationAcqusitionCostLabel()}} {{getPremiumCalculationAdministrationCostLabel()}} {{getPremiumCalculationTaxCostLabel()}}
{{getPremiumCalculationMonthlyPremiumLabel(0)}} {{getPremiumCalculationMonthlyPremiumLabel(1)}}

Op elke premie dient u 2% taks te betalen, deze is reeds verrekend in de bijdrage.

Een woordje uitleg over het vergelijken van verzekeringen.

Volwassen verzekerde

Tweede volwassen verzekerde

Het percentage voor de begunstigde is niet correct.

U kunt ervoor kiezen om de factuur van de uitvaartondernemer rechtstreeks door DELA te laten betalen. Het eventuele overblijvend saldo wordt uitgekeerd aan de door u opgegeven begunstigde(n). Wenst u geen rechtstreekse uitbetaling aan de begrafenisondernemer? Dan keren we het verzekerde kapitaal uit aan de begunstigden in de uitvaartverzekeringspolis.

Wenst u dat DELA de factuur van de uitvaartondernemer rechtstreeks betaalt?

Indien u geen keuze maakt, wordt dit geregistreerd als 'nee' en keren we het verzekerde bedrag uit aan de begunstigde(n) in de polis.

Heeft u meer dan één begunstigde aangeduid? Dan wordt het saldo verdeeld onder alle begunstigden, volgens de percentages die u opgeeft.

{{getBeneficiaryHeading($index+1)}}

*
*
*
* Dit is geen geldige geboortedatum. Gelieve opnieuw in te geven.
*
{{getBeneficiaryInfoLabel($index)}}
 

* Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Gezondheidsverklaring

{{adult.FirstName}} {{adult.LastName}}
Wat is uw gewicht (kg)? *
Wat is uw lengte (cm)? *
Rookt u? (elektronische sigaret inbegrepen) *
Heeft u gerookt? (elektronische sigaret inbegrepen) *
Vanaf welke leeftijd? *
Tot wanneer? *
Wat rookt(e) u? *
Hoeveel rookt(e) u per dag? *
Vermeld het gemiddeld alcoholverbruik per dag (aantal glazen). *

Lijdt u of heeft u geleden aan klachten, aandoeningen, ziekten en/of gebreken in verband met onderstaande categorieën en/of hebt u een chirurgische ingreep (ook esthetische) ondergaan i.v.m. onderstaande categorieën? Duidt u geen categorie aan, dan geeft u uitdrukkelijk te kennen dat geen enkele van de vermelde categorieën op u van toepassing is en/of is geweest.

Let op! U moet één of meerdere categorieën (A - J) aankruisen als u één of meerdere aandoeningen of klachten heeft:

  • een huisarts of specialist heeft geraadpleegd en/of;
  • opgenomen bent geweest in het ziekenhuis of andere verpleeginstelling en/of;
  • geopereerd bent en/of;
  • nog medicatie gebruikt en/of;
  • nog onder controle staat.

Indien u één of meerdere categorieën (A-J) heeft aangekruist, dient u vervolgens enkel de overeenstemmende gezondheidsvragenlijst(en) in te vullen. Deze vragenlijst bezorgen we u tesamen met uw polisaanvraag.

{{adult.FirstName}} {{adult.LastName}}

* Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Overzicht

{{policyRequest.InsuranceTaker.FirstName}} {{policyRequest.InsuranceTaker.LastName}}
Geboortedatum
{{policyRequest.InsuranceTaker.BirthDate|date:'dd/MM/yyyy'}}
Telefoon
{{policyRequest.InsuranceTaker.Phone}}
E-mail
{{policyRequest.InsuranceTaker.Email}}
*
*
*
Gelieve enkel getallen in te geven.
*
*

Hoe betaalt u deze maandelijkse premie?
BE
Dit is geen geldig IBAN-nummer. Gelieve opnieuw in te geven.

Hoe betaalt u deze maandelijkse premie?
BE
Dit is geen geldig IBAN-nummer. Gelieve opnieuw in te geven.

{{adult.FirstName}} {{adult.LastName}}
Geboortedatum
{{adult.BirthDate|date:'dd/MM/yyyy'}}

{{child.FirstName}} {{child.LastName}}
Rijksregisternummer
{{child.NationalNr}}
Geboortedatum
{{child.BirthDate|date:'dd/MM/yyyy'}}

{{beneficiarySectionTitle($index)}}

{{humanizedSalutation(beneficiary.Salutation)}} {{beneficiary.FirstName}} {{beneficiary.LastName}}
Geboortedatum
{{beneficiary.BirthDate|date:'dd/MM/yyyy'}}

{{adult.FirstName}} {{adult.LastName}}
Wat is uw gewicht (kg)?
{{adult.MedicalQuestions['Q2_Weight']}}
Wat is uw lengte (cm)?
{{adult.MedicalQuestions['Q2_Size']}}
Rookt u? (elektronische sigaret inbegrepen)
Nee Ja
Heeft u gerookt? (elektronische sigaret inbegrepen)
Nee Ja
Vanaf welke leeftijd?
{{adult.MedicalQuestions['Q2_SmokingSinceAge']}}
Tot wanneer?
{{adult.MedicalQuestions['Q2_SmokingUntilAge']}}
Wat rookt(e) u?
{{adult.MedicalQuestions['Q2_SmokingWhat']}}
Hoeveel rookt(e) u per dag?
{{adult.MedicalQuestions['Q2_SmokingHowMany']}}
Vermeld het gemiddeld alcoholverbruik per dag (aantal glazen).
{{adult.MedicalQuestions['Q2_AlcoholGlassPerDay']}}

Lijdt u of heeft u geleden aan klachten, aandoeningen, ziekten en/of gebreken in verband met onderstaande categorieën en/of hebt u een chirurgische ingreep (ook esthetische) ondergaan i.v.m. onderstaande categorieën? Duidt u geen categorie aan, dan geeft u uitdrukkelijk te kennen dat geen enkele van de vermelde categorieën op u van toepassing is en/of is geweest.

{{adult.FirstName}} {{adult.LastName}}
A. aandoeningen van de hersenen, het zenuwstelsel en de spieren?
B. hartfalen, hartklachten, hartziekten of vaataandoeningen?
C. aandoeningen of klachten van longen of luchtwegen?
D. aandoeningen aan het afweersysteem en van het bloed?
E. Aandoeningen van slokdarm, maag, darmen, lever, galblaas, alvleesklier (pancreas), blaas en / of nieren, uitgezonderd kwaadaardige aandoeningen?
F. kwaadaardige gezwellen of een kwaadaardige bloedziekte?
G. aandoeningen of klachten van psychische aard, depressie of verslaving?
H. suikerziekte en / of andere aandoeningen van de inwendige klieren zoals schildklier en / of bijnier?
I. orgaantransplantaties?
J. blijvende letsels vastgesteld bij een ongeval of een lichamelijke handicap - invaliditeit?

U wil uw polis laten beheren door uw vertrouwde bemiddelaar? Kies uw vertrouwde bemiddelaar hieronder. U kan zoeken op naam, postcode of gemeente.

Door het DELA Uitvaartzorgplan te onderschrijven, erkent de verzekeringnemer dat er hierdoor geen sprake is van een meervoudige dekking (ten einde te vermijden dat men meermaals gedekt zou zijn voor hetzelfde risico), een onderverzekering (gedekt voor een te lage waarde) of een oververzekering (gedekt voor een te hoge waarde).

*
Zo ja, reden *
*
Zo ja, voor volgend overlijdenskapitaal(euro) *

* Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Verzenden

Opgelet! Dit polisvoorstel verbindt noch u, noch DELA.

Rond uw aanvraag af door op onderstaande knop te klikken. Binnen de twee weken ontvangt u de papieren versie per post.


* Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Er lijkt iets fout te lopen. Onze excuses voor het ongemak.

{{error}}

Uw aanvraag tot polisvoorstel is verstuurd.

Binnen twee weken ontvangt u uw polisdocumenten per post.

Chat met ons

Beste,


Indien we u kunnen helpen bij het invullen van het polis formulier, aarzel dan niet uw vraag te stellen.

Wij reageren zo snel mogelijk.

Door op de knop “OK” te drukken, stem ik ermee in dat een DELA consulent inzicht krijgt op de door mij ingevulde gegevens in het formulier. Zo kan ik optimaal bijgestaan worden bij mijn aanvraag.

Welkom op onze vernieuwde online polis aanvraag! Zelf online uw DELA Uitvaartzorgplan aanvragen is erg makkelijk. Het vraagt slechts 10 minuten van uw tijd.
U kunt op elk moment uw ingevulde gegevens bewaren en uw aanvraag later verder zetten. 

Hebt u een vraag? Zoekt u meer informatie?
Vraag gerust advies aan een DELA adviseur of uw makelaar.

U kan ook steeds gebruik maken van de hulpbalk onderaan.

Lees ook aandachtig de informatie op deze pagina.Cookiebeleid  Privacyverklaring  Gebruiksvoorwaarden  Documentatie DELA Uitvaartzorgplan

Onze voordelen

  • Bepaal zelf het bedrag en de duur van uw bijdrage.
  • U bent verzekerd bij dé uitvaartspecialist van België.
  • Unieke nabestaandenzorg voor uw familie.
  • Kinderen tot 18 jaar zijn mee verzekerd zonder bijpremie en mits eenvoudige melding.