Menu
Zoek
Contact

Rouwen op het werk

Wanneer een werknemer zich vanuit zijn werkomgeving gesteund voelt in zijn rouw, kan hij daarvan op meerdere vlakken een positieve invloed ervaren: voor zijn psychische en mentale gezondheid, een vlotte werkhervatting, loyaliteit naar de werkgever…

Maar hoe ondersteun je best een werknemer die net een dierbare verloren is? En wat als er een collega overlijdt? Met dit 'rouwdraaiboek' wil DELA werkgevers en leidinggevenden handvaten aanbieden wanneer ze op de werkvloer met een sterfgeval geconfronteerd worden. Voor collega’s werd een afzonderlijke fiche uitgewerkt met een aantal praktische tips.

Download het Rouwdraaibook voor de werkgever
Rouwen op het werk

Een medewerker in rouw ondersteunen

Wanneer een van jouw werknemers een dierbare verliest, kan je als werkgever of leidinggevende specifieke ondersteuning bieden. Kort na het overlijden zal je in eerste instantie vooral jouw medeleven laten blijken. Daarnaast zal je voor een begripvolle omgeving moeten zorgen wanneer de medewerker het werk hervat. Enkele concrete tips:

Kort na overlijden

 • Persoonlijk contact is belangrijk. Stuur dus niet zo maar een mailtje, maar ga bij voorkeur even langs.
 • Licht iedereen op de werkvloer snel en sereen in, liefst in persoon.
 • Probeer de uitvaart bij te wonen, na afstemming met de familie. Geef ook aan de collega’s de gelegenheid om aanwezig te zijn.
 • Zorg voor bloemen en een attentie vanwege het team voor op de uitvaart.
 • Zorg dat de medewerker in rouw betrokken kan blijven bij het werk als hij daar behoefte aan heeft, bijvoorbeeld door informatie over lopende projecten te delen.
Download de fiche Collega in rouw ondersteunen
Rouwen op het werk

Terug op de werkvloer

 • Als je weet wanneer de collega in rouw het werk zal hervatten, neem dan het initiatief om een ‘heropstart-gesprek’ te organiseren.
 • Eens de collega terug aan het werk is, stel je dan als leidinggevende zo flexibel mogelijk op en vraag of er specifieke verwachtingen zijn qua organisatie van het werk (aangepaste werktijden bijvoorbeeld)
 • Zorg voor een warme omgeving maar vermijd betutteling.
 • Vraag tijdens de eerste maand na de werkhervatting wekelijks hoe het gaat.

Meer tips vind je in het Rouwdraaiboek voor de werkgever.

Een collega overlijdt… wat kan je doen als werkgever?

Bij het overlijden van een collega krijgt iedereen binnen de organisatie, of toch zeker binnen het team, met rouw te maken. Dat vraagt om een intense ondersteuning. Denk als leidinggevende bijvoorbeeld aan volgende zaken.

 • Neem contact op met de familie en zoek één contactpersoon waarmee overlegd kan worden.
 • Licht alle collega’s zo snel mogelijk in persoonlijk in.
 • Laat alle collega’s die dat wensen deel uitmaken van de uitvaart
 • Coördineer en ondersteun de collega’s die een actieve en bijdrage wensen te leveren aan de uitvaart, in overleg met de familie.
 • Organiseer momenten en rituelen om het afscheid op de werkvloer te beleven en om de herinnering aan de overleden collega levendig te houden.

Hoe kan ik mijn collega in rouw ondersteunen?

Ook als collega kan je veel betekenen voor iemand in rouw. Door zelf de uitvaart bij te wonen, een heel persoonlijk condoleance kaartje te schrijven of door kleine praktische zaken op jou te nemen, kan je er echt ‘zijn’ voor jouw collega.

In deze fiche vind je een aantal tips om een collega in rouw concreet te helpen.

Rouwen op het werk