Menu
Zoek
Contact

Hulp bij het rouwen, lees onze tips - DELA

Rouw is als een unieke vingerafdruk

Iedereen gaat op zijn eigen manier om met het verlies van een dierbare. Hier zijn geen antwoorden of spelregels voor. Neem de tijd en de ruimte die je nodig hebt om het verlies te verweven in jouw leven. Rouwen doe je een leven lang. Het verloopt in golven. Soms is het heel zwaar en soms gaat het weer beter. Tijdens de moeilijke periodes kan het zeer helpend zijn als je erover praat met vrienden, familieleden of andere nabestaanden. Of door de liefdevolle band met de overledene te blijven koesteren. Door samen herinneringen op te halen bij voorbeeld.

Moeder en dochter

Betrek kinderen bij het afscheid

Betrek kinderen op een actieve manier bij het afscheid van een dierbare. Het is belangrijk dat je hen daarbij aanspreekt in klare taal, maar tegelijkertijd ook een baken bent waar ze steeds terechtkunnen met vragen.

Enkele tips:

 • Gebruik duidelijke en begrijpelijke taal. Zeg ‘opa is dood’ en niet ‘opa slaapt voor altijd’. Kinderen kunnen hierdoor slaapproblemen ontwikkelen omdat ze bang zijn niet meer wakker te worden. In deze blog vind je meer tips om kinderen correct te informeren.
 • Vertel kinderen wat ze kunnen verwachten als ze naar de overledene gaan kijken. Ligt hij op een bed of in een kist? Wat heeft hij aan? Ziet hij er anders uit? Is hij bleek? Je kunt hen ook zintuigelijk laten ervaren dat een persoon overleden is. Dit kan door bv. samen te voelen dat het hart niet meer klopt of aan de koude handen te voelen.
 • Laat kinderen zelf bepalen of ze de overledene willen groeten of niet.
 • Het geeft hen vaak een goed gevoel als ze nog iets kunnen doen voor degene die overleden is (een tekening maken, het beschilderen van de kist, het plukken van bloemen voor op de kist, …)
 • Tijdens de uitvaart zelf is het fijn dat kinderen een vaste persoon hebben die hen een beetje in de gaten houdt. Best iemand die iets verder van de overleden dierbare staat. Want iemand die zelf druk bezig is met afscheid nemen, kan geen twee dingen tegelijkertijd.
 • Gebruik kleurplaten, prentenboeken, activiteitsboeken om met je kind aan de slag te gaan. Of maak samen met je kind een account aan op de rouwapplicatie Mijn herinnering aan jou. Daarin kunnen kinderen informatieve filmpjes bekijken rond ‘afscheid nemen’ en een herinneringswereld maken voor de overledene op een creatieve en interactieve manier.
Vader en zoon

Omgaan met rouw

 • (H)erken jouw gevoelens en geef jouw emoties de ruimte. Verdriet, boosheid, schuldgevoel of angst zijn veel voorkomende emoties tijdens het rouwproces en kunnen iets zeggen over wat je nodig hebt.
 • Blijf jouw verhaal vertellen aan de mensen om je heen (familie, vrienden, kennissen, buren etc.) Dit zal de pijn verlichten en zorgt ervoor dat de mensen betrokken blijven bij het proces dat je doormaakt.
 • Betrek kinderen zoveel mogelijk. Dit hebben ze nodig om te begrijpen wat er gebeurt en gebeurd is. Sluit ze niet buiten, want dat kan alleen maar meer vragen oproepen of een eigen leven gaan leiden.
 • Zorg voor regelmaat en structuur: sta op tijd op, eet driemaal per dag en ga op tijd naar bed. Rouwen kost veel energie, daarom is het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt.
 • Ga elke dag een stuk fietsen of wandelen. Dat helpt tegen depressieve gevoelens, maakt ‘gezond moe’ en geeft energie.
 • Creëer rouwpauzes. Rouwen kost immers veel energie. Plan dingen waar je voorheen ‘blij’ van werd. Op die manier kan je jezelf wat opladen en houd je energie (over) om te rouwen.
 • Iedereen rouwt op zijn/haar eigen manier. Doe waar je zich goed bij voelt.
 • Vind steun bij lotgenoten. Het wegvallen van een persoon kan ingrijpend zijn, maar weet dan dat je niet alleen bent. Met of zonder professionele begeleiding kunnen mensen die iets gelijkaardigs hebben meegemaakt je opnieuw een houvast geven. Vind een rouwgroep die bij je past.

Professionele hulp bij rouw

Worden jouw (lichamelijke) klachten tijdens een periode van rouw erger en maak je zich daar zorgen over? Merk je dat je niet goed meer kunt functioneren? Bespreek deze klachten dan met jouw huisarts. Jouw huisarts bekijkt samen met jou welke soort hulp het meest welkom. De dokter kan hierin steeds doorverwijzen naar een psycholoog of rouwtherapeut.