Menu
Zoek
Contact

Rouw is als een unieke vingerafdruk

Iedereen gaat op zijn eigen manier om met het verlies van een dierbare. Hier zijn geen antwoorden of spelregels voor. Neem de tijd en de ruimte die je nodig hebt om het verlies te verweven in jouw leven. Rouwen doe je een leven lang. Het verloopt in golven. Soms is het heel zwaar en soms gaat het weer beter. Tijdens de moeilijke periodes kan het zeer helpend zijn als je erover praat met vrienden, familieleden of andere nabestaanden. Of door de liefdevolle band met de overledene te blijven koesteren. Door samen herinneringen op te halen bij voorbeeld.

Moeder en dochter

Betrek kinderen bij het afscheid

Betrek kinderen op een actieve manier bij het afscheid van een dierbare. Het is belangrijk dat je hen daarbij aanspreekt in klare taal, maar tegelijkertijd ook een baken bent waar ze steeds terechtkunnen met vragen.

Enkele tips:

 • Gebruik duidelijke en begrijpelijke taal. Zeg ‘opa is dood’ en niet ‘opa slaapt voor altijd’. Kinderen kunnen hierdoor slaapproblemen ontwikkelen omdat ze bang zijn niet meer wakker te worden.
 • Vertel kinderen wat ze kunnen verwachten als ze naar de overledene gaan kijken. Ligt hij op een bed of in een kist? Wat heeft hij aan? Ziet hij er anders uit? Is hij bleek? Je kunt hen ook zintuigelijk laten ervaren dat een persoon overleden is. Dit kan door bv. samen te voelen dat het hart niet meer klopt of aan de koude handen te voelen.
 • Laat kinderen zelf bepalen of ze de overledene willen groeten of niet.
 • Het geeft hen vaak een goed gevoel als ze nog iets kunnen doen voor degene die overleden is (een tekening maken, het beschilderen van de kist, het plukken van bloemen voor op de kist, …)
 • Tijdens de uitvaart zelf is het fijn dat kinderen een vaste persoon hebben die hen een beetje in de gaten houdt. Best iemand die iets verder van de overleden dierbare staat. Want iemand die zelf druk bezig is met afscheid nemen, kan geen twee dingen tegelijkertijd.
Vader en zoon

Omgaan met rouw


 • (H)erken jouw gevoelens en geef jouw emoties de ruimte. Verdriet, boosheid, schuldgevoel of angst zijn veel voorkomende emoties tijdens het rouwproces en kunnen iets zeggen over wat je nodig hebt.
 • Blijf jouw verhaal vertellen aan de mensen om je heen (familie, vrienden, kennissen, buren etc.) Dit zal de pijn verlichten en zorgt ervoor dat de mensen betrokken blijven bij het proces dat je doormaakt.
 • Betrek kinderen zoveel mogelijk. Dit hebben ze nodig om te begrijpen wat er gebeurt en gebeurt is. Sluit ze niet buiten, want dat kan alleen maar meer vragen oproepen of een eigen leven gaan leiden.
 • Zorg voor regelmaat en structuur: sta op tijd op, eet driemaal per dag en ga op tijd naar bed. Rouwen kost veel energie, daarom is het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt.
 • Ga elke dag een stuk fietsen of wandelen. Dat helpt tegen depressieve gevoelens, maakt ‘gezond moe’ en geeft energie.
 • Creëer rouwpauzes. Rouwen kost immers veel energie. Plan dingen waar je voorheen ‘blij’ van werd. Op die manier kan je jezelf wat opladen en houd je energie (over) om te rouwen.
 • Iedereen rouwt op zijn/haar eigen manier. Doe waar je zich goed bij voelt.

Rouwgroepen

Soms kan het verdriet om het wegvallen van een bijzonder persoon zo groot zijn, dat het een hulp kan zijn om samen te rouwen. Mensen in dezelfde situatie die je kunnen helpen bij het verwerken van dit verlies en de nodige steun en geborgenheid bieden. Zo zijn er verenigingen die speciale rouwavonden in groep organiseren.

Hieronder een overzicht van online rouw- en (zelf)hulpgroepen:

 • www.levenslesvanmercedes.com: een organisatie die rouw en verlies bij kinderen en jongeren bespreekbaar maakt. Ze bieden begeleiding en trajecten op maat aan leerkrachten, jongerenwerkers en leerlingen.
 • www.altijdwij.be: wil iedereen die in Vlaanderen te maken krijgt met het verlies van een kind graag helpen in de zoektocht naar ondersteuning. Ze bundelen op deze portaalwebsite het gratis aanbod van allerlei organisaties die elk op hun manier proberen te helpen na het verlies van een kind.
 • www.missingyou.be: verlies voor jongeren
 • www.achterderegenboog.nl: werken met en voor kinderen
 • www.ovok.be: ouders van een overleden kind
 • www.wiegedood.org: nabestaanden van wiegedood kinderen
 • www.broederzielalleen.nl: verlies van een broer of zus
 • www.vzwcontempo.be: werking voor partnerverlies
 • www.ovk.be: ouders van verongelukte kinderen
 • www.zelfhulp.be: zelfhulpgroepen en hulporganisaties voor vrijwilligers
 • www.palliatieve.org: netwerk van palliatieve zorg van Oost-Vlaanderen
 • www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be: federatie die kinderen en jongeren wil betrekken bij palliatieve zorg.
 • www.rondpunt.be: vzw die wil bijdragen tot een goede opvang van mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij een verkeersongeval. Met contactadressen van hulpverleners.
 • www.metlegehanden.be: werkgroep voor ouders die een baby verloren vóór, tijdens of kort na de geboorte
 • www.houvast.be: informatie, dienstverlening en communicatie over scheiding en verlies van de partner 
 • www.ingedachten.be: praat over verlies en verdriet op het rouwforum
 • www.rouwzorgvlaanderen.be: vrijwilligersorganisatie rond zorg om mensen in rouw (ontmoetingsgroepen, rouwbegeleiding, vorming, voordrachten,…)
 • www.cawdeterp.be: onafhankelijke hulporganisatie in de regio Antwerpen. In de gespreksgroep ‘Rouwen na zelfdoding’ kunnen nabestaanden met lotgenoten praten over hun verlies.
 • www.huisvantroost.be: rustpunt en ontmoetingsplaats voor mensen met verdriet in Gent. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig die kunnen luisteren en meeleven.
 • www.ikrouwvanjou.be: website die gericht is op rouw en rouwverwerking
 • www.werkgroeproer.be: Werkgroep gespecialiseerd in rouw, rouwverwerking en rouwtherapie. Vooral gericht naar hulpverleners.
 • www.devuurtoren.be: praktijk voor rouwtherapie, begeleiding en vorming, vooral gericht naar hulpverleners.
 • www.werkgroepverder.be: Vlaams aanspreekpunt waar je terecht kunt na een zelfdoding van iemand uit je omgeving.
 • www.gavoorgeluk.be: vereniging die wenst bij te dragen tot preventie van depressie en zelfdoding. Op hun website vind je een online forum voor nabestaanden, studies over rouw bij nabestaanden en cijfermateriaal.
 • www.vonkeleenluisterendhuis.be: ontmoetingsplaats in Gent voor omgaan met sterven, dood en rouw
 • www.in-de-wolken.be: boeken en hulpmateriaal bij verlies
 • www.ijd.be/antwerpen/rouwen: info over praatgroepen voor jongeren, regio Antwerpen, uitlenen van rouwkoffers
 • www.bleekweide.be: info praatgroepen voor kinderen en jongeren, regio Gent
 • www.herinneringskoffer.be: een koffer huren met kostbare herinneringen om de tongen los te weken
 • www.uwlevensverhaal.org: een steengoede auteur schrijft uw levensverhaal neer in een prachtig herinneringsboek voor jou én jouw nabestaanden.
 • www.rouwenverliescoachangelique.be: Angelique ondersteunt je met professionele therapie, een luisterend oor en ademhalingsoefeningen tijdens de rouwarbeid.
 • www.altijdwij.be: wil iedereen die in Vlaanderen te maken krijgt met het verlies van een kind graag helpen in de zoektocht naar ondersteuning. Ze bundelen op deze portaalwebsite het gratis aanbod van allerlei organisaties die elk op hun manier proberen te helpen na het verlies van een kind.

Professionele hulp bij rouw

Worden jouw (lichamelijke) klachten tijdens een periode van rouw erger en maak je zich daar zorgen over? Merk je dat je niet goed meer kunt functioneren? Bespreek deze klachten dan met jouw huisarts. Jouw huisarts bekijkt samen met jou welke soort hulp het meest welkom. De dokter kan hierin steeds doorverwijzen naar een psycholoog of rouwtherapeut.