Menu
Zoek
Contact

Wat is een overlijdensverzekering?

Met een Tak 21 overlijdensverzekering verzeker je jezelf tegen de financiële gevolgen van een overlijden. Zo bescherm je jezelf en jouw nabestaanden.

Je bepaalt zelf het verzekerd bedrag en wie dit ontvangt na overlijden.

Bereken jouw premie
Simuleer mijn premie voor een uitvaartverzekering
Start de berekening
overlijdensverzekering

Wat is het doel van een overlijdensverzekering?

Het doel van een overlijdensverzekering is jouw naasten te beschermen tegen de kosten van een overlijden.

Heb je (eventueel samen met uw partner) een hypothecaire lening afgesloten? Dan kan het zijn dat (een deel van) de lening wordt kwijtgescholden bij overlijden. Dat is het geval wanneer de bank bij een hypotheeklening verplicht om ook een overlijdensverzekering in de vorm van een schuldsaldo verzekering af te sluiten. Dit geeft de schuldeiser (in dit geval de bank) een aanvullende zekerheid.

Ook een ondernemer kan een overlijdensverzekering afsluiten, waarbij zijn/haar zakenpartner de begunstigde is. Zo krijgt de zakenpartner de mogelijkheid om het aandeel van de erfgenamen af te kopen om de gezamenlijke onderneming verder te zetten wanneer de verzekerde komt te overlijden.

DELA foto

Waarom een overlijdensverzekering?

Na een overlijden komt er heel wat op je af. Wens je een mooi en persoonlijk afscheid, zonder financiële zorgen? Lees dan vooral verder wat een overlijdens- of begrafenisverzekering voor jou kan betekenen. Het bedrag dat vrijkomt bij een overlijdensverzekering kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden.


Heb je bijvoorbeeld samen met jouw partner een zware hypothecaire lening lopen om jouw huis af te betalen? Je zal deze maandelijkse aflossingen waarschijnlijk niet zelf kunnen blijven betalen als jouw partner plots komt te overlijden. Of je wenst minder te werken om voor de kinderen te zorgen als jouw partner overlijdt?


In deze gevallen kan een overlijdensverzekering een oplossing bieden.

Wat is het verschil tussen een overlijdensverzekering en een uitvaartverzekering ?

Een mooi alternatief voor een klassieke overlijdensverzekering is een begrafenisverzekering of uitvaartverzekering

Wat is het verschil tussen beide? Bij een overlijdensverzekering kan het uitgekeerde kapitaal zoals hierboven vermeld vrij besteed worden. De verzekeringnemer kan er bij een uitvaartverzekering specifiek voor kiezen om het verzekerde kapitaal te gebruiken voor de betaling van de uitvaartkosten. De uitvaartverzekering van DELA is het DELA Uitvaartzorgplan.

Een uitvaart kost vandaag gemiddeld € 5.000*. In deze prijs zijn de graf- of de urnenmuur concessie, de koffietafel en eventuele rouwjuwelen niet inbegrepen. Tel je deze zaken er wel bij, kom je uit op een gepersonaliseerd afscheid van € 7.000 en meer. De moeite waard om voor dit bedrag een online aanvraag tot polisvoorstel van een DELA Uitvaartzorgplan te doen. 

Een uitvaartverzekering heeft verder nog 2 belangrijke voordelen t.o.v. een overlijdensverzekering:

 1. Kinderen tot 18 jaar zijn mee verzekerd zonder bijpremie mits eenvoudige melding.
 2. In sommige uitvaartverzekeringen is bijstand inbegrepen. Zo biedt Het DELA Uitvaartzorgplan nabestaandenzorg aan. Een consulent komt dan na de uitvaart langs bij de nabestaanden om hen te helpen bij de praktische en administratieve afwikkelingen na het overlijden. Een welgekomen hulp in emotioneel moeilijke tijden.
Bereken jouw uitvaartkosten

Soorten overlijdensverzekeringen

Verzekeraars onderscheiden 4 soorten overlijdensverzekeringen:

 1. Tijdelijke overlijdensverzekering
  Deze overlijdens- of begrafenisverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit als de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt.

 2. Levenslange overlijdensverzekering
  Deze overlijdensverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit wanneer de verzekerde overlijdt, ongeacht het moment waarop dit gebeurt.

  Het DELA Uitvaartzorgplan is een levenslange overlijdensverzekering. Vanaf de eerste premiebetaling ben je immers levenslang verzekerd voor het volledig gekozen kapitaal. Dit verzekerde kapitaal wordt bij overlijden uitgekeerd aan de gekozen begunstigden in de polis of aan de uitvaartondernemer voor betaling van de uitvaartkosten, als je de uitvaartondernemer als begunstigde hebt aangeduid in jouw polis. Zo zorg je voor jezelf én voor jouw nabestaanden. Zij hebben immers geen financiële zorgen over jouw uitvaart in een emotioneel moeilijke periode.

 3. Vaste termijn
  Dit is een tijdelijke overlijdensverzekering waarbij de verzekeraar het verzekerde bedrag pas betaalt op de einddatum vermeld in de verzekeringspolis. De premie bij deze variant is lager dan bij een gewone tijdelijke overlijdensverzekering.

 4. Gelijkblijvend of dalend
  Bij deze variant blijft het verzekerd bedrag gelijk of kan je de hoogte van het verzekerd kapitaal (en daarmee de premie) jaarlijks laten dalen met een vast bedrag of een vast percentage.

Wat kost een overlijdensverzekering?

De hoogte van het verzekerde bedrag mag je zelf kiezen bij een overlijdensverzekering. Sommige (bank)verzekeraars starten aan minimaal € 5.000. Je kan dit verzekerd kapitaal tijdens de duur van de polis steeds aanpassen aan jouw noden en wensen.

Let wel: sommige (bank)verzekeraars voeren bij het afsluiten van de polis of een verhoging van het verzekerd kapitaal een medische acceptatie uit. Zij verzekeren immers risico’s en schatten deze graag goed in. Daarom vraagt de (bank)verzekeraar informatie over jouw gezondheid. Indien de maatschappij geen medische gegevens opvraagt, werkt ze meestal met een wachttijd. Tijdens die wachttijd wordt (bij overlijden) niet het volledig verzekerd kapitaal terugbetaald.

Het is dan ook mogelijk dat de premie voor uw overlijdensverzekering verhoogd wordt bij een verhoging van het verzekerd kapitaal. De premie kan je in de meeste gevallen maandelijks, 3-maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen, vaak via overschrijving. Sommige (bank)verzekeraars werken ook met zogenaamde risicopremies waarbij de premie mee evolueert met de leeftijd van de verzekerde.

Bij een overlijdensverzekering geldt ook de algemene verzekering taks van 2%. Let bij afsluiting zeker ook op de kleine lettertjes in verband met de uitsluitingen in het contract.

Bereken jouw premie voor een DELA Uitvaartzorgplan.

Bereken jouw premie
overlijdensverzekering

Nog meer weten over een overlijdensverzekering? Lees er meer over in onze veelgestelde vragen.De beste uitvaartverzekering van België

DECAVI2022

* Woensdag 26 oktober 2022 werd het DELA Uitvaartzorgplan in Brussel verkozen tot beste uitvaartverzekering 2022 door DECAVI. De DECAVI trofeeën bekronen de beste Tak 21 levensverzekeringsproducten en worden verkozen door de DECAVI jury na een grondige analyse. De categorie ‘uitvaartverzekering’ telde 4 kandidaten. De jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de producten gecontroleerd op basis van hun rendabiliteit voor de verzekerde, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie.