Menu
Contact

Wat is een overlijdensverzekering?

Met een Tak 21 overlijdensverzekering verzekert u zichzelf tegen de financiële gevolgen van een overlijden. Zo beschermt u uzelf en uw nabestaanden.


U bepaalt zelf het verzekerd bedrag en wie dit ontvangt na overlijden.

Bereken uw premie
overlijdensverzekering

Wat is het doel van een overlijdensverzekering?

Het doel van een overlijdensverzekering is uw naasten te beschermen tegen de kosten van een overlijden.



Heeft u (eventueel samen met uw partner) een hypothecaire lening afgesloten? Dan kan het zijn dat (een deel van) de lening wordt kwijtgescholden bij overlijden. Dat is het geval wanneer de bank bij een hypotheeklening verplicht om ook een overlijdensverzekering in de vorm van een schuldsaldo verzekering af te sluiten. Dit geeft de schuldeiser (in dit geval de bank) een aanvullende zekerheid.



Ook een ondernemer kan een overlijdensverzekering afsluiten, waarbij zijn/haar zakenpartner de begunstigde is. Zo krijgt de zakenpartner de mogelijkheid om het aandeel van de erfgenamen af te kopen om de gezamenlijke onderneming verder te zetten wanneer de verzekerde komt te overlijden.

Waarom een overlijdensverzekering?

Na een overlijden komt er heel wat op u af. Wenst u een mooi en persoonlijk afscheid, zonder financiële zorgen? Lees dan vooral verder wat een overlijdens- of begrafenisverzekering voor u kan betekenen. Het bedrag dat vrijkomt bij een overlijdensverzekering kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden.


Heeft u bijvoorbeeld samen met uw partner een zware hypothecaire lening lopen om uw huis af te betalen? U zult deze maandelijkse aflossingen waarschijnlijk niet zelf kunnen blijven betalen als uw partner plots komt te overlijden. Of u wenst minder te werken om voor de kinderen te zorgen als uw partner overlijdt?


In deze gevallen kan een overlijdensverzekering een oplossing bieden.

DELA foto

Wie kan een overlijdensverzekering nemen?

Elke meerderjarige persoon kan in België een overlijdensverzekering afsluiten. Iedere (bank)verzekeraar bepaalt zelf wat de maximum aan te sluiten leeftijd is en of hij een medische acceptatie (al dan niet met wachttijd) hanteert.

Wat is de prijs van een overlijdensverzekering?

De hoogte van het verzekerde bedrag mag u zelf kiezen bij een overlijdensverzekering. Sommige (bank)verzekeraars starten aan minimaal € 5.000. U kunt dit verzekerd kapitaal tijdens de duur van de polis steeds aanpassen aan uw noden en wensen.

Let wel: sommige (bank)verzekeraars voeren bij het afsluiten van de polis of een verhoging van het verzekerd kapitaal een medische acceptatie uit. Zij verzekeren immers risico’s en schatten deze graag goed in. Daarom vraagt de (bank)verzekeraar informatie over uw gezondheid. Indien de maatschappij geen medische gegevens opvraagt, werkt ze meestal met een wachttijd. Tijdens die wachttijd wordt (bij overlijden) niet het volledig verzekerd kapitaal terugbetaald.

Het is dan ook mogelijk dat de premie voor uw overlijdensverzekering verhoogd wordt bij een verhoging van het verzekerd kapitaal. De premie kunt u in de meeste gevallen maandelijks, 3-maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen, vaak via overschrijving. Sommige (bank)verzekeraars werken ook met zogenaamde risicopremies waarbij de premie mee evolueert met de leeftijd van de verzekerde.

Bij een overlijdensverzekering geldt ook de algemene verzekering taks van 2%. Let bij afsluiting zeker ook op de kleine lettertjes in verband met de uitsluitingen in het contract.

Bereken uw premie voor een DELA Uitvaartzorgplan.

Bereken uw premie

Wat is het verschil tussen een overlijdensverzekering en een uitvaartverzekering ?

Een mooi alternatief voor een klassieke overlijdensverzekering is een begrafenisverzekering of uitvaartverzekering

Wat is het verschil tussen beide? Bij een overlijdensverzekering kan het uitgekeerde kapitaal zoals hierboven vermeld vrij besteed worden. De verzekeringnemer kan er bij een uitvaartverzekering specifiek voor kiezen om het verzekerde kapitaal te gebruiken voor de betaling van de uitvaartkosten. De uitvaartverzekering van DELA is het DELA Uitvaartzorgplan.

Een uitvaart kost vandaag gemiddeld € 5.000*. In deze prijs zijn de graf- of de urnenmuur concessie, de koffietafel en eventuele rouwjuwelen niet inbegrepen. Telt u deze zaken er wel bij, komt u uit op een gepersonaliseerd afscheid van € 7.000 en meer. De moeite waard om voor dit bedrag een online aanvraag tot polisvoorstel van een DELA Uitvaartzorgplan te doen. 

Een uitvaartverzekering heeft verder nog 2 belangrijke voordelen t.o.v. een overlijdensverzekering:

  1. Kinderen tot 18 jaar zijn mee verzekerd zonder bijpremie mits eenvoudige melding.
  2. In sommige uitvaartverzekeringen is bijstand inbegrepen. Zo biedt Het DELA Uitvaartzorgplan nabestaandenzorg aan. Een consulent komt dan na de uitvaart langs bij de nabestaanden om hen te helpen bij de praktische en administratieve afwikkelingen na het overlijden. Een welgekomen hulp in emotioneel moeilijke tijden.

De begunstigden

Bij een overlijdensverzekering heeft u de vrije keuze tot aanduiden van de begunstigden. Zijn er geen begunstigden aangeduid, zijn het de wettelijke erfgenamen. Dat betekent dat zij het verzekerd kapitaal uitgekeerd krijgen van de (bank)verzekeraar wanneer de verzekerde komt te overlijden.


De verzekeringnemer kan echter ook andere personen aanduiden als begunstigde(n). Hij/zij hoeft dus niet te kiezen voor zijn/haar nabestaanden. Bij een uitvaartverzekering als levenslange overlijdensverzekering kan dit bijvoorbeeld de begrafenisondernemer zijn. Zo bent u zeker dat het verzekerde kapitaal gebruikt wordt om uw uitvaart te betalen. Of u kiest vrij uw begunstigden die dan over het verzekerd kapitaal zullen beschikken. 


De standaard begunstiging binnen een overlijdensverzekering is:



  • De huwelijkspartner waarmee de verzekeringnemer ten tijde van de uitkering was gehuwd

  • De kinderen van de verzekeringnemer

  • De erfgenamen van de verzekeringnemer


 
overlijdensverzekering

Verzekeraars onderscheiden 4 soorten overlijdensverzekeringen:

1. Tijdelijke overlijdensverzekering

Deze overlijdens- of begrafenisverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit als de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt.

2. Levenslange overlijdensverzekering

Deze overlijdensverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit wanneer de verzekerde overlijdt, ongeacht het moment waarop dit gebeurt.


Het DELA Uitvaartzorgplan is een levenslange overlijdensverzekering. Vanaf de eerste premiebetaling bent u immers levenslang verzekerd voor het volledig gekozen kapitaal. Dit verzekerde kapitaal wordt bij overlijden uitgekeerd aan de gekozen begunstigden in de polis of aan de uitvaartondernemer voor betaling van de uitvaartkosten, als u de uitvaartondernemer als begunstigde heeft aangeduid in uw polis. Zo zorgt u voor uzelf én voor uw nabestaanden. Zij hebben immers geen financiële zorgen over uw uitvaart in een emotioneel moeilijke periode

Meer informatie over het DELA Uitvaartzorgplan

3. Vaste termijn

Dit is een tijdelijke overlijdensverzekering waarbij de verzekeraar het verzekerde bedrag pas betaalt op de einddatum vermeld in de verzekeringspolis. De premie bij deze variant is lager dan bij een gewone tijdelijke overlijdensverzekering.

4. Gelijkblijvend of dalend

Bij deze variant blijft het verzekerd bedrag gelijk of kunt u de hoogte van het verzekerd kapitaal (en daarmee de premie) jaarlijks laten dalen met een vast bedrag of een vast percentage


Het Uitvaartzorgplan van uitvaartspecialist DELA voorziet niet enkel in een verzekerd kapitaal. Dankzij onze jarenlange expertise op het vlak van afscheid en het verzekeren en verzorgen van uitvaarten, hebben we ook nabestaandenzorg en online services in ons zorgpakket. We denken hierbij aan onze gebruiksvriendelijke uitvaartwensen tool waarbij u uw uitvaartwensen nu al kunt vastleggen voor later en online bewaren. Vormen van dienstverlening die klanten en niet-klanten écht verder helpen en dus niet enkel op financieel vlak. Vandaar bieden wij geen klassieke overlijdensverzekering aan, maar de beste uitvaartverzekering van België*.

De beste uitvaartverzekering van België

DECAVI2021

*Woensdag 27 oktober 2021 werd het DELA Uitvaartzorgplan in Brussel verkozen tot beste uitvaartverzekering 2021 door DECAVI. De DECAVI trofeeën bekronen de beste Tak 21 levensverzekeringsproducten en worden verkozen door de DECAVI jury na een grondige analyse. De categorie ‘uitvaartverzekering’ telde 4 laureaten. De jury heeft de prestaties en de kwaliteit van de producten gecontroleerd op basis van hun rendabiliteit voor de verzekerde, verzekeringskarakteristieken, communicatie en innovatie.