Menu
Zoek
Contact

Een bijzondere uitvaartdienst organiseren: onze tips

24 oktober 2023
Leestijd: 3 min

Het afscheid van een dierbare is een moeilijk en pijnlijk moment, maar kan ook mooi zijn. Vooral wanneer het gaat om een ceremonie die het leven en de persoonlijkheid van de overledene viert. De muzikale omkadering, een speech doorspekt met anekdotes en herinneringen, een zelf bedacht ritueel,… Het zijn allemaal mogelijkheden om een persoonlijke uitvaart te organiseren. Laat je inspireren via deze blog.

Muziek

De muzikale omkadering bepaalt voor een groot deel de sfeer en kan troostend werken voor de aanwezigen op de uitvaart. Vroeger werd meestal gekozen voor een kerkelijk of klassiek repertoire, maar vandaag kiezen nabestaanden voor een persoonlijk afscheid doorgaans voor de favoriete nummers van de overledene. Niemand kijkt er dus van op als er hardrock of folk door de aula schalt.

Live muziek of een koor zorgen voor extra sfeer. Misschien zijn de kinderen of kleinkinderen wel muzikaal? Laat ze dan het liedje zingen dat oma altijd met ze zong. Of laat ze hun instrument bespelen.

Als aandenken kan je de gasten naast een kaartje ook de muziek meegeven die tijdens de uitvaart te horen was: op een USB-stick of met een link naar een Spotify-lijst bijvoorbeeld. Uitvaartzorg Jaeken DELA van DELA zorgt voor een extra muzikale herinnering. 

'Wij zijn met onze lokale radio Goud FM overeengekomen dat het favoriete liedje van de dierbare overledene in de dagen voor en na de uitvaart op de radio te horen is, toegewijd aan de overledene. Een klein extra eerbetoon, waar de nabestaanden heel blij mee zijn.’

- Monica Vandeurzen, Uitvaartondernemer bij Uitvaartzorg Jaeken DELA

persoonlijke uitvaart

Foto en video

Foto’s of videobeelden zijn een middel bij uitstek om het leven van de overledene tijdens de uitvaart in beeld te brengen. Meestal wordt een mooie grote foto in een fotolijst op de kist of naast de urne geplaatst en heel vaak worden foto’s op een scherm in de kerk of aula geprojecteerd. Alle losse foto’s en videofragmenten worden dan na elkaar in één PowerPoint geplaatst, die ook later bij wijze van herinnering nog vaak zal bekeken worden. Maar wist je dat je ook een kist kan personaliseren door ze te laten bedrukken met foto’s naar keuze? Je zou daar ook een quote van de overledene bij kunnen laten drukken.

Een ander origineel idee voor een persoonlijk afscheid is om de foto’s allemaal aan linten vast te maken die je tijdens de koffietafel aan de muur bevestigt. Of hang kortere linten van verschillende hoogte aan het plafond, zodat het lijkt alsof de foto’s in de ruimte zweven.

Rouwmaaltijd

Samen eten en drinken werkt verbindend en kan na de uitvaart zorgen voor een ongedwongen sfeer, waarin volop herinneringen kunnen worden gedeeld. Traditioneel bestond een rouwmaaltijd uit koffie met broodjes, maar vandaag zoeken mensen ook hier naar een persoonlijke invulling en worden vaak de lievelingshapjes van de overledene geserveerd met zijn favoriete drankje.

Omdat we het leven van de overledene tijdens de uitvaart willen vieren, toasten we er vaak met bubbels. Als je die dan ook nog serveert in de antieke champagneglazen van opa, is het eerbetoon compleet.

Afscheidsritueel

Een uitvaartdienst wordt vaak afgesloten met een klein ritueel, zoals het branden van een kaars of een minuut stilte. Wanneer alle aanwezigen betrokken worden kan een ritueel extra verbindend werken. Zo kan je via de rouwbrief vragen of mensen een bloem willen meebrengen en die dan in een vaas laten steken tijdens een collectief moment. Of voor de liefhebber van de zeeschelpen, in een mooie pot op de kist. Bij het uitvoeren van zo’n ritueel is het belangrijk dat niet alleen de naaste familie maar ook alle genodigden het ritueel begrijpen. Daarom kan dit best even worden toegelicht door de uitvaartondernemer.

Het is ook een mooie gedachte om de aanwezigen iets mee te geven dat ze herinnert aan de overleden dierbare. Het favoriete recept van oma gedrukt op het bedankingskaartje bijvoorbeeld of haar lievelingssnoepje aangeboden bij het verlaten van de aula.

Eenvoudige rituelen kunnen ook een mooie manier zijn om kinderen te betrekken bij de uitvaart: laat hen een gedichtje voordragen of zeepbellen blazen. Ben je op zoek naar meer inspiratie voor afscheidsrituelen?

Wil je met de opgedane inspiratie voor een persoonlijke afscheidsceremonie zelf stappen zetten om jouw ideeën te noteren? Dan kan je jouw uitvaartwensen vastleggen via de uitvaartwensentool van DELA.