Menu
Zoek
Contact

Aanvraag indienen

Het DELA Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling die passen in het thema ‘Het moeilijke moment rondom het afscheid en overlijden draaglijker maken’.

Aanvraag indienen bij het DELA Fonds

Iedereen in België kan een aanvraag indienen bij het DELA Fonds.

 1. Je kan via de (blauwe) button, die onderaan op deze pagina staat, het aanvraagformulier invullen, lees vooraf eerst de voorwaarden goed door.
 2. Je vult het aanvraagformulier in, waarbij je duidelijk aangeeft dat jouw project past binnen het thema van het Fonds. Je krijgt na het invullen een e-mail met een projectnummer toegestuurd.
 3. De eerste dinsdag van de maand, beoordelen wij alle aanvragen. Dit kan in vakantieperiodes afwijken. Vervolgens ontvang je binnen de vijftien werkdagen een reactie.

Hoe werkt het?

 • Elke eerste dinsdag van de maand worden de aanvragen beoordeeld. Dit kan afwijken in vakantieperiodes. Daarna laten wij je binnen de 15 werkdagen weten of jouw aanvraag wordt voorgelegd aan de toewijzingscommissie. De toewijzingscommissie vergadert 4x per jaar en bekijkt onder andere of het project past bij het thema 'Het moeilijke moment rondom afscheid en overlijden draaglijker maken’, waar het geld aan besteed wordt en of leden van coöperatie DELA/medewerkers een actieve rol in het totale project spelen. Binnen de vijftien werkdagen na een vergadering van de toewijzingscommissie hoor je of het Fonds bijdraagt aan jouw project. Let op; Er kan geen aanvraag gedaan worden voor projecten of activiteiten, welke al hebben plaatsgevonden, voordat de toewijzingscommissie is samengekomen.
 • Om belangenvermenging te voorkomen kunnen leden van de Toewijzingscommissie zelf geen projecten indien. Zij dienen zich bovendien van elke stemming te onthouden indien zij banden hebben met de organisatie/project die steun aanvraagt.

Ontvang je een bijdrage uit het Fonds? Eén van onze medewerkers maakt dan concrete afspraken met jou over onder andere tegenprestaties en/of het gebruik van ons logo.

Vergaderdata toewijzingscommissie in 2024.

 • Dinsdag 5 maart
 • Dinsdag 11 juni
 • Dinsdag 3 september
 • Dinsdag 26 november

Voorwaarden

Hieronder vind je de voorwaarden waar een project aan moet voldoen:

 • Jouw project sluit aan bij het thema 'Het moeilijke moment van afscheid en overlijden draaglijker maken’.
 • Let op: ben je onderdeel van een nationale vereniging, dan kan je per jaar maximaal €10.000,00 aanvragen (in totaal, als landelijke vereniging), voor de duur van maximaal drie jaar.
 • Je kan aantonen dat je als vrijwilliger actief betrokken bent bij het project.
 • Jouw project is kleinschalig, laagdrempelig en praktisch ('handen uit de mouwen').
 • De bijdrage uit ons fonds is € 100 tot maximaal € 10.000.
 • Het gaat om een vrijwilligersproject binnen België.
 • Het project heeft geen politieke of religieuze achtergrond.
 • Jouw organisatie heeft geen winstoogmerk en is geen ander fonds of overheidsinstelling.
 • Een project kan maximaal drie opeenvolgende jaren een bijdrage ontvangen.

Het DELA Fonds van DELA geeft geen bijdrage voor exploitatie- en personeelskosten, vrijwilligersuitjes, vrijwilligerskosten, sportactiviteiten, dagbesteding, sponsoractiviteiten, toevallige ontmoetingen, (ver)bouw of restauratie van gebouwen, exposities, het uitgeven van boeken voor commerciële doeleinden, documentaires/films, buurt/straatfeest en onderzoeken.

DELA gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.

Vul hier het formulier in