Menu
Zoek
Contact

Organisatie van het DELA Fonds

In de toewijzingscommissie zitten 7 personen:

  • 1 voorzitter: Medewerker van DELA. De voorzitter van het Fonds zit de toewijzingscommissie voor en legt verantwoording af aan de directie van DELA België.
  • 1 medewerker van DELA van het DELA Fonds team.
  • 5 onafhankelijke leden van de coöperatie DELA.

De toewijzingscommissie vergadert 4x per jaar en beoordeelt aanvragen. De commissie bekijkt onder andere of het project past bij het thema 'Het moeilijke moment rondom afscheid en overlijden nemen draaglijker maken’, waar het geld aan besteed wordt en of leden/medewerkers een actieve rol in het totale project spelen.

Er zal in ons online-ledenmagazine een oproep gelanceerd worden voor kandidaten voor de toewijzingscommissie.

Lees hier meer over de voorwaarden voor de kandidaten

U kan zich nog steeds kandidaat stellen. Lees vooraf goed de voorwaarden.

Ik stel me kandidaat

De dagelijkse gang van zaken is in handen van corporate communications.

Het DELA Fonds van DELA is juridisch zelfstandig.

Geld doneren aan ons fonds?

Je kan ook een gift doen aan het DELA Fonds. Op die manier help je het Fonds bij het steunen van nog meer projecten. Maak jouw bijdrage over op IBAN-rekeningnummer NL49RABO0304835447 op naam van name van Stichting DELA Fonds, BELGIË.

Contact:

DELA Fonds DELA België
Noorderplaats 5
2000 Antwerpen
delafonds@dela.be

02 800 87 87