Menu
Zoek
Contact

Profiel voor leden van de toewijzingscommissie

Als lid van coöperatie DELA kan je niet alleen projecten indien, maar je kan je ook kandidaat stellen voor de Toewijzingscommissie*. De Toewijzingscommissie vergadert 4x per jaar en beoordeelt de aanvragen die in aanmerking komen voor steun. Projecten sluiten aan bij het thema 'het moeilijke moment rondom afscheid en overlijden draaglijker maken’.

dela

Als kandidaat herken je jezelf in het volgende:

  • Je draagt vrijwilligerswerk een warm hart toe en wordt hier enthousiast van;
  • Je kunt met een kritisch oog de aanvragen bekijken en beoordelen en waar nodig tips en adviezen geven;
  • Tijdens de vergadering vind je het leuk om hierover te sparren en overleggen met de overige leden van de Toewijzingscommissie
  • Je bent 1 x per kwartaal beschikbaar voor de vergadering en voorbereiding hiervan. De vergaderingen vinden eens per kwartaal op dinsdag plaats op ons hoofdkantoor in Antwerpen of Luik of online (TBD). In de weken ervoor heb je tijd om de stukken voor te bereiden. Voor 2024 zijn de vergaderdata: dinsdag 5 maart om 10.00 uur, dinsdag 11 juni om 11.00 uur, dinsdag 3 september om 10.30 uur, dinsdag 26 november om 10.00 uur.

Belangrijk : als lid zetel je voor een termijn van 1 jaar in de commissie. Je deelname kan 3 maal verlengd worden. De functie is op vrijwillige basis en onbezoldigd.* Om neutraliteit te waarborgen mogen leden van de Toewijzingscommissie zelf geen projecten indien en moeten ze zicht onthouden van stemmingen van projecten van organisaties waar zij lid van uitmaken of uitgemaakt hebben of waarmee zij op één of andere manier een bijzondere band mee hebben

dela

Enthousiast?

Stel je dan kandidaat via het kandidaatsformulier. Heb je een vraag over deze functie? Neem dan contact op met Marysia Kluppels via mkluppels@dela.be.