Menu
Contact

Vragen over de gevolgen van de Corona-crisis op onze dienstverlening?

Update: 9 juni 2021 - 15u00

DELA volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en informeert u via deze pagina die regelmatig zal geüpdatet worden in samenspraak met de betreffende organisaties in de uitvaartsector zoals de Federatie van begrafenisondernemers.

Gezien de maatregelen nav het coronavirus kunnen er maar een beperkt aantal medewerkers aanwezig zijn op de DELA-kantoren in Antwerpen en Luik. We kunnen bezoekers of klanten enkel op afspraak ontvangen op kantoor. Wij verontschuldigen ons alvast voor het ongemak en hopen op uw begrip.

Meer info kan via mail naar info@dela.be of op 02 800 87 87.

Maar wat betekent het als een dierbare overlijdt aan het coronavirus? En gaan groetmomenten en uitvaarten gewoon door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen met een duidelijk antwoord.

 

Vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen op uitvaart (plechtigheid, groeten, etc).

Veelgestelde vragen over corona en de uitvaartverzekering.

Rouwen, condoleren, afscheid nemen en ondersteunen in coronatijden?

Klik hier voor meer info van onze experten

 

Vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen op uitvaart (plechtigheid, groeten, ...)

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden door telefonische contact op te nemen met uw begrafenisondernemer. Heeft de overledene een uitvaartverzekering? In dat geval is het belangrijk dat, de nabestaanden zo snel mogelijk (24/24 en 7/7) contact op nemen met DELA via het telefoonnummer: 078 05 05 78. Vergeet niet te melden dat de overleden persoon (vermoedelijk) drager is van het Coronavirus.

Ga ik naar het uitvaartcentrum voor het regelingsgesprek rond de uitvaart?

We volgen hier de richtlijnen de federale overheid en de Federatie van begrafenisondernemers.

Om de nabestaanden en onze uitvaartmedewerkers optimaal te beschermen wordt er gevraagd om de uitvaart bij voorkeur op afstand te regelen - bijvoorbeeld via telefoon, Skype, Whatsapp of FaceTime videogesprek - of ter plaatse in het uitvaartcentrum. Het dragen van een mondmasker verplicht. Kom bij voorkeur alleen, of met maximaal één lid van uw familie. De social distancing van 1,5 m dient steeds gerespecteerd te worden. De uitvaartondernemer zal in geen geval aan tafel gaan zitten met personen die (vermoedelijk) besmet zijn met het Coronavirus.

Wat met de nabestaandenzorg?

Onze consulenten nabestaandenzorg die u helpen met de praktische en administratieve rompslomp na de uitvaart zullen bij voorkeur alles telefonisch afhandelen met de familie.

Kan de uitvaart van mijn overleden dierbare gewoon doorgaan?

Vanaf 9 juni kunnen erediensten en ceremonieën in kerken, aula’s en crematoria plaatsvinden met maximum 100 aanwezigen, op voorwaarde dat het social distancing-principe van 1,5 meter afstand wordt gerespecteerd. Voor plechtigheden die in open lucht plaatshebben geldt een maximum van 200 deelnemers. Personeel, priesters en voorgangers zijn hierbij niet inbegrepen, en ook kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend tot deze maxima

Het dragen van een mondmasker is verplicht. 

Het is belangrijk om fysiek contact (bv. een hand geven, omhelzingen) tijdens het condoleren voor of na de dienst te vermijden. Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door vriendelijk oogcontact of een kleine buiging, terwijl u hen aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare.

Tijdens christelijke diensten wordt de wijwaterkwast verwijderd en de zegening van de overledene gebeurt met een knikje of een kruisteken. Tijdens de offergang wordt het kruis niet meer aangeboden aangezien men al wel eens de neiging heeft het kruis te kussen of aan te raken.

Gezondheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is. In lijn met de richtlijnen van de overheid adviseert DELA deze mensen niet naar de uitvaart of de begroetingen te komen.

Afwezigen kunnen afhankelijk van het uitvaartcentrum de uitvaart volgen via livestream. Uitvaarten kunnen eventueel ook opgenomen worden en nadien gedeeld worden.

Wat met begroetingen in het funerarium / mortuarium? Kunnen deze doorgaan?

De groetmomenten in het funerarium kunnen doorgaan, en dit in afstemming met de uitvaartmedewerkers. Daarbij dient steeds social distancing van 1,5 meter te worden gerespecteerd en moet er een mondmasker worden gedragen.

Wij raden aan om de overledene niet aan te raken en het lichaam niet te omhelzen of te zoenen. Als dat toch gebeurt, was dan zeker grondig uw handen met zeep en water of ontsmet ze met handgel.

Gezondheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is. In lijn met de richtlijnen van de overheid adviseert DELA deze mensen niet naar de uitvaart of de begroetingen te komen.

Is de winkel of showroom van de uitvaartondernemer open?

U kunt in onze winkel en showroom op afspraak terecht tijdens onze reguliere openingsuren. Wij vragen om hierbij de regels inzake social distancing te respecteren en 1,5 meter afstand te bewaren. Het dragen van een mondmasker is steeds sterk aanbevolen. Kom bij voorkeur alleen, of met maximaal één lid van uw familie. Betalingen dienen bij voorkeur met bancontact te gebeuren.

Wat met de koffietafel / rouwmaaltijden?

Vanaf 9 juni mogen Koffietafels georganiseerd worden voor maximum 50 personen, op voorwaarde dat 1,5 meter social distancing kan gerespecteerd worden. Per tafel mogen niet meer dan 4 gasten plaatsnemen. Het social distancing-principe van 1,5 meter en het dragen van een mondmasker blijven verplicht, behalve wanneer men aan tafel zit.

Wat met crematoria?

Crematies gaan gewoon door.

Wat gebeurt er met mijn dierbare overledene die besmet is met het Coronavirus?

Uw dierbare overledene wordt door ons opgehaald en wordt even toegewijd verzorgd als iemand die niet besmet is. In overeenstemming met de geldende richtlijnen volgt DELA een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding voor de verzorger is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover op het juiste moment uitleg. De kans op verspreiding van het Coronavirus via een overleden persoon is klein, maar bestaat.

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?

De FOD Volksgezondheid heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat het virus na overlijden van de patiënt, nog 72 uur kan overleven. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog na overlijden aanwezig zijn.

Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, handschoenen, …).

Wij raden wel aan om de overledene niet aan te raken en het lichaam niet te omhelzen of te zoenen. Als dat toch gebeurt, was dan zeker grondig uw handen of ontsmet ze met handgel.

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met hart- of longaandoeningen - naar de uitvaart komen?

DELA doet beroep op ieders ‘gezond verstand’ om zorgvuldig te handelen in belang voor zichzelf en voor anderen. Wij kunnen als organisatie niemand verbieden om een uitvaart te bezoeken. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar om de extra kwetsbare risicogroepen zoals ouderen (+ 70 jaar) en kinderen te beschermen, neem je beter het zekere voor het onzekere.

Wat met repatriëringen bij Brussels Airport Mortuary?

Verschillende landen hebben vaak verschillende maatregelen en richtlijnen ter bestrijding van het Coronavirus. Bovendien worden we geconfronteerd met geschrapte vluchten en gesloten grenzen en gesloten luchthavens. We kunnen hier dus geen éénduidig antwoord op geven aangezien de modus operandi kan verschillen van land tot land. Niettegenstaande trachten we steeds binnen de mate van het mogelijke een oplossing te zoeken voor de overbrengingen, maar met gesloten grenzen is dit niet altijd mogelijk.

Kan een lichaam dat besmet is met COVID-19 nog geschonken worden aan de wetenschap?

Neen, indien bevestigd werd dat de overledene besmet was met Covid-19, zal het lichaam niet toegelaten worden als schenking voor de wetenschap. Dit geldt voor elk hospitaal.

Moet er ingeval van (vermoeden van) overlijden aan Covid-19 een (veel) duurdere kist genomen worden voor veiligheid?

Neen, het is absoluut niet waar dat ingeval van een overlijden of een vermoeden van overlijden aan corona er een duurdere of de duurste kist genomen moet worden.

Wel is het zo dat ziekenhuizen en rust - en verzorgingstehuizen nu vaak vragen om de overleden dierbare te komen ophalen met een kist. Daardoor zou het kunnen dat de kist al vrij snel gekozen moet worden. Maar dat moet zeker geen dure of de duurste kist zijn.

Handen schudden om te condoleren. Mag dat wel?

De FOD Volksgezondheid deed een dringende oproep om elkaar niet meer de hand te schudden en te kussen. Zo moeten we de verspreiding van het Coronavirus proberen af te remmen.

Maar hoe condoleer je de nabestaanden dan wel zonder hen aan te raken? Dat kan bijvoorbeeld met vriendelijk oogcontact of een kleine buiging, terwijl u hen aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare.

Bij het regelen van de uitvaart zal de uitvaartondernemer of adviseur dit onderwerp ter sprake brengen bij de nabestaanden. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het begin van een afscheidsceremonie de DELA medewerker de bezoekers verzoekt geen handen te schudden.

Op de afbeelding hiernaast geven we nog graag enkele alternatieve condoleance handelingen mee:

  • Leg uw eigen hand op het hart, terwijl u de nabestaanden aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare
  • Vouw uw eigen handen ineen, terwijl u de nabestaanden aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare
Nog andere vragen? Contacteer uw uitvaartondernemer.

 


 

Veelgestelde vragen over corona en de uitvaartverzekering

Ik wil een uitvaartverzekering afsluiten bij DELA. Kan er iemand van jullie langskomen?

DELA volgt nauwlettend de instructies van de FOD Volksgezondheid. We doen er alles aan om uw gezondheid en deze van onze medewerkers veilig te stellen. Onze adviseurs adviseren u bij voorkeur vanop afstand bv. via telefoon, Skype, Whatsapp of FaceTime videogesprek. U kunt ook snel en eenvoudig online een premieberekening uitvoeren of een aanvraag tot een DELA Uitvaartzorgplan indienen.

Kan ik naar het kantoor van DELA in Luik of Antwerpen komen voor informatie of om een uitvaartverzekering af sluiten?

Omwille van de maatregelen nav het coronavirus kunnen er maar een beperkt aantal medewerkers aanwezig zijn in de DELA-kantoren in Antwerpen en Luik. We kunnen klanten dan ook enkel op afspraak ontvangen op kantoor. Meer info verkrijgen kan telefonisch op het nummer 02 800 87 87 of via mail receptie@dela.be.

Mijn dierbare en / of ik zijn verzekerd bij DELA. Heeft een overlijden als gevolg van het Coronavirus gevolgen voor mijn verzekering?

Als u of uw dierbare een DELA Uitvaartzorgplan heeft, zorgt DELA ervoor dat de uitvaartkosten betaald worden voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Bovendien krijgen uw nabestaanden praktische hulp, begeleiding, bijstand en advies. Dit geldt ook bij een overlijden als gevolg van het Coronavirus ongeacht of de overledene afreisde naar een risicogebied.

Samengevat: overlijden ingevolge coronabesmetting is geen uitgesloten risico. De dekkingen, het verzekerd kapitaal en de polisvoorwaarden blijven wat ze zijn, ook als de overledene was afgereisd naar een risicogebied.

U kunt alle voorwaarden van het DELA Uitvaartzorgplan nalezen op deze pagina.

Bij het regelen van de uitvaart, begroetingen en ceremonie volgen we de instructies van de federale overheid zoals hierboven uitgelegd.

Nu uitvaarten in besloten kring of zelfs niet doorgaan, er vaak geen of minder bloemen of bidprentjes zijn zal de kost van de uitvaart soms toch ook kleiner zijn? Wat gebeurt er met het kapitaal dat over is?

Als u of uw dierbare een DELA Uitvaartzorgplan heeft, zorgt DELA ervoor dat de uitvaartkosten betaald worden voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Bovendien krijgen uw nabestaanden praktische hulp, begeleiding, bijstand en advies.

Valt de uitvaartfactuur goedkoper uit waardoor er nog een deel van het kapitaal over is? In dat geval wordt dit restbedrag steeds uitbetaald aan de door de verzekeringsnemer aangeduide begunstigde.

Dit geldt voor de restbedragen trouwens altijd.

Wat indien de nabestaanden nu al dan niet een dienst hebben in besloten kring en later een (tweede) dienst willen waar iedereen die wil dan bij kan zijn. Kan die tweede dienst dan ook betaald worden met de uitvaartverzekering?

Als u of uw dierbare een DELA Uitvaartzorgplan heeft, zorgt DELA ervoor dat de uitvaartkosten betaald worden voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Bovendien krijgen uw nabestaanden praktische hulp, begeleiding, bijstand en advies.

Is er nog een deel van het kapitaal over, dan wordt dit uitbetaald aan de door de verzekeringsnemer aangeduide begunstigde.

Hij/zij kan dit kapitaal dan later aanwenden om bv. de tweede dienst te betalen.

Of, je kan er ook voor kiezen om te vragen aan DELA om het overblijvende kapitaal te laten bevriezen bij DELA*. DELA zal dan dit tegoed aanwenden om de tweede dienst (of andere later bijgekomen uitvaartkosten) te bekostigen. Mocht er daarna nog kapitaal over zijn, zal DELA dit vooralsnog uitbetalen aan de door de verzekeringsnemer aangeduide begunstigde.

*Dit kan, voor zover er nog verzekerd kapitaal rest en desgevallend mits akkoord van de begunstigde(n). Om na te gaan of het akkoord van de begunstigde(n) is vereist, moet je de specifieke polivoorwaarden nagaan. Dit verschilt immers van geval tot geval.

Is een uitvaart nu veel goedkoper door de coronamaatregelen? Er zijn nu toch minder mensen op de dienst aanwezig?

Een dienst voor 150 of 15 mensen maakt op zich in kostprijs niet echt verschil uit als er gebruik gemaakt wordt van een aula.

De aula moet ongeacht het aantal aanwezigen klaargezet worden, voor en na gepoetst worden en nu in deze tijden bijkomend ontsmet worden na elke dienst.

Er wordt meestal wel minder of niets uitgegeven aan bidprentjes - rouwbrieven en bloemen. Sommige mensen doen zelfs geen dienst en laten de asresten onmiddellijk uitstrooien op de strooiweide of laten de urne dadelijk bijzetten in het urneveld of columbarium. Andere mensen laten de urne bewaren en doen de dienst op een later moment in het jaar. Weet wel dat er door de coronamaatregelen nu ook een aantal kosten die er voorheen niet waren zoals beschermingskledij voor de uitvaartmedewerkers, continue ontsmetting enz.

Kortom, de kost van een uitvaart is nu inderdaad meestal goedkoper, maar niet altijd en dus echt afhankelijk van de manier waarop invulling gegeven wordt aan de uitvaart en de keuzes die men daarin maakt.