Menu
Zoek
Contact

Vragen over de gevolgen van de Corona-crisis op onze dienstverlening?

Update: 7 maart 2022

DELA volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en informeert u via deze pagina in samenspraak met de betreffende organisaties in de uitvaartsector zoals de Federatie van begrafenisondernemers. Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen met een duidelijk antwoord.

Meer info kan via mail naar info@dela.be of op 02 800 87 87.

Vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen op uitvaart (plechtigheid, groeten, etc).

Veelgestelde vragen over corona en de uitvaartverzekering.

Rouwen, condoleren, afscheid nemen en ondersteunen in coronatijden?

Klik hier voor meer info van onze experten

 

Vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen op uitvaart (plechtigheid, groeten, ...)

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden door telefonische contact op te nemen met uw begrafenisondernemer. Heeft de overledene een uitvaartverzekering? In dat geval is het belangrijk dat, de nabestaanden zo snel mogelijk (24/24 en 7/7) contact op nemen met DELA via het telefoonnummer: 078 05 05 78. Vergeet niet te melden dat de overleden persoon (vermoedelijk) drager is van het Coronavirus.

Ga ik naar het uitvaartcentrum voor het regelingsgesprek rond de uitvaart?

Onze uitvaartmedewerkers blijven volledig beschikbaar voor u, maar zullen de uitvaart bij voorkeur op afstand regelen via de telefoon of een Skype gesprek, of ter plaatse in ons uitvaartcentrum.

Wat met de nabestaandenzorg?

Onze consulenten nabestaandenzorg die u helpen met de praktische en administratieve rompslomp na de uitvaart komen opnieuw bij u langs. Ze respecteren hierbij de veiligheidsvoorschriften. Desgewenst kunnen zij ook alles vanop afstand behandelen.

Kan de uitvaart van mijn overleden dierbare gewoon doorgaan?

Er mag een onbeperkt aantal personen deelnemen aan de uitvaart. Social distancing van 1,5 meter en het dragen van een mondmasker worden aanbevolen.

Het is belangrijk om fysiek contact (bv. een hand geven, omhelzingen) tijdens het condoleren voor of na de dienst te vermijden. Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door vriendelijk oogcontact of een kleine buiging, terwijl u hen aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare.

Gezondheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is. In lijn met de richtlijnen van de overheid adviseert DELA deze mensen niet naar de uitvaart of de begroetingen te komen.

Afwezigen kunnen afhankelijk van het uitvaartcentrum de uitvaart volgen via livestream. Uitvaarten kunnen eventueel ook opgenomen worden en nadien gedeeld worden.

Wat met begroetingen in het funerarium / mortuarium? Kunnen deze doorgaan?

De groetmomenten in het funerarium kunnen doorgaan, en dit in afstemming met de uitvaartmedewerkers. Social distancing van 1,5 meter en het dragen van een mondmasker worden aanbevolen. 

Gezondheidsklachten zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is. In lijn met de richtlijnen van de overheid adviseert DELA deze mensen niet naar de uitvaart of de begroetingen te komen.

Is de winkel of showroom van de uitvaartondernemer open?

U kunt in onze winkel en showroom terecht tijdens onze reguliere openingsuren. Social distancing van 1,5 meter en het dragen van een mondmasker worden aanbevolen. Betalingen dienen bij voorkeur met bancontact te gebeuren.

Wat met de koffietafel / rouwmaaltijden?

Koffietafels mogen georganiseerd worden voor een onbeperkt aantal personen. De locaties van DELA zijn uitgerust met een luchtkwaliteitsmeter, conform de overheidsmaatregelen.

Wat gebeurt er met mijn dierbare overledene die besmet is met het Coronavirus?

Uw dierbare overledene wordt door ons opgehaald en wordt even toegewijd verzorgd als iemand die niet besmet is. In overeenstemming met de geldende richtlijnen volgt DELA een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding voor de verzorger is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover op het juiste moment uitleg. De kans op verspreiding van het Coronavirus via een overleden persoon is klein, maar bestaat.

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?

De FOD Volksgezondheid heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat het virus na overlijden van de patiënt, nog 72 uur kan overleven. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog na overlijden aanwezig zijn.

Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, handschoenen, …).

Wij raden wel aan om de overledene niet aan te raken en het lichaam niet te omhelzen of te zoenen. Als dat toch gebeurt, was dan zeker grondig uw handen of ontsmet ze met handgel.

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met hart- of longaandoeningen - naar de uitvaart komen?

DELA doet beroep op ieders ‘gezond verstand’ om zorgvuldig te handelen in belang voor zichzelf en voor anderen. Wij kunnen als organisatie niemand verbieden om een uitvaart te bezoeken. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid.

Wat met repatriëringen bij Brussels Airport Mortuary?

We kunnen hier geen éénduidig antwoord op geven aangezien de modus operandi kan verschillen van land tot land. Niettegenstaande trachten we steeds binnen de mate van het mogelijke een oplossing te zoeken voor de overbrengingen, maar met gesloten grenzen is dit niet altijd mogelijk.

Kan een lichaam dat besmet is met COVID-19 nog geschonken worden aan de wetenschap?

Neen, indien bevestigd werd dat de overledene besmet was met Covid-19, zal het lichaam niet toegelaten worden als schenking voor de wetenschap. Dit geldt voor elk hospitaal.

Handen schudden om te condoleren. Mag dat wel?

De FOD Volksgezondheid deed een dringende oproep om elkaar niet meer de hand te schudden en te kussen. Zo moeten we de verspreiding van het Coronavirus proberen af te remmen.

Maar hoe condoleer je de nabestaanden dan wel zonder hen aan te raken? Dat kan bijvoorbeeld met vriendelijk oogcontact of een kleine buiging, terwijl u hen aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare.

Bij het regelen van de uitvaart zal de uitvaartondernemer of adviseur dit onderwerp ter sprake brengen bij de nabestaanden. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het begin van een afscheidsceremonie de DELA medewerker de bezoekers verzoekt geen handen te schudden.

Op de afbeelding hiernaast geven we nog graag enkele alternatieve condoleance handelingen mee:

  • Leg uw eigen hand op het hart, terwijl u de nabestaanden aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare
  • Vouw uw eigen handen ineen, terwijl u de nabestaanden aankijkt en condoleert met het verlies van hun dierbare
Nog andere vragen? Contacteer uw uitvaartondernemer.

 


Condoleren V2

 

Veelgestelde vragen over corona en de uitvaartverzekering

Ik wil een uitvaartverzekering afsluiten bij DELA. Kan er iemand van jullie langskomen?

Onze adviseurs komen graag bij u langs en respecteren hierbij uiteraard de veiligheidsvoorschriften. Desgewenst kunnen zij u ook vanop afstand verder helpen. U kunt ook snel en eenvoudig online een premieberekening uitvoeren of een aanvraag tot een DELA Uitvaartzorgplan indienen.

Kan ik naar het kantoor van DELA in Luik of Antwerpen komen voor informatie of om een uitvaartverzekering af sluiten?

De DELA kantoren in Antwerpen en Luik zijn terug open voor het publiek. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op het nummer 02 800 87 87 of via mail receptie@dela.be.

Mijn dierbare en / of ik zijn verzekerd bij DELA. Heeft een overlijden als gevolg van het Coronavirus gevolgen voor mijn verzekering?

Als u of uw dierbare een DELA Uitvaartzorgplan heeft, zorgt DELA ervoor dat de uitvaartkosten betaald worden voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Bovendien krijgen uw nabestaanden praktische hulp, begeleiding, bijstand en advies. Dit geldt ook bij een overlijden als gevolg van het Coronavirus ongeacht of de overledene afreisde naar een risicogebied.

Samengevat: overlijden ingevolge coronabesmetting is geen uitgesloten risico. De dekkingen, het verzekerd kapitaal en de polisvoorwaarden blijven wat ze zijn, ook als de overledene was afgereisd naar een risicogebied.

U kunt alle voorwaarden van het DELA Uitvaartzorgplan nalezen op deze pagina.

Bij het regelen van de uitvaart, begroetingen en ceremonie volgen we de instructies van de federale overheid zoals hierboven uitgelegd.