Menu
Zoek
Contact

Wat is het verschil tussen een wilsverklaring en een wilsbeschikking?

17 juni 2021
Leestijd: 3 min
U kunt nu al heel wat zaken regelen voor later, het moment waarop u er niet meer zal zijn of misschien niet wilsbekwaam meer bent. Een mooi voorbeeld hiervan is het opstellen van een wilsbeschikking.
Of is het een wilsverklaring? Er bestaat veel verwarring rond beide begrippen. Wij leggen graag het verschil uit.

Wilsbeschikking: wat gebeurt er met het stoffelijk overschot na overlijden?

Bij een wilsbeschikking denken mensen vaak aan een testament. Maar dat is niet correct. In een testament legt u of uw notaris onder andere vast wat er moet gebeuren met uw nalatenschap na uw overlijden. 

Laatste wilsbeschikking: wat zijn uw uitvaartwensen?

In een laatste wilsbeschikking legt u vast wat er moet gebeuren met uw lichaam na uw overlijden. Dat gebeurt in België vaak via een officieel document, ondertekend en gedateerd, bij de Dienst Burgerzaken in uw gemeentehuis. Dit document staat ook dikwijls op de gemeente website. Deze verklaring wordt dan officieel geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt hier steeds een officieel ontvangstbewijs van.

In uw laatste wilsbeschikking geeft u aan:

  • of u kiest voor een begrafenis of een crematie
  • volgens welke levensbeschouwing de afscheidsplechtigheid moet georganiseerd worden
  • in welke gemeente u uw laatste rustplaats wenst (in België of in het buitenland)

Bij aangifte van het overlijden (meestal door de begrafenisondernemer), gaat de gemeente steeds na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft geregistreerd of niet. Zo bent u zeker dat u de uitvaart krijgt die u voor ogen hebt.

Het is altijd mogelijk om zelf aanpassingen aan u laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de Dienst Burgerzaken.

Digitale wilsbeschikking: leg uw uitvaartwensen online vast

Als uitvaartspecialist biedt DELA u de kans om uw uitvaartwensen nu al digitaal vast te leggen. Zo hoeven uw nabestaanden later geen moeilijke beslissingen meer te nemen bij de organisatie van uw uitvaart. Een mooi gebaar naar hen toe én gemoedsrust voor u.

Zowel niet-klanten als DELA klanten kunnen via de gebruiksvriendelijke online tool www.digitalewilsbeschikking.be hun wensen over hun afscheid nu al vastleggen. Dankzij uw persoonlijke MijnDELA account kunt u deze wensen makkelijk online bewaren, later opnieuw wijzigen en desgewenst afdrukken. Even registreren na de eerste stap van uw digitale wilsbeschikking en klaar!

Als u een DELA Uitvaartzorgplan hebt, kunnen we uw online uitvaartwensen bovendien koppelen aan uw polis. Zo zullen uw wensen bij melding van uw overlijden bij DELA doorgegeven worden aan uw nabestaanden. Een mooi voordeel dat zorgt voor extra gemoedsrust en zekerheid.

Als u geen klant bent bij DELA, raden we aan om deze uitvaartwensen af te drukken en toe te voegen aan uw officiële wilsbeschikking bij uw gemeente of stad. Zo is de kans het grootst dat u het gepersonaliseerde afscheid krijgt dat u in gedachten had.

We geven ook steeds het advies om uw familieleden of zij die waarschijnlijk uw uitvaart gaan regelen nu al op de hoogte te brengen van het bestaan en de bewaarplaats van deze uitvaartwensen. Zo worden ze tijdig teruggevonden en vermijdt u familiale misverstanden en conflicten later.

Naar de digitale wilsbeschikking

Wat is een wilsverklaring?

Onderstaande definities vonden we terug via het boek ‘Ethische perspectieven’ 19 (2), 155-166, 10.2143 / EPN.19.2.2038098 © 2009.

Een wilsverklaring is een schriftelijke verklaring waarin iemand kan aangeven wat hij/zij wil wat betreft medische behandelingen in de toekomst, voor het geval hij/zij niet meer in staat is hierover beslissingen te nemen. Daarbij moeten we het onderscheid maken tussen actuele en voorafgaande wilsverklaringen. 

Actuele wilsverklaring

Een actuele wilsverklaring wordt afgelegd door een wilsbekwaam persoon (die in staat is zijn/haar wil te uiten) tegenover een zorgverlener (meestal een arts) met het oog op toestemming tot, verzoek om of weigering van (één of meerdere) medische tussenkomst(en), waar hier en nu behoefte aan bestaat. In alle gevallen is de persoon die de actuele wilsverklaring aflegt reeds (ongeneeslijk) ziek.

Een voorbeeld van een actuele wilsverklaring is de wilsverklaring euthanasie

Voorafgaande wilsverklaring

Een voorafgaande wilsverklaring wordt ook afgelegd door een wilsbekwame persoon tegenover een zorgverlener (meestal een arts) met het oog op toestemming tot, verzoek om of weigering van (één of meerdere) medische tussenkomst(en), waar op het ogenblik dat de wilsverklaring wordt afgelegd nog geen behoefte aan bestaat

Dit soort wilsverklaring wordt doorgaans afgelegd voor het geval dat de persoon in een situatie terechtkomt waar/hij niet meer in staat zou zijn zijn/haar wil te uiten, m.a.w. wilsonbekwaam is. Een voorbeeld hiervan is een onomkeerbare coma.

Een voorbeeld van een voorafgaande wilsverklaring is een wilsverklaring orgaandonatie of een wilsverklaring schenking van uw lichaam aan de wetenschap. 

Positieve en negatieve wilsverklaring

In een positieve wilsverklaring stemt een persoon toe in een medische tussenkomst of een uitdrukkelijk verzoek tot een medische tussenkomst.

In een negatieve wilsverklaring weigert een persoon toe te stemmen in een medische tussenkomst.

Hebt u vragen over uw officiële  wilsbeschikking? Contacteer uw stad of gemeente.
Vragen over wilsverklaringen? Lees onze LEIF-pagina.


Bronnen: vlaanderen.be / ‘Ethische perspectieven’ 19 (2), 155-166, 10.2143 / EPN.19.2.2038098 © 2009. 

 

Lees ook onderstaande blogartikels voor meer inspiratie rondom leven en afscheid.