Menu
Zoek
Contact
jong gezin

De DELA Natura Uitvaartverzekering

Wat is een Natura uitvaartverzekering? (Classic of Gold)

Bij een Natura uitvaartverzekering verzeker je je voor de belangrijkste diensten van jouw uitvaart: begrafenis of crematie. DELA helpt jouw nabestaanden op die manier een mooi afscheid te regelen in de moeilijke periode na overlijden.

Je bent verzekerd voor de basisprestaties, het aanvullend kapitaal en optioneel, een Pluskapitaal.

Voor welke diensten ben je verzekerd?

Je hebt een Natura uitvaartverzekering. Dit betekent dat je verzekerd bent voor een pakket aan diensten bij overlijden.
Elke verzekerde op de Naturapolis is verzekerd voor deze basisprestaties.

DELA helpt je met het kiezen van jouw begrafenisondernemer. Je bent vrij in jouw keuze van begrafenisondernemer.

Het is niet meer mogelijk vandaag nog een DELA Natura Uitvaartverzekering af te sluiten. Wenst je jezelf of jouw naasten te verzekeren voor de kosten van de Uitvaart? Bekijk hier ons Uitvaartzorgplan. Met het Uitvaartzorgplan zorg je ervoor dat de uitvaartkosten betaald worden voor het bedrag waarvoor je verzekerd bent. Bovendien krijgen jouw nabestaanden praktische hulp, begeleiding, bijstand en advies.

Voor welke diensten ben je verzekerd?

Basisprestaties

Je hebt gekozen voor een begrafenis of voor crematie. Je kan deze keuze steeds aanpassen.

Begrafenis

In geval van begrafenis, verzekert de maatschappij de volgende prestaties:

 • Het vervoer (in België) van de overledene naar de woonplaats / funerarium.
 • De verzorging van de overledene.
 • Het opbaren van de overledene, thuis, in een rouwkamer of funerarium.
 • De grafkist (het meest gebruikelijke type op de plaats en het ogenblik van overlijden)
 • Advies en begeleiding bij administratieve formaliteiten.
 • De rouwauto naar de kerk, woonplaats, funerarium.
 • Uitvaartpersoneel.
 • 150 rouwbrieven (port betaald)
 • 200 gedachtenisprentjes (zwart /wit, zonder foto)
 • Voorlopig grafteken bij begrafenis.

Crematie

In geval van crematie, verzekert de maatschappij de volgende prestaties bijkomend:

 • Overbrenging van de overledene naar het crematorium.
 • De verassing.
 • Overbrenging van de urne naar het funerarium of de strooiweide.

Aanvullende prestaties

Aanvullend ben je ook nog voor bijkomende prestaties verzekerd, die betrekking hebben op de uitvaart. Dit kan bijvoorbeeld zijn: uitvaartmis – koffiemaaltijd – meerkost van een grafkist volgens gebruikelijk model – rouwkleding – extra vervoer – extra drukwerk – opstellen rouwkamer enz...

Extra kapitaal (DELA Plus)

Mogelijks heb je optioneel nog een Extra kapitaal (DELA Plus) afgesloten. Dit kan je nakijken op jouw bijzondere voorwaarden.
Dit extra kapitaal kan gebruikt worden voor de betaling van bijkomende uitvaartkosten, mits akkoord van de begunstigden of, indien je geen begunstigden hebt aangeduid, de wettelijke erfgenamen.

We raden je aan een begunstigde op naam aan te duiden voor het Pluskapitaal. Dat doe je door het ‘formulier begunstigden' in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen via wijziging@dela.be of per post aan DELA, Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen.

Indien er geen begunstigde op naam is aangeduid, dan moeten jouw nabestaanden na overlijden een attest van erfopvolging opvragen.  Het dossier afhandelen met een attest van erfopvolging vraagt meer tijd.

Meer informatie over jouw Natura uitvaartverzekering vind je in de Algemene Voorwaarden.

Jouw voordeel

Met jouw DELA Natura Uitvaartverzekering zorg je naast de financiële gemoedsrust ook voor praktische en emotionele ondersteuning na de uitvaart. Jouw nabestaanden krijgen dan te maken met allerlei praktische, financiële, juridische en administratieve zaken die geregeld moeten worden. Een helpende hand is op zo een moment meer dan welkom.

Begrafenis of crematie?

Je hebt gekozen voor een begrafenis of een crematie? Dan kan je dit te allen tijde wijzigen, mits eenvoudige melding. Dat doe je door het formulier in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen via wijziging@dela.be of per post aan DELA, Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen. Deze wijziging heeft impact op jouw verzekerde prestaties en dus ook op jouw premie.

Jouw polis wordt geïndexeerd. Wat betekent dit?

Alles wordt duurder, ook uitvaartkosten. Jaarlijks verhogen wij daarom de waarde van onze uitvaartverzekering. Zodat de waarde past bij de stijgende uitvaartkosten. Jouw polis blijft op deze manier waardevast op lange termijn. Jouw polis wordt geïndexeerd volgens de consumptieprijsindex van juli vorig jaar tegenover de consumptieprijs van juli het jaar ervoor. Dit indexcijfer wordt bepaald door de overheid.

Tot wanneer betaal ik premie?

Hoe lang je premie betaalt hangt af van de formule die je hebt gekozen: een Classic of Gold polis.

CLASSIC

De premies voor een Classic polis dienen levenslang te worden betaald.
Wens je niet levenslang te betalen? Als volwassen verzekerde kan je tot de leeftijd van 64 jaar overschakelen naar een Gold polis. Dan betaal je tot de tariefleeftijd 65 jaar. De premie wordt aangepast aan de duurtijd van de premiebetaling.
Klik hier indien u uw betaaltermijn wil aanpassen.

GOLD

De premies voor een Gold polis worden betaald tot tariefleeftijd 65 jaar.

DELA foto

Wat te doen bij overlijden?

Het overlijden van een verzekerde wordt best onmiddellijk gemeld op het alarmnummer van DELA: 078/05 05 78.

DELA helpt je met het kiezen van jouw begrafenisondernemer.
Je bent vrij in jouw keuze van begrafenisondernemer.
Indien de nabestaanden reeds een begrafenisondernemer hebben gecontacteerd, dan kan DELA hier geen verder advies meer over verlenen.

DELA zal de verzekerde prestaties uitkeren na afgifte van de volgende documenten:

 • Een kopie van de overlijdensakte
 • Het rijksregisternummer van de overledene
 • De getekende uitvaartovereenkomst
 • De uitvaartfactuur
 • Indien nodig een attest van erfopvolging

De nabestaanden kunnen bij overlijden van de verzekerde een andere voorkeur hebben dan aangeduid op de bijzondere voorwaarden:

 • Begrafenis i.p.v. crematie
 • Crematie i.p.v. begrafenis: een eventuele meerkost als gevolg van deze wijziging zal worden verrekend.

Kan DELA je helpen met jouw keuze voor een begrafenisondernemer?

Als verzekerde bij DELA ben je vrij in jouw keuze van begrafenisondernemer. Dat kan een begrafenisondernemer zijn van DELA, maar dat hoeft niet. Jij of jouw nabestaanden kiezen de begrafenisondernemer in alle vrijheid.

Kies je voor een DELA Begrafenisondernemer? Zij zullen de diensten waarvoor je verzekerd bent uitvoeren.

Voor DELA-verzekerden biedt de DELA-begrafenisondernemer bovendien een korting (jouw ‘DELA-voordeel’) aan van 10% op de uitvaartfactuur, met een maximum van 500 euro.
Deze korting wordt toegepast op de prijs van al onze producten en diensten, met uitzondering van voorgeschoten kosten en kosten m.b.t. externe dienstverlening, zoals bv. taksen, crematie, koffietafel, concessie en postzegels. 

Een lijst van DELA begrafenisondernemers vind je hier.

DELA heeft een samenwerkingsovereenkomst met een aantal begrafenisondernemers (de zogenaamde geconventioneerde begrafenisondernemers) die niet tot de DELA-groep behoren.

Deze begrafenisondernemers zijn op de hoogte van de plaatselijke gebruiken en van de inhoud van de afgesloten Natura uitvaartverzekering.

Een lijst van geconventioneerde begrafenisondernemers vind je hier.

De verzekeringnemer of de nabestaande(n) kan ervoor kiezen om een onderneming in te schakelen die niet verbonden is aan DELA. Dit betekent geen DELA begrafenisondernemer en geen geconventioneerde begrafenisondernemer. In dat geval wordt de prestatie van DELA beperkt tot het uitkeren van een bedrag dat zij zou hebben uitgekeerd aan een onderneming waarmee zij in diezelfde regio een overeenkomst heeft afgesloten. Eventuele hogere kosten vallen dus voor rekening van de nabestaande(n).

Digitale wilsbeschikking

Een afscheidsceremonie op maat van jouw ideeën of wensen? Je kunt dit nu al vrijblijvend plannen. Het enige wat je hoeft te doen, is jouw uitvaartwensen vastleggen in een digitale wilsbeschikking en online bewaren. Op die manier wordt jouw ceremonie een mooie weerspiegeling van jouw leven. Een fijne herinnering voor alle nabestaanden. Bij overlijden maakt DELA jouw wilsbeschikking over aan de nabestaande(n).

Opgelet, omwille van technische systeemlimieten die we niet kunnen overbruggen, is het niet mogelijk om jouw uitvaartwensen te koppelen aan jouw Natura polis. Wij adviseren je om deze als volgt aan DELA kenbaar te maken:

 • Download jouw uitvaartwensen en teken ze.
 • Indien je wenst dat DELA deze wilsbeschikking koppelt aan jouw polis, stuur dit ons op per post (Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen) of per mail (wilsbeschikking@dela.be).
 • Vergeet jouw naam en polisnummer niet te vermelden.
 • Onze collega's voegen deze dan toe aan jouw polis.
Leg uw uitvaartwensen vast

Zijn jouw kinderen verzekerd?

Indien je jouw kinderen wil verzekeren, dien je deze op de polis te laten zetten. Van zodra je jouw kinderen (jonger dan 21 jaar) hebt opgegeven bij DELA, en ze dus op de polis staan, zijn ze mee verzekerd. De verzekeringnemer betaalt voor de aangesloten kinderen een kinderpremie vanaf de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Kinderen boven 21 jaar blijven daarna als volwassene verzekerd op dezelfde polis aan een volwassen premie.

Jij of jouw kind kan er ook voor kiezen jouw kind (dat 21 jaar wordt) aan te sluiten op het Uitvaartzorgplan. Meer informatie over het Uitvaartzorgplan vind je hier of contacteer ons op het nummer 02 800 87 87 of via mail naar info@dela.be.

Hoe kan je jouw polis aanpassen?

Een gezinsuitbreiding, een betaalwijziging of andere wijzigingen kun je hier aan ons doorgeven. Zo blijven jouw verzekeringsgegevens altijd up-to-date.

Of je kan zelf de wijziging via één van deze formulieren doorgeven aan wijziging@dela.be of per post aan DELA, Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen.

DELA foto