Menu
Zoek
Contact
jong gezin

De DELA Natura Uitvaartverzekering

Wat is een Natura uitvaartverzekering? (Classic of Gold)

Bij een Natura uitvaartverzekering verzekert u zich voor de belangrijkste diensten van uw uitvaart: begrafenis of crematie. DELA helpt uw nabestaanden op die manier een mooi afscheid te regelen in de moeilijke periode na overlijden.

U bent verzekerd voor de basisprestaties, het aanvullend kapitaal en optioneel, een Pluskapitaal.

Voor welke diensten bent u verzekerd?

U heeft een Natura uitvaartverzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent voor een pakket aan diensten bij overlijden.
Elke verzekerde op de Naturapolis is verzekerd voor deze basisprestaties.

DELA helpt u met het kiezen van uw begrafenisondernemer. U bent vrij in uw keuze van begrafenisondernemer.

Het is niet meer mogelijk vandaag nog een DELA Natura Uitvaartverzekering af te sluiten. Wenst u uzelf of uw naasten te verzekeren voor de kosten van de Uitvaart? Bekijk hier ons Uitvaartzorgplan. Met het Uitvaartzorgplan zorgt u ervoor dat de uitvaartkosten betaald worden voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Bovendien krijgen uw nabestaanden praktische hulp, begeleiding, bijstand en advies.

Voor welke diensten bent u verzekerd?

Basisprestaties

U heeft gekozen voor een begrafenis of voor crematie. U kan deze keuze steeds aanpassen.

Begrafenis

In geval van begrafenis, verzekert de maatschappij de volgende prestaties:

 • Het vervoer (in België) van de overledene naar de woonplaats / funerarium.
 • De verzorging van de overledene.
 • Het opbaren van de overledene, thuis, in een rouwkamer of funerarium.
 • De grafkist (het meest gebruikelijke type op de plaats en het ogenblik van overlijden)
 • Advies en begeleiding bij administratieve formaliteiten.
 • De rouwauto naar de kerk, woonplaats, funerarium.
 • Uitvaartpersoneel.
 • 150 rouwbrieven (port betaald)
 • 200 gedachtenisprentjes (zwart /wit, zonder foto)
 • Voorlopig grafteken bij begrafenis.

Crematie

In geval van crematie, verzekert de maatschappij de volgende prestaties bijkomend:

 • Overbrenging van de overledene naar het crematorium.
 • De verassing.
 • Overbrenging van de urne naar het funerarium of de strooiweide.

Aanvullende prestaties

Aanvullend bent u ook nog voor bijkomende prestaties verzekerd, die betrekking hebben op de uitvaart. Dit kan bijvoorbeeld zijn: uitvaartmis – koffiemaaltijd – meerkost van een grafkist volgens gebruikelijk model – rouwkleding – extra vervoer – extra drukwerk – opstellen rouwkamer enz...

Extra kapitaal (DELA Plus)

Mogelijks hebt u optioneel nog een Extra kapitaal (DELA Plus) afgesloten. Dit kan u nakijken op uw bijzondere voorwaarden.
Dit extra kapitaal kan gebruikt worden voor de betaling van bijkomende uitvaartkosten, mits akkoord van de begunstigden of, indien u geen begunstigden heeft aangeduid, de wettelijke erfgenamen.

We raden u aan een begunstigde op naam aan te duiden voor het Pluskapitaal. Dat doet u door het ‘formulier begunstigden' in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen via wijziging@dela.be of per post aan DELA, Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen.

Indien er geen begunstigde op naam is aangeduid, dan moeten uw nabestaanden na overlijden een attest van erfopvolging opvragen.  Het dossier afhandelen met een attest van erfopvolging vraagt meer tijd.

Meer informatie over uw Natura uitvaartverzekering vindt u in de Algemene Voorwaarden.

Tot wanneer betaal ik premie?

Hoe lang u premie betaalt hangt af van de formule die u heeft gekozen: een Classic of Gold polis.

CLASSIC

De premies voor een Classic polis dienen levenslang te worden betaald.
Wenst u niet levenslang te betalen? Als volwassen verzekerde kan u tot de leeftijd van 64 jaar overschakelen naar een Gold polis. Dan betaalt u tot de tariefleeftijd 65 jaar. De premie wordt aangepast aan de duurtijd van de premiebetaling.
Klik hier indien u uw betaaltermijn wil aanpassen.

GOLD

De premies voor een Gold polis worden betaald tot tariefleeftijd 65 jaar.

Uw polis wordt geïndexeerd. Wat betekent dit?

Elke polis wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd op 1 januari. De waarde van uw verzekering groeit zo mee met de jaarlijkse prijsstijgingen.

De jaarlijkse indexering wordt toegepast tijdens de periode van premiebetaling. Bij indexering worden de basisprestaties, het aanvullend kapitaal en een eventueel Extra kapitaal (DELA Plus) aangepast. De premie wordt overeenkomstig herbekeken.

Wat te doen bij overlijden?

Het overlijden van een verzekerde wordt best onmiddellijk gemeld op het alarmnummer van DELA: 078/05 05 78.

DELA helpt u met het kiezen van uw begrafenisondernemer.
U bent vrij in uw keuze van begrafenisondernemer.
Indien de nabestaanden reeds een begrafenisondernemer hebben gecontacteerd, dan kan DELA hier geen verder advies meer over verlenen.

DELA zal de verzekerde prestaties uitkeren na afgifte van de volgende documenten:

 • Een kopie van de overlijdensakte
 • Het rijksregisternummer van de overledene
 • De getekende uitvaartovereenkomst
 • De uitvaartfactuur
 • Indien nodig een attest van erfopvolging

De nabestaanden kunnen bij overlijden van de verzekerde een andere voorkeur hebben dan aangeduid op de bijzondere voorwaarden:

 • Begrafenis i.p.v. crematie
 • Crematie i.p.v. begrafenis: een eventuele meerkost als gevolg van deze wijziging zal worden verrekend.

Begrafenis of crematie?

U heeft gekozen voor een begrafenis of een crematie? Dan kan u dit te allen tijde wijzigen, mits eenvoudige melding. Dat doet u door het formulier in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen via wijziging@dela.be of per post aan DELA, Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen. Deze wijziging heeft impact op uw verzekerde prestaties en dus ook op uw premie.

Kan DELA u helpen met uw keuze voor een begrafenisondernemer?

Als verzekerde bij DELA bent u vrij in uw keuze van begrafenisondernemer. Dat kan een begrafenisondernemer zijn van DELA, maar dat hoeft niet. U of uw nabestaanden kiezen de begrafenisondernemer in alle vrijheid.

Kiest u voor een DELA Begrafenisondernemer? Zij zullen de diensten waarvoor u verzekerd bent uitvoeren.

Voor DELA-verzekerden biedt de DELA-begrafenisondernemer bovendien een korting (uw ‘DELA-voordeel’) aan van 10% op de uitvaartfactuur, met een maximum van 500 euro.
Deze korting wordt toegepast op de prijs van al onze producten en diensten, met uitzondering van voorgeschoten kosten en kosten m.b.t. externe dienstverlening, zoals bv. taksen, crematie, koffietafel, concessie en postzegels. 

Een lijst van DELA begrafenisondernemers vindt u hier.

DELA heeft een samenwerkingsovereenkomst met een aantal begrafenisondernemers (de zogenaamde geconventioneerde begrafenisondernemers) die niet tot de DELA-groep behoren.

Deze begrafenisondernemers zijn op de hoogte van de plaatselijke gebruiken en van de inhoud van de afgesloten Natura uitvaartverzekering.

Een lijst van geconventioneerde begrafenisondernemers vindt u hier.

De verzekeringnemer of de nabestaande(n) kan ervoor kiezen om een onderneming in te schakelen die niet verbonden is aan DELA. Dit betekent geen DELA begrafenisondernemer en geen geconventioneerde begrafenisondernemer. In dat geval wordt de prestatie van DELA beperkt tot het uitkeren van een bedrag dat zij zou hebben uitgekeerd aan een onderneming waarmee zij in diezelfde regio een overeenkomst heeft afgesloten. Eventuele hogere kosten vallen dus voor rekening van de nabestaande(n).

Digitale wilsbeschikking

Een afscheidsceremonie op maat van uw ideeën of wensen? U kunt dit nu al vrijblijvend plannen. Het enige wat u hoeft te doen, is uw uitvaartwensen vastleggen in een digitale wilsbeschikking en online bewaren. Op die manier wordt uw ceremonie een mooie weerspiegeling van uw leven. Een fijne herinnering voor alle nabestaanden. Bij overlijden maakt DELA uw wilsbeschikking over aan de nabestaande(n).

Opgelet, omwille van technische systeemlimieten die we niet kunnen overbruggen, is het niet mogelijk om uw uitvaartwensen te koppelen aan uw Natura polis. Wij adviseren u om deze als volgt aan DELA kenbaar te maken:

 • Download uw uitvaartwensen en teken ze.
 • Indien u wenst dat DELA deze wilsbeschikking koppelt aan uw polis, stuur dit ons op per post (Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen) of per mail (wilsbeschikking@dela.be).
 • Vergeet uw naam en polisnummer niet te vermelden.
 • Onze collega's voegen deze dan toe aan uw polis.
Leg uw uitvaartwensen vast

Zijn uw kinderen verzekerd?

Indien u uw kinderen wil verzekeren, dient u deze op de polis te laten zetten. Van zodra u uw kinderen (jonger dan 21 jaar) heeft opgegeven bij DELA, en ze dus op de polis staan, zijn ze mee verzekerd. De verzekeringnemer betaalt voor de aangesloten kinderen een kinderpremie vanaf de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Kinderen boven 21 jaar blijven daarna als volwassene verzekerd op dezelfde polis aan een volwassen premie.

U of uw kind kan er ook voor kiezen uw kind (dat 21 jaar wordt) aan te sluiten op het Uitvaartzorgplan. Meer informatie over het Uitvaartzorgplan vindt u hier of contacteer ons op het nummer 02 800 87 87 of via mail naar info@dela.be.

Hoe kan u uw polis aanpassen?

Een gezinsuitbreiding, een betaalwijziging of andere wijzigingen kunt u hier aan ons doorgeven. Zo blijven uw verzekeringsgegevens altijd up-to-date.

Of u kan zelf de wijziging via één van deze formulieren doorgeven aan wijziging@dela.be of per post aan DELA, Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen.