Menu
Zoek
Contact

Geen erfgenamen?

Onze successie simulator geeft een indicatie van het wettelijk erfrecht en de erfbelasting in een aantal eenvoudige situaties. Je hebt in de vorige velden telkens aangegeven geen erfgenamen te hebben in de volgende categorie├źn:

  • Partner
  • Kinderen of kleinkinderen
  • Ouders
  • Broers of zussen (en eventuele afstammelingen)
image

Het is mogelijk dat verdere verwanten, zoals bijvoorbeeld ooms en tantes en hun afstammelingen, wettelijke erfgenamen van je zijn, indien je in geen van de hierboven opgesomde categorieën verwanten hebt. Het is evenwel niet mogelijk aan de hand van deze tool het erfrecht en de erfbelasting voor deze verwanten te berekenen.

Je kan hiervoor wel terecht bij de DELA helpdesk voor meer informatie over je wettelijke erfgenamen.

Contacteer de helpdesk