Menu
Zoek
Contact

Gebruiksvoorwaarden successiesimulator

Voorstelling

Bij de meeste erfenissen wordt er op voorhand niets geregeld door de overledene. Men zou bijvoorbeeld op voorhand iets kunnen regelen bij testament of via specifieke bepalingen in een huwelijkscontract. In de gevallen waar er niets op voorhand geregeld wordt, wordt de nalatenschap conform de wet afgehandeld. Dit wordt de “wettelijke erfopvolging” genoemd.

De successiesimulator heeft als doel om te bepalen wie jouw erfgenamen zijn en je een indicatie te geven van de successiedruk die verschuldigd zou zijn na jouw overlijden. Je kan deze tool gebruiken voor zowel jezelf als voor een familielid.

Beperkingen
De successiesimulator kan enkel gebruikt worden voor een aantal eenvoudige simulaties. Onder andere voor de volgende berekeningen kan je de successiesimulator niet gebruiken en verwijzen we je door naar een advies op maat :

  • Je hebt een testament;
  • Je hebt bijzondere bepalingen in een huwelijkscontract;
  • Jouw vermogen is ondergebracht in levensverzekering(en).

De successiesimulator behandelt, met andere woorden, niet alle mogelijke situaties en houdt geen rekening met beslissingen die je zelf via testament of via de notaris hebt genomen.
De resultaten van de successiesimulator zijn afhankelijk van jouw input en kunnen afwijken van de realiteit indien jouw input niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Wat mag je van de successiesimulator verwachten?
De resultaten van de successiesimulator zijn louter indicatief en bevatten geen concreet gepersonaliseerd advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De resultaten worden automatisch berekend op basis van de door jou ingevoerde gegevens.
Gelieve er ook rekening mee te houden dat jouw familiale- en/of vermogenssituatie nog kunnen veranderen in de toekomst waardoor de resultaten achterhaald kunnen geraken.
Bovendien worden de resultaten gegenereerd op basis van de huidige fiscale wetgeving die nog kan evolueren.

In samenwerking met de leverancier van de Successiesimulator spant DELA zich permanent in om de Successiesimulator conform de geldende wetgeving en volgens de regels van de kunst te houden.

Vertrouwelijkheid

De door jou ingevoerde persoonsgegevens (jouw e-mailadres en voornaam) worden verwerkt om ervoor te zorgen dat je het resultaat van de berekening van de successiesimulator toegestuurd krijgt. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en worden niet doorgegeven aan derden.

Aansprakelijkheid

Gelet op het louter indicatieve karakter van de successiesimulator kan DELA niet aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die het gevolg is of kan zijn van het gebruik van de resultaten voortvloeiende uit de successiesimulator in een concreet dossier.
DELA is niet aansprakelijk voor enige schade die uit het gebruik van de successiesimulator of van de resultaten ervan kan voortvloeien en die niet verenigbaar is met het louter indicatieve opzet van de successiesimulator.

De berekeningen in de successiesimulator zijn afrondingen en er kunnen dus afwijkingen optreden.