Kenmerken DELA Uitvaartzorgplan

 • Keuze verzekerd bedrag
 • U kan het verzekerd bedrag voor uw uitvaart zelf bepalen tussen 1.500 en 10.000 euro.

 • Leeftijdsgrenzen voor afsluiten polis
 • De minimum leeftijd voor het afsluiten van een DELA Uitvaartzorgplan is 18 jaar. De maximum leeftijd is 69 jaar voor een periodieke premiebetaling en 74 jaar voor een éénmalige koopsom.

 • Levenslang verzekerd
 • U bent levenslang verzekerd, maar betaalt niet levenslang.

 • Waarvoor verzekerd?
 • Het verzekerd kapitaal is bedoeld voor het betalen van de uitvaartfactuur. U bent verzekerd voor het volledig verzekerd bedrag vanaf de eerste premiebetaling. Ook wanneer u zou overlijden voor het einde van de betaalperiode, ontvangen uw nabestaanden toch het volledige verzekerde bedrag. Want het Uitvaartzorgplan is een verzekering die u van bij de start volledig beschermt, geen spaarplan waarbij u geleidelijk opbouwt. Dit is ook de reden waarom het stopzetten van het Uitvaartzorgplan nadelig is.

 • Kinderen mee verzekerd
 • Kinderen tot 18 jaar zijn in het DELA Uitvaartzorgplan mee verzekerd.

 • Periodieke betaling
 • U betaalt de premie in schijven per maand of éénmalig via een koopsom.

 • Gezondheidsverklaring
 • Bij de aanvraag van een DELA Uitvaartzorgplan vult u een gezondheidsverklaring in. Afhankelijk van uw antwoorden krijgt u al dan niet een medische vragenlijst. De antwoorden in deze lijst kunnen resulteren in een hogere premie of een wachttijd.

 • Nabestaandenzorg
 • Praktische en administratieve hulp na de uitvaart is standaard inbegrepen.

 • Indexering
 • Als u kiest voor indexering wordt het verzekerde bedrag elk jaar verhoogd in verhouding tot de gestegen (levens)kosten (op basis van de 'index der consumptieprijzen'). Zo bent u er zeker van dat uw polis de uitvaartkosten blijft dekken. De premie passen we hier jaarlijks op aan.

 • Winstdeling
 • De winst die we maken verdelen we onder onze verzekerden. Door de winstdeling beperkt DELA de premiestijging die voortkomt uit de jaarlijkse indexering. Hoeveel de premie jaarlijks stijgt, hangt af van de uitvaartkosten (indexering) en of er dat jaar wel of geen winstdeling is.

 • Verzorgingsclausule
 • Dit is vergelijkbaar met het principe van een schuldsaldo-verzekering. Als u samen met uw partner een uitvaartverzekering deelt, kan u kiezen voor een 'verzorgingsclausule'. Met deze optie hoeft u na het overlijden van uw partner geen maandelijkse premie meer te betalen, maar blijft u wél levenslang verzekerd.

Bereken uw premie

Via een kleine maandelijkse bijdrage bespaart u uw nabestaanden later de kosten en zorgen van uw uitvaart. Een hele geruststelling, toch?