Een afscheid volgens uw wensen

Een afscheidsceremonie die een weerspiegeling is van uw leven? Daar kunt u nu al voor zorgen. Zo heeft u gemoedsrust want u weet dat uw uitvaart zal verlopen volgens uw wensen. Bovendien moeten uw nabestaanden geen moeilijke beslissingen meer nemen. DELA-klanten en niet-klanten kunnen gebruik maken van onze gloednieuwe uitvaartwensen tool.

  • De uitvaartwensen van DELA-klanten worden automatisch gekoppeld aan hun uitvaartverzekeringspolis via MijnDELA bij aanmelding via eID.
  • Niet-klanten wordt aangeraden om hun nabestaanden in te lichten en/of de wilsbeschikking neer te leggen bij de gemeente of stad. Zo is de kans het grootst dat de uitvaartwensen gevonden en uitgevoerd worden.

Hoe werkt het?

  • U bent niet verplicht om alle stappen in één keer te vervolledigen. Het is dus steeds mogelijk om later verder aan te vullen, aan te passen, te downloaden en/of af te drukken.
  • Na het beantwoorden van de 3 basisvragen kunt u makkelijk en snel registreren in MijnDELA, uw persoonlijke account. Uw uitvaartwensen worden dan bewaard in een beveiligde omgeving.
  • U kunt via de hulpbalk onderaan steeds de hulp inroepen van een begrafenisondernemer naar uw keuze om u te helpen én informeren over uw uitvaartwensen op maat.

Leg uw uitvaartwensen vast

Heeft u al een wilsbeschikking? Meld u aan en zie het meteen.   

 Aanmelden

Wij verwerken uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door DELA opgevraagd zodat u uw uitvaartwensen kunt vastleggen.

Deze gegevens worden door DELA verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die tot stand komt door het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden.

Voor verzekerde klanten kan DELA na uw overlijden deze gegevens doorgeven aan partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw uitvaart, voor zover als nodig.

Voor verzekerde klanten is DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., vennootschap naar NL recht (KvK-nr. 17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen, codenr. 2864, ondernemingsnr. 0665.931.229 verantwoordelijke voor deze verwerking.

Voor niet-verzekerde klanten is DELA Holding Belgium NV (RPR Antwerpen 0464.914.763), met maatschappelijke zetel Noorderplaats 5, Bus 2, 2000 Antwerpen, verantwoordelijke voor deze verwerking.

DELA zal op vertrouwelijke wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Voor meer informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, alsook uw rechten hieromtrent verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.